V ostatných rokoch  sa v celosvetovom meradle značne rozširuje chov psov. Stále viac pribúda štvornohých  spoluobyvateľov na sídliskách. Psy sa používajú na  stráženie objektov, v rôznych športových disciplínach (ťahanie saní, agility, tanec so psom a pod.), aj na špeciálne účely ako je sprevádzanie ľudí s poruchami zraku, záchranárske psy…  Na rôzne účely sa  hodia rôzne plemená podľa ich  vrodených schopností. Často sa  však u  psov  stretávame s poruchami správania. Nežiaduce  správanie sa psov môže byť podmienené aj plemenným príslušenstvo (zvýšená náchylnosť na stres, predráždenosť…) ale aj osobnostnými vlastnosťami jedinca a  najme prístupom chovateľa k svojmu psovi. Je dôležité rozlišovať medzi  zlozvykom  u  psa – čo je spôsobené nesprávnym prístupom  vo výchove psa a poruchou správania spôsobenou psychickou labilitou a strachom.  Dr.Fogle 1994 a Rognerová, 1999   rozdelili  poruchy správania psov a naznačili možnosti nápravy:

Pes myslí logicky, ale v  porovnaní z človekom jednoduchšie. Pes je zviera žijúce vo svorke, ktoré rešpektuje svojho vodcu a podriaďuje sa mu. Aby pes mohol rozvinúť všetky svoje schopnosti potrebuje spoločnosť, duševnú a fyzickú stimuláciu. Každý pes je osobnosť, každý je inak inteligentný, znášanlivý a prístupný výcviku. Selektívnou plemenitbou človek niektoré vlastnosti vlka v jednotlivých plemenách potlačil, iné zase zvýraznil, čím vznikla vysoká variabilita v povahe psa. Ani by ste neverili koľko spoločných povahových vlastností má ratlík s  rotvajlerom verte, že ich je veľa. Aj keď sa povahy psov líšia podstata správania zostáva rovnaká u všetkých plemien. Povaha psa závisí od temperamentu a úžitkového zamerania psa. To by mal majiteľ pri kúpe a následnom výcviku zohľadniť.

Typy osobnosti

Dominantný a sebaistý: Niektoré psy majú od prírody priebojnejšiu povahu. Najmä samci majú tendenciu byť dominantnejší ako suky. Dominantný pes sa obvykle horšie cvičí.

Submisívny a neistý: Submisívne psy môže výcvik k poslušnosti ľahko vystrašiť. Vyžadujú pomalšie tempo výcviku a jemnejší prístup. Povely by ste nemali vydávať príliš drsne.

Nesústredený pes: Niektoré psy viac zaujímajú hry ako povely. Také psy sa zrejme už v mladosti zle integrovali do spoločnosti ľudí. Výhodnejšie je cvičiť ich samostatne ako v spoločnosti iných psov.

Spolupracujúci a bystrý pes: Najľahšie sa cvičia zvedavé psy s vrodenou náklonnosťou k ľudom. Pes, ktorý rád skúma nové veci a počúva ľudí sa učí najrýchlejšie.

Črty osobnosti

Dominancia: Niektoré psy sú mimoriadne dominantné a svoju dominanciu dávajú najavo zastrašovaním. Upretým pohľadom, vzpriameným chvostom, prípadne vycerenými zubami a výhražným štekotom. Pri psovi s takouto povahou je lepšie pri výcviku vyhľadať pomoc profesionálneho cvičiteľa .

Podriadenosť: Opakom dominantných jedincov sú psy submisívne. Vyhýbajú sa vizuálnemu kontaktu, sťahujú chvost medzi nohy  a boja sa kontaktu s cudzími ľuďmi. Takéto psy potrebujú citlivý a láskavý prístup majiteľa. Ani pri submisívnych psoch majiteľ nesmie zabúdať na dôslednosť pri výcviku. Ak máte submisívneho psa a nemáte skúsenosti s výcvikom, uvážte či nebude lepšie vyhľadať pomoc profesionála.

Kompromis: Veľká skupina psov nie sú čisto dominantné alebo submisívne psy. Za istých okolností sa prejaví buď dominancia alebo submisivita.

Manipulácia: Niektoré psy šikovne ovládajú svojho pána predstieraním bezmocnosti a podriadenosti. Vnucujú sa do pánovej pozornosti a vyžadujú maznanie, alebo naopak odmietajú žrádlo. Títo manipulátori sú v skutočnosti dominantné zvieratá, ktoré si osvojili rafinované metódy, ako presadiť svoju vôľu.

Pes ako svorkové zviera má silne vyvinutý zmysel pre kolektívnu spoluprácu. Človek má z pohľadu psa vo svorke (rodine) vedúce postavenie. Je pre psa prirodzené podriadiť sa silnejšiemu jedincovi a vo svojej pozícii podriadeného bude spokojný v prípade, ak vedúci svorky svoje postavenie neohrozí. Keď pes vycíti, že miesto vodcu svorky je voľné, zaujme ho a začne vyžadovať poslušnosť od nižšie postavených jedincov, čiže ľudí, resp. len niektorých členov rodiny napr. malé deti.

Poruchy správania vznikajú z viacerých príčin. Vo väčšine prípadov je za poruchu správania zodpovedný nesprávny prístup človeka ku svojmu štvornohému miláčikovi. Pes je veľmi inteligentný, ale nie je človek. Učí sa po celý život aj to dobré aj to zlé. Základným pravidlom, ako predísť poruchám v právaní je dôsledný výcvik a racionálny prístup majiteľa ku svojmu zverencovi. Každý výcvik poslušnosti podporuje vzájomný vzťah a uznanie človeka za vodcu svorky. Preto by mal každý majiteľ cvičiť svojho psa sám.

Problémy súčasných psov: Psy boli vyšľachtené na to, aby pracovali, využívali svoje mentálne a fyzické schopnosti a boli bdelými strážcami. Mnohé dnešné psy však vedú nudný život, hoci väčšinou dostávajú pravidelnú stravu a všestrannú opateru. Jedným z dôsledkov nudného života je zvyšujúci sa počet psov s problémovým správaním.

Nežiaduce spôsoby správania a ich náprava: Dôležité je si  uvedomiť, že psy nemajú morálne princípy dobra a zla, ale konajú na základe svojich pudov a predchádzajúcich skúseností. Vo všeobecnosti platí pravidlo, že je lepšie zlozvyku predchádzať ako ho neskôr riešiť. Každý majiteľ psa si musí vopred určiť hranice, ktoré pes nesmie v jeho prítomnosti prekročiť. Pes je učenlivý a rýchlo si zapamätá čo dovolené má a čo nesmie. Problémom býva to, že  majiteľ nie je dôsledný a keď raz psovi dovolí spať v posteli nemôže sa neskôr hnevať keď bude pes sedieť pri posteli a čakať kedy bude môcť zaujať miesto na pánovom vankúši. Pes nepochopí, prečo už nie je v  posteli vítaný a  pokúsi sa o  to znovu. Preto, keď pes prejavuje nežiaduce prvky správania, na príčine je väčšinou naše vlastné správanie. Náprava môže byť úspešná len vtedy keď odhalíme svoje vlastné chyby a odstránime ich. Najefektívnejšie je zamedziť nevhodné správanie už v jeho zárodku tak, že psa odradíme od jeho úmyslu. Správna a dôsledná výchova a naučenie sa psej reči ešte predtým, než my ich prinútime porozumieť tej ľudskej,   môže predísť celej škále behaviorálnych problémov.

Základné pravidlá pri náprave:

Odhaľte vlastné chyby a odstráňte ich.

Náprava správania musí nastať v správnom čase, aby si pes vedel spojiť súvislosti.

Trest musí byť primeraný.

Žiadaný spôsob správania treba podporiť odmenou.

 

Najčastejšie zlozvyky  ich príčiny a náprava:

Ťahanie na vodidle: Psovi treba hneď na začiatku objasniť, že sa smie pohybovať len v dosahu vodidla a zamedziť mu, aby sa sústavným ťahaním na vodidle dostal k cieľom, ktoré ho lákajú. Mladé psy je spravidla ťažké naučiť chodí na vodidle bez ťahu, ale keď si zvykne, že ťahaním nič nedosiahne prestane. Len čo sa pes na obojku vzoprie krátkym energickým trhnutím ho pritiahneme k sebe a ideme ďalej rovnakým tempom. Po pritiahnutí vodidlo uvoľníme čo pes bude pociťovať ako príjemné. Pri veľmi tvrdohlavých psoch môžeme použiť ohlávku.

Nerešpektovanie povelu „ku mne„: Pes, ktorý nerešpektuje povel „ku mne“ často privádza seba aj iných do nepríjemných alebo nebezpečných situácií. Zlým riešením je nedovoliť psovi voľne behať bez vodidla. Problém sa vyskytuje najmä u psov v období puberty, kedy pes skúša svoje možnosti a vôľu majiteľa. Najlepšie je začínať s výcvikom na pokojných miestach, kde nie je veľa rušivých momentov. Po úspešnom zvládnutí povelu môžete postupne prejsť na rušnejšie miesta.

Vyskakovanie na ľudí: Tento zlozvyk je prirodzeným výrazovým prostriedkom psa a chce  nás ním radostne pozdraviť. Aj keď pre majiteľov psov vyskakovanie nie je nepríjemné pre ostatných ľudí najmä ak ide o malé deti môže byť obťažujúce. Najlepšie je začať z odvykaním už vo veku šteňaťa. Pes musí mať možnosť radostne nás pozdraviť. Hladkajte ho len keď stojí na zemi. Skloňte sa k nemu, pretože dôvod prečo pes na vás vyskakuje je, že sa chce dostať bližšie k vašej tvári a rukám. Keď sa pes nabudúce pokúsi na vás vyskočiť zohnite sa, čím mu zabránite vo výskoku a zároveň ho môžete pohladkať na privítanie.

Nepretržité štekanie: Štekanie patrí do repertoáru prirodzeného správania psa. Jeho úlohou je ohlásiť prichádzajúcich alebo upozorniť na niečo nezvyčajné. Frekvencia štekania závisí u každého psa od jeho povahy a temperamentu. Psovi nemôžeme celkom zabrániť voalizácii, ale môžeme jeho hlasové prejavy utlmiť. Ak pes neprestajne šteká keď  je sám, dôvodom je strach zo samoty. Naznačuje tým, že situácia je nad jeho psychické sily. Zmenu dosiahneme iba vtedy, keď pes prestane pociťovať samotu ako stres. Nátlakom a ostrými slovami dosiahneme skôr opak. Vhodným riešením  je psa pred odchodom zamestnať hračkou alebo kosťou. Pomôcť môžu aj homeopatické prípravky na upokojenie.

Nečistotnosť v byte: U psa, ktorý sa už dávno naučil čistotnosti, môže byť vyprázdňovanie v byte prejavom ochorenia. Pohnútky na vyprázdňovanie môžu byť rôzne. Najmä samce majú sklon značkovať cudzie územie. V takom prípade treba psa sledovať a zabrániť mu už nábeh na značkovanie. Znečistenie sa musí dôkladne očistiť, aby sa zabránilo preznačkovávaniu. Veľmi citlivé psy môžu na stresové situácie reagovať nečistotnosťou. Za takých okolností je trest nevhodný. Pokúste sa odpútať pozornosť psa a následne ho upokojiť.

Hypersexualita: Prejavuje sa najmä u dospievajúcich jedincov. Vyskytuje sa častejšie u samcov. U kastrovaných zvierat sa zvláda ľahšie, hoci niekedy zvýrazní spávanie nadradenej suky. Náprava hypersexuálneho správania je zložitá v tom, že sexuálne pudy sú pre psa prirodzené. Môžete uplatniť prevahu vodcu a psovi dôrazným povelom „nesmieš“ alebo „fuj“ zabrániť vybíjať svoju sexuálnu energiu na iných psoch a ľuďoch. Krátkodobá izolácia je účinná. Keď sa pes  upokojí môže sa naspäť vrátiť do vašej spoločnosti.

Prenasledovanie pohybujúcich sa objektov: Prenasledovanie pohybujúcich sa objektov vyplýva z prirodzeného spôsobu správania akým je „lov koristi“. Majiteľ psa musí prísne odmietnuť toto správanie, aby predišiel nebezpečným situáciám, ktoré môžu nastať pri prenasledovaní. Najväčšie nádeje na úspech sú vtedy, keď hneď od začiatku udržujete toto správanie pod kontrolou. Najúčinnejšia metóda je naučiť psa sadnúť si, alebo ľahnúť pri povele vyslovenom na diaľku.

Agresivita ku psom: Príčiny agresívneho správania k iným psom sú často vyvolané nedostatkom spoločenského styku so psami vo veku šteňaťa a mladého psa. Samce majú väčší sklon k agresivite ako suky. Značnú úlohu hrá samčí pohlavný hormón testosterón. Pri agresívnych jedincoch môže pomôcť kastrácia. Kastrácia neurobí psa znášanlivejším. Správanie sa musí zmeniť sprievodným nápravným výcvikom. Zabránenie psovi vo voľnom pohybe nie je riešením. Dôležité pri náprave je, aby a psy stretli na neutrálnom území. Podľa možnosti vyberte k stretnutiu menej agresívneho jedinca, alebo jedinca opačného pohlavia. Psa sledujte, ale stojte bokom. Pes zneistie keď nebude cítiť vašu oporu.

Agresivita k ľuďom: Napadnutie človeka psom je vážna situácia, ktorá si vyžaduje okamžité riešenie zo strany majiteľa. Často nie je jednoduché odhaliť príčiny agresivity a siahnuť po náprave. Pre vylúčenie ochorenia je vhodné konzultovať uhryznutie so zverolekárom. Ak sú príčiny čisto poruchou správania, odporúča sa vyhľadať pomoc odborného psychoterapeuta. Pes môže človeka uhryznúť z mnohých príčin. Najčastejšie zo strachu, pri presadzovaní dominancie, pri obrane majiteľa alebo majetku. Majiteľ agresívneho psa musí určiť príčiny agresie a nájsť vhodný spôsob nápravy. Inak treba pristupovať k dominantnému a inak k submisívnemu psovi. Pomoc odborníka je vítaná.

Všetky vyššie opísané poruchy správania sa dajú napraviť správnym prístupom v prípade, že pes je psychicky vyrovnaný. Následkom prešľachtenia a nekontrolovaného rozmnožovania „čistokrvných“ psov bez preukazu pôvodu, sa častejšie vyskytujú poruchy správania vyvolané psychickou labilitou jedincov.

Psychická labilita  môže byť dedičného základu, ale môže byť vyvolaná aj zanedbaním rannej socializácie šteňaťa zo strany chovateľa. V takom prípade pes prejavuje abnormálne správanie často bez zjavnej príčiny a jeho náprava je veľmi ťažká. V takom prípade je najlepším riešením vyhľadať pomoc odborníka, ktorý posúdi psychický stav psa a navrhne majiteľovi spôsob riešenia. Podobne ako u ľudí aj u psov sa dajú rozlíšiť melancholické, cholerické, sangvinické a flegmatické povahy. Najohrozenejšou skupinou sú melancholický a cholerický jedinci, u ktorých z povahového založenia vyplývajú prehnané reakcie na podnety, vysoká vzrušivosť a  nervozita. Takýto jedinci sú zväčša ťažšie ovládateľný. V stresových situáciách, ako je preprava autom, výstavy či návštevy u veterinára, môžu pomôcť prírodné  homeopatické preparáty, ktoré zviera ukľudnia, ale neotupia jeho reakcie. Poruchy správania vyvolané psychickou labilitou sa dajú len ťažko odlíšiť od porúch vyvolaných nesprávnym prístupom majiteľa, pretože deviačné prejavy psa sú podobné. Psychicky labilné psy často preferujú deštrukčné správanie orientované na predmety, alebo sebadeštrukčné prejavy. Časté sú fóbické neurózy (strachová forma správania vyvolaná akútnym alebo chronickým podnetom), depresívne alebo agresívne poruchy správania.

Autor článku: Ing. Ľudmila Pospišilová