BIACTON,   BIACTON plus

V súčasnosti sa vývoj liekov a  prípravkov na podporu zdravia zvierat  orientuje na produkty, ktoré sú účinné pri častých zdravotných problémoch zvierat a zároveň nemajú vedľajšie negatívne účinky na zvieratá,  ľudí ani  nepriaznivý vplyv na životné prostredie. V minulom storočí sa vývoj farmaceutických firiem zameriaval viac na prípravu antibakteiálnych látok, hlavne antibiotík (anti bios – proti životu). Dnes na  základe mnohých poznatkov farmaceutické firmy hľadajú nové možnosti a nové postupy na zdokonalenie  využitia symbiotických mikroorganizmov – probiotík (pro bios – pre život) a ich produktov na podporu zdravia aj úžitkovosti zvierat.

V rámci projektu podporovaného EU v spolupráci vedcov a farmaceutických  firiem  bol vyvinutý špeciálny laktobacilový kmeň Lactobacillus farciminis  CNCM MA 67/4R, ktorého vlastnosti zahŕňajú všetky požiadavky na stabilný, bezpečný, účinný a veľmi efektívny probiotický kmeň, ktorý je možné použiť cestou krmiva alebo v pitnej vode  u viacerých druhov zvierat.

Výnimočný kmeň Lactobacillus farciminis sa vyznačuje nasledujúcimi vlastnosťami:

 • Má vysokú produkciu kyseliny mliečnej, ktorá dosahuje až 27 g na liter črevného obsahu, čím efektívne inhibuje  patogénne baktérie.
 • Množí sa  medzi pH 3,5 až pH 7,0 a pri teplote 15 až 40 ° C.
 • Je stabilný do teploty 95°C.
 • Je bezpečný pre zvieratá aj ľudí – nemá žiadne patogénne vlastnosti ani pri 500 až 1000 násobnom  prekročení odporúčanej  dávky.
 • Nemá žiadny negatívny vplyv na životné prostredie, naopak priaznivo ovplyvňuje ekobiofilm.

Lactobacillus farciminis  CNCM MA 67/4R

                         Má priaznivý vplyv na  zdravie zvierat:

 • Upravuje intestinálne (črevné) prostredie stimuláciou rastu acidogénnych baktérií v črevnej flóre vysokou produkciou kyseliny mliečnej. Veľký význam má vysoký podiel laktobacilov  v črevnej flóre, pretože acidogénne baktérie sú dôležitou súčasťou obranného mechanizmu čreva proti invázii potenciálnych patogénnych baktérií, napr. coli, Clostridium spp. Pridaním Lactobacillus farciminis  CNCM MA 67/4R   do krmív dochádza k úprave črevnej flóry v smere tolerantnom voči kyselinám, čo je kľúčovým momentom v boji proti nepriaznivým baktériám.
 • Priamo inhibuje patogénne mikroorganizmy: obsadzovaním potenciálnych väzobných miest črevného epitelu, brzdením rastu patogénnych  mikroorganizmov rýchlou tvorbou kyseliny mliečnej   a  konkurenciou v získavaní látok, vitamínov a rastových faktorov.
 • Stimuluje lokálnu  imunitu v črevách.

              Zlepšuje využitie krmiva:

 • degradáciou vysokomolekulárnych látok na menšie jednotky, ktoré sa lepšie absorbujú.

                     Prispieva k  bezpečnosti potravín:

 • inhibíciou patogénnych mikroorganizmov v organizme zvierat a následne aj v ich prostredí a v ich produktoch (inhibuje množenie salmonel, listérií, clostrídií, kampylobakter, coli …)

             Lactobacillus farciminis  CNCM MA 67/4R  je stabilný pri výrobe krmív:

 • Stabilita počas skladovania po dobu 12 mesiacov v zmesi krmív bola testovaná metódou vyvinutou s podporou Európskej komisie
 • Testoval sa aj vplyv na obsah kyseliny v čreve. Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R  produkuje  27 g kyseliny mliečnej na kilogram črevného obsahu pri doporučenom dávkovaní probiotika BIACTON  do krmiva  čo je  0,5 kg BIACTON  na tonu krmiva alebo 50 g probiotika  BIACTON plus na 1000 litrov pitnej vody.

Koncentrácia  Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R  v konečnom produkte BIACTON dosahuje koncentráciu 1×109 CFU/g.

BIACTON   sa uplatňuje s veľmi dobrým účinkom v odchove a výkrme ošípaných, v chovoch nosníc aj brojlerov, kde výrazne zvyšuje úžitkovosť, zlepšuje zdravotný stav, znižuje prítomnosť patogénnych a potenciálne patogénnych baktérií v črevách zvierat aj v prostredí (salmonely, kampylobaktérie, klostrídie, patogénne E.coli, listérie….), výrazne znižuje náklady na lieky.  Výhoda nového probiotika je, že sa môže podávať zamiešaním do krmiva aj pridávaním do pitnej vody, čo je veľkou  výhodou hlavne v chove hydiny. Podaním probiotika do vody vie chovateľ rýchlo a efektívne ovplyvniť zdravotný stav kŕdľa v prípade  zvýšeného úhynu, hnačiek, či pri znížení znášky. Sú to stavy, ktoré môžu byť kladne ovplyvniteľné rýchlym prirodzeným okyslením črevného prostredia a úpravou črevnej mikroflóry bez podania antimikrobiálnych látok.

ZooLac,  ZooLac plusZooLac Bovimix,  ZooLac Probird

Prípravky radu ZooLac  obsahujú vinázu, ktorá je produktom  fermentácie rastového média s obsahom sacharidov  pomocou  špeciálneho termostabilného kmeňa Lactobacillus acidophilus

ZooLac   vytvára ochranný  film  na  sliznici čriev

Má tri hlavné mechanizmy účinku:

 • Bráni patogénnym a potenciálne patogénnym baktériám priľnúť na výstelku čriev rýchlejšie a účinnejšie ako väčšina antibiotík. Ochranný film bráni  uchyteniu  a kolonizácií čriev patogénmi (potenciálnymi patogénmi) a ich škodlivému účinku.
 • Stimuluje množenie prirodzenej – symbiotickej črevnej mikroflóry, ktorá  produkuje organické kyseliny v črevách, čo zvyšuje stráviteľnosť a využitie krmiva,  a zároveň potláča množenie potenciálne patogénnej a oportúnnej mikroflóry.
 • Imunostimulačný účinok . Prípravok svojím pôsobením podporuje lokálnu tvorbu protilátok IgA na sliznici čriev,  zvyšuje imunitnú bariéru tráviaceho systému.

ZooLac  sa zamiešava do sypkých a granulovaných kŕmnych zmesí.

ZooLac plus   je ľahko rozpustný, pridáva sa do pitnej vody.

ZooLac  má dobre zdokumentovaný, presvedčivý účinok u väčšiny živočíšnych druhov, hlavne u hydiny,   ošípaných,   hovädzieho dobytka, rýb a ďalších.

Účinnosť prípravku  ZooLac na Campylobacter spp.  bola študovaná na  myšiach infikovaných baktériou  Campylobacter jejuni. Jednej skupine infikovaných myší boli podávané antibiotiká účinné  proti C. jejuni. Druhej skupine infikovaných myší bol  do krmiva pridávaný ZooLac. Účinnosť antibiotík aj prípravku ZooLac  bola porovnateľná,  ale prípravok ZooLac účinkoval už od prvého dňa podania, kým inhibičný efekt na C. jejuni  u skupiny myší, ktorej bolo podávané antibiotikum sa prejavil až na piaty deň podávania lieku.

Účinok ZooLac  u brojlerov:

 • Znižuje úhyn
 • Minimalizuje potrebu antibiotickej liečby
 • Podporuje rast kurčiat
 • Zlepšuje využiteľnosť krmiva
 • Získava sa viac suchého hnoja – zníženie zápachu

Probiotický prípravok Biacton a ZooLac sa vo svojej účinnosti vzájomne potencujú.

Súbežné podávanie prípravkov Biacton Plus a ZooLac Plus  kurčatám v prvých dňoch života výrazne  zvyšuje zdravie a úžitkovosť hydiny:

 • Inhibícia prichytenia a množenia patogénov vrátane Clostridium sp., Campylobacter jejuni, E. coli, atď.
 • Produkcia kyseliny mliečnej priamo v črevách.
 • Podpora množenia symbiotickej mikroflóry.
 • Podpora trávenia a lepšie využitie krmiva.
 • Potlačenie množenia a patologického pôsobenia kokcídií.
 • Stimulácia lokálnej imunitnej obrany v gastrointestinálnom trakte.

Podávanie prípravkov je jednoduché – v pitnej vode.

ZooLac Bovimix – doplnok krmiva pre teľatá.

Obsahuje okrem vinázy,  dextrózu aj kvasinky, ktoré sú schopné  zachytávať patogénne mikroorganizmy v črevnom obsahu, pričom obzvlášť vysokú afinitu majú k E.coli.  Baktérie zachytené bunkami kvasiniek sú následne z organizmu vylúčené.

Kvasinky štiepia  vlákninu na ľahšie stráviteľné zložky, čo má veľký význam hlavne v   období prechodu teliat z mliečnej výživy na rastlinnú.

Vďaka dextróze, ktorá je pridaná ako nosič, sa ZooLac Bovimix ľahko rozpúšťa.

ZooLac Bovimix podporuje trávenie a vstrebávanie živín, znižuje výskyt  hnačiek.

Vináza vytvára ochranný film  na sliznici čriev, čím

 • Bráni  adherencii  a kolonizácii čriev patogénmi (potenciálnymi patogénmi) a ich škodlivému účinku.
 • Stimuluje množenie symbiotickej  mikroflóry, ktorá  produkuje organické kyseliny v črevách.
 • Zvyšuje imunitnú bariéru tráviaceho systému – podporuje celkovú obranyschopnosť zvierat.

ZooLac Probird doplnok krmiva  pre holuby, exotické  a  iné  vtáky

.Obsahuje okrem vinázy aj elektolyty a fragmenty bunkovej steny kvasiniek.

 • Bráni prichyteniu patogénov na sliznicu čriev vrátane Clostridium sp., Campylobacter jejuni, E. coli, salmonel atď., a potláča ich množenie.
 • Podporuje vylúčenie patogénnych a podmienečne patogénnych baktérií z organizmu.
 • Podporuje množenie symbiotickej mikroflóry.
 • Podporuje trávenie, chráni organizmus pred stratou eletrolytov.
 • Potláča množenie kokcídií.
 • Stimuluje lokálnu  imunitu v gastrointestinálnom trakte.
 • Podporuje celkovú obranyschopnosť

Podpora a ochrana symbiotickej črevnej mikroflóry a zdravého ekofilmu  na sliznici čriev je základom  dobrého celkového zdravia a výbornej prosperity zvierat. Viac o probiotikách sa dočítate v článku: https://vetwell.sk/probiotika-vo-vyzive-v-prevencii-chorob-zvierat/