RÝCHLA A SPOĽAHLIVÁ

DIAGNOSTIKA A DISTRIBÚCIA

Spoločnosť VETWELL s.r.o. sa zaoberá veterinárnou, laboratórnou diagnostikou a distribúciou veterinárnych liekov, prípravkov, kŕmnych aditív a krmív.

RÝCHLA A SPOĽAHLIVÁ

DIAGNOSTIKA A DISTRIBÚCIA

Spoločnosť VETWELL s.r.o. sa zaoberá laboratórnou diagnostikou a distribúciou veterinárnych liekov, prípravkov, kŕmnych aditív a krmív.

RÝCHLA A SPOĽAHLIVÁ

DIAGNOSTIKA A DISTRIBÚCIA

Spoločnosť VETWELL s.r.o. sa zaoberá laboratórnou diagnostikou a distribúciou veterinárnych liekov, prípravkov, kŕmnych aditív a krmív.

NAŠE HLAVNÉ AKTIVITY

Spoločnosť VETWELL s.r.o. je obchodná spoločnosť zameraná na veľkodistribúciu veterinárnych liekov registrovaných v SR a predaj doplnkov kŕmnych aditív a krmív. Ďalšou z hlavných činností je prevádzka veterinárneho mikrobiologického laboratória, ktoré spoločnosť nadobudla kúpou, pričom činnosť laboratória sa datuje od roku 2010.

0
VYŠETRENÍ
0
KLIENTOV
0
ROKOV PRAXE
0
ROKOV PRAXE
0
KLIENTOV
0
VYŠETRENÍ

O NÁS

Prvého augusta 2016 bolo laboratórium presťahované do nových priestorov, nachádzajúcich sa na druhom poschodí budovy Štátnych plemenárskych služieb na Hlohoveckej ulici č. 5., čím sa značne zjednodušil prístup do laboratória.

V rámci laboratória sú poskytované služby veterinárnym lekárom, chovateľom hospodárskych zvierat a aj všetkým chovateľom psov, mačiek a iných hobby zvierat. Laboratórne vyšetrenia sa vykonávajú na oddeleniach bakteriológie, sérológie, mykológie, parazitológie a molekulárnej biológie (PCR). Z ďalších vyšetrení stojí za zmienku patologicko-histologické vyšetrenie, vyšetrenie krmív na mikrobiologickú nezávadnosť, vyšetrenie mlieka, alebo novozavedené hematologické a biochemické vyšetrenie. Na požiadanie klientov je možné interpretovať výsledky laboratórnych vyšetrení a navrhnúť systém účinných opatrení. Rovnako je tu možnosť izolovať bakteriálne kmene na výrobu autogénnych vakcín.

Kolektív laboratória si uvedomuje, že rýchlosť a presnosť je artikel, ktorý umožňuje klientom robiť zásadné rozhodnutia a nasadiť skorú liečbu, preto sa slogan „Rýchla a presná laboratórna diagnostika“ stal jeho krédom.Popri laboratórnej činnosti začala spoločnosť VETWELL aj s distribúciou veterinárnych liečiv, prípravkov, kŕmnych aditív a krmív od spoločností Protexin, Ecuphar, AB7 Industies, Sergeant’s, Diafarm, Mark & Chapell, Daavision, Kanters, Nor feed, Novadan a PROFormance Pet Products. Z nich najznámejšie sú Protexin Pro-kolin, Protexin Professional, antiparazitárne obojky pre psy a mačky Sergaent’s Dual Action, prípravky rady GREEN na báze geraniolu a vitamínovo-minerálne a výživové doplnky pre psy a mačky. Tu sa žiada ešte vyzdvihnúť rad elitných krmív pre psy a mačky značky PROFormance.Cieľom laboratória je zvládnuť akreditáciu vybraných metodík, aby mohlo ponúknuť moderné metódy diagnostiky podľa súčasných štandardov pre poskytovanie čo najkvalitnejších a najrýchlejších služieb.Spoločnosť VETWELL s.r.o. sa bude naďalej snažiť byť pre Vás spoľahlivým partnerom pri riešení Vašich každodenných veterinárnych a chovateľských problémov.

O NÁS

Prvého augusta 2016 bolo laboratórium presťahované do nových priestorov, nachádzajúcich sa na druhom poschodí budovy Štátnych plemenárskych služieb na Hlohoveckej ulici č. 5., čím sa značne zjednodušil prístup do laboratória.

V rámci laboratória sú poskytované služby veterinárnym lekárom, chovateľom hospodárskych zvierat a aj všetkým chovateľom psov, mačiek a iných hobby zvierat. Laboratórne vyšetrenia sa vykonávajú na oddeleniach bakteriológie, sérológie, mykológie, parazitológie a molekulárnej biológie (PCR).
Z ďalších vyšetrení stojí za zmienku patologicko-histologické vyšetrenie, vyšetrenie krmív na mikrobiologickú nezávadnosť, vyšetrenie mlieka, alebo novozavedené hematologické a biochemické vyšetrenie. Na požiadanie klientov je možné interpretovať výsledky laboratórnych vyšetrení a navrhnúť systém účinných opatrení. Rovnako je tu možnosť izolovať bakteriálne kmene na výrobu autogénnych vakcín.

Kolektív laboratória si uvedomuje, že rýchlosť a presnosť je artikel, ktorý umožňuje klientom robiť zásadné rozhodnutia a nasadiť skorú liečbu, preto sa slogan „Rýchla a presná laboratórna diagnostika“ stal jeho krédom.Popri laboratórnej činnosti začala spoločnosť VETWELL aj s distribúciou veterinárnych liečiv, prípravkov, kŕmnych aditív a krmív od spoločností Protexin, Ecuphar, AB7 Industies, Sergeant’s, Diafarm, Mark & Chapell, Daavision, Kanters, Nor feed, Novadan a PROFormance Pet Products. Z nich najznámejšie sú Protexin Pro-kolin, Protexin Professional, antiparazitárne obojky pre psy a mačky Sergaent’s Dual Action, prípravky rady GREEN na báze geraniolu a vitamínovo-minerálne a výživové doplnky pre psy a mačky. Tu sa žiada ešte vyzdvihnúť rad elitných krmív pre psy a mačky značky PROFormance.Cieľom laboratória je zvládnuť akreditáciu vybraných metodík, aby mohlo ponúknuť moderné metódy diagnostiky podľa súčasných štandardov pre poskytovanie čo najkvalitnejších a najrýchlejších služieb.Spoločnosť VETWELL s.r.o. sa bude naďalej snažiť byť pre Vás spoľahlivým partnerom pri riešení Vašich každodenných veterinárnych a chovateľských problémov.

O NÁS

Prvého augusta 2016 bolo laboratórium presťahované do nových priestorov, nachádzajúcich sa na druhom poschodí budovy Štátnych plemenárskych služieb na Hlohoveckej ulici č. 5., čím sa značne zjednodušil prístup do laboratória.

V rámci laboratória sú poskytované služby veterinárnym lekárom, chovateľom hospodárskych zvierat a aj všetkým chovateľom psov, mačiek a iných hobby zvierat. Laboratórne vyšetrenia sa vykonávajú na oddeleniach bakteriológie, sérológie, mykológie, parazitológie a molekulárnej biológie (PCR).
Z ďalších vyšetrení stojí za zmienku patologicko-histologické vyšetrenie, vyšetrenie krmív na mikrobiologickú nezávadnosť, vyšetrenie mlieka, alebo novozavedené hematologické a biochemické vyšetrenie. Na požiadanie klientov je možné interpretovať výsledky laboratórnych vyšetrení a navrhnúť systém účinných opatrení. Rovnako je tu možnosť izolovať bakteriálne kmene na výrobu autogénnych vakcín.

Kolektív laboratória si uvedomuje, že rýchlosť a presnosť je artikel, ktorý umožňuje klientom robiť zásadné rozhodnutia a nasadiť skorú liečbu, preto sa slogan „Rýchla a presná laboratórna diagnostika“ stal jeho krédom.Popri laboratórnej činnosti začala spoločnosť VETWELL aj s distribúciou veterinárnych liečiv, prípravkov, kŕmnych aditív a krmív od spoločností Protexin, Ecuphar, AB7 Industies, Sergeant’s, Diafarm, Mark & Chapell, Daavision, Kanters, Nor feed, Novadan a PROFormance Pet Products. Z nich najznámejšie sú Protexin Pro-kolin, Protexin Professional, antiparazitárne obojky pre psy a mačky Sergaent’s Dual Action, prípravky rady GREEN na báze geraniolu a vitamínovo-minerálne a výživové doplnky pre psy a mačky. Tu sa žiada ešte vyzdvihnúť rad elitných krmív pre psy a mačky značky PROFormance.Cieľom laboratória je zvládnuť akreditáciu vybraných metodík, aby mohlo ponúknuť moderné metódy diagnostiky podľa súčasných štandardov pre poskytovanie čo najkvalitnejších a najrýchlejších služieb.Spoločnosť VETWELL s.r.o. sa bude naďalej snažiť byť pre Vás spoľahlivým partnerom pri riešení Vašich každodenných veterinárnych a chovateľských problémov.

Máte otázku?

Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom alebo telefonicky

PARTNERI