ČO JE TO AUTOVAKCÍNA?

Autovakcína je inaktivovaný imunologický veterinárny liek vyrobený z patogénov a antigénov získaných zo zvieraťa, alebo zo zvierat z rovnakého chovu, ktorý sa použije na liečenie toho istého, alebo tých istých zvierat z toho istého chovu v rovnakej lokalite.

AUTODYN inj.

Autogénna inaktivovaná purifikovaná vakcína

Autogénna inaktivovaná vakcína s olejovým adjuvans pripravená zo špecifických izolovaných etiologických agens získaných zo zvieraťa alebo zvierat z jedného konkrétneho chovu a je použitá na ošetrenie takého zvieraťa alebo zvierat tohto chovu v rovnakej lokalite. Určená spravidla pre ošípané a králiky.

Zloženie (1ml):

Bacteria specifica  min. 106,0 v závislosti od použitého inaktivovaného agens, Thiomersalum   max. 0,1 mg,  formaldehydum solutium  max. 3,0 mg, emulsio olei   ad 1,0 ml.

Dávkovanie a spôsob podávania:

Ošípané  2,0 ml i. m.

králiky   0,5 ml s. c.

Všebecná imunizačná schéma predstavuje vakcináciu a revakcináciu počas 2 – 4 týždňov. Vzhľadom k individuálnej povahe antigénov obsiahnutých vo vakcíne a prejavom ochorení je nutné vakcinačnú schému konkretizovať pre každý prípad individuálne.

Pred plošnou vakcináciou vždy robte skúšku znášanlivosti na zodpovedajúcej skupine cieľových zvierat.

Prípravok je bez ochranných lehôt.

Doba použiteľnosti:

6 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. V časovom intervale 6 mesiacov je nutné preverovať použiteľnosť výrobných kmeňov vzhľadom k aktuálnej epizootologickej situácii v danom chove.

Balenie:

50 ml; 100 ml; 200 ml; 500 ml.

AUTODYN SOFT inj.

Autogénna inaktivovaná vakcína s gélom hydroxidu hlinitého

Autogénna inaktivovaná vakcína s olejovým adjuvans pripravená zo špecifických izolovaných etiologických agens získaných zo zvieraťa alebo zvierat z jedného konkrétneho chovu a je použitá na ošetrenie takého zvieraťa alebo zvierat tohto chovu v rovnakej lokalite. Určená spravidla pre ošípané a králiky.

Zloženie (1ml):

Bacteria specifica  min. 106,0 v závislosti od použitého inaktivovaného agens, Thiomersalum   max. 0,1 mg,  formaldehydum solutium  max. 3,0 mg, emulsio olei   ad 1,0 ml.

Dávkovanie a spôsob podávania:

Ošípané  2,0 ml i. m.

králiky   0,5 ml s. c.

Všebecná imunizačná schéma predstavuje vakcináciu a revakcináciu počas 2 – 4 týždňov. Vzhľadom k individuálnej povahe antigénov obsiahnutých vo vakcíne a prejavom ochorení je nutné vakcinačnú schému konkretizovať pre každý prípad individuálne.

Pred plošnou vakcináciou vždy robte skúšku znášanlivosti na zodpovedajúcej skupine cieľových zvierat.

Prípravok je bez ochranných lehôt.

Doba použiteľnosti:

6 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. V časovom intervale 6 mesiacov je nutné preverovať použiteľnosť výrobných kmeňov vzhľadom k aktuálnej epizootologickej situácii v danom chove.

Balenie:

50 ml; 100 ml; 200 ml; 500 ml.

AUTODYN-ID inj.

Autogénna inaktivovaná purifikovaná vakcína

Autogénna inaktivovaná vakcína s olejovým adjuvans pripravená zo špecifických izolovaných etiologických agens získaných zo zvieraťa alebo zvierat z jedného konkrétneho chovu a je použitá na ošetrenie takého zvieraťa alebo zvierat tohto chovu v rovnakej lokalite. Určená spravidla pre ošípané a králiky.

Zloženie (1ml):

Bacteria specifica  min. 106,0 v závislosti od použitého inaktivovaného agens, Thiomersalum   max. 0,1 mg,  formaldehydum solutium  max. 3,0 mg, emulsio olei   ad 1,0 ml.

Dávkovanie a spôsob podávania:

Ošípané  2,0 ml i. m.

králiky   0,5 ml s. c.

Všebecná imunizačná schéma predstavuje vakcináciu a revakcináciu počas 2 – 4 týždňov. Vzhľadom k individuálnej povahe antigénov obsiahnutých vo vakcíne a prejavom ochorení je nutné vakcinačnú schému konkretizovať pre každý prípad individuálne.

Pred plošnou vakcináciou vždy robte skúšku znášanlivosti na zodpovedajúcej skupine cieľových zvierat.

Prípravok je bez ochranných lehôt.

Doba použiteľnosti: 

6 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. V časovom intervale 6 mesiacov je nutné preverovať použiteľnosť výrobných kmeňov vzhľadom k aktuálnej epizootologickej situácii v danom chove.

Balenie:

50 ml; 100 ml; 200 ml; 500 ml.

Zvláštne opatrenie pre osoby podávajúce veterinárny prípravok zvieratám:

Prípravok sa aplikuje bezihlovým aplikátorom pod vysokým tlakom. Z tohto dôvodu je potrebné zvýšenie opatrnosti a bezpečnosti nielen pri aplikácii vakcíny ale aj pri manipulácií s dermojetom. Je rovnako nutné mať pod kontrolou aj ďalší obsluhujúci personál. Pri poranení osôb sa odporúča vyhľadať ošetrujúceho lekára.

Princíp a výhody intradermálnej aplikácie

 • Intradermálny spôsob aplikácie zabezpečuje solídnu imunitnú odozvu na podaný antigén. Antigén je spracovaný špecifickými bunkami v koži, tzv. “antigen-presenting cells” (APCs). Tieto bunky sú významnou súčasťou imunitného systému zodpovedného za vznik špecifickej a nešpecifickej slizničnej imunity. Posilnením nešpecifickej slizničnej imunity sa zvyšuje obranyschopnosť proti eventuálnemu prieniku ďalších patogénov do organizmu. Intradermálna aplikácia je rýchla, povrchová a tiež pre zviera menej bolestivá a stresujúca. V porovnaní s klasickou injekčnou aplikáciou sa znižuje možnosť rozšírenia infekcie pri aplikácii. Pri intradermálnej aplikácii nedochádza k poškodeniu svaloviny podkožia. Nedochádza ani k výskytu granulómov a abscesov a ku stratám pri jatočnom zhodnotení zvierat.

  Príklady využitia v chovoch králikov

  Vakcíny Autodyn-ID chránia všetky kategórie chovných i výkrmových králikov proti pôvodcom komplexu infekčnej nádchy králikov, prípadne proti pôvodcom ďalších ochorení. Pri vývoji a výrobe vakcíny boli použité najnovšie vedecké poznatky a moderná výrobná technológia. Vo vakcinačnej dávke sú obsiahnuté všetky zložky komplexného antigénu, kapsulárny antigén, O-antigén, vonkajšie membránové proteíny H a A,

  fimbrínový antigén, transferíny Fe, exotoxíny, prípadne ďalšie antigény izolované z chovu.

  Najčastejšie izoláty zistené v chovoch králikov: Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, Staphylococcus aureus, Streptococcus sp. aj.

Kedy použiť autovakcínu?

Autovakcínu je opodstatnené použiť v nasledovných prípadoch:

 • keď nie je dostupná komerčná vakcína s rovnakým antigénom
 • keď komerčná vakcína je dlhodobo používaná a výsledok nie je zodpovedajúci nákladom
 • keď je v chove používaných viac bakteriálnych vakcín s viacerými antigénmi a je možnosť znížiť počet aplikácii

Aká autovakcína?

Na území Slovenskej republiky je povolené vyrábať autogénne vakcíny len z bakteriálnych kmeňov. Autogénne vakcíny s vírusovou zložkou nie sú povolené.

 • keď nie je dostupná komerčná vakcína s rovnakým antigénom

Kedy použiť autovakcínu?

Autovakcínu je opodstatnené použiť v nasledovných prípadoch:

 • keď nie je dostupná komerčná vakcína s rovnakým antigénom
 • keď komerčná vakcína je dlhodobo používaná a výsledok nie je zodpovedajúci nákladom
 • keď je v chove používaných viac bakteriálnych vakcín s viacerými antigénmi a je možnosť znížiť počet aplikácii

Aká autovakcína?

Na území Slovenskej republiky je povolené vyrábať autogénne vakcíny len z bakteriálnych kmeňov. Autogénne vakcíny s vírusovou zložkou nie sú povolené.

 • keď nie je dostupná komerčná vakcína s rovnakým antigénom

Poradenský a konzultačný servis

Na dosiahnutie očakávaného efektu autogénnych vakcín pre Vás zabezpečíme komplexný poradenský a konzultačný servis v chove:

 • Izoláciu a identifikáciu pôvodcov ochorení
 • Stanovenie citlivosti na antibiotiká
 • Sérologické stanovenie úrovne protilátok (PI3, BRSV, BVD, IBR)
 • Virologické vyšetrenie (Rotavírusy, Coronavírusy)
 • Dlhodobú kontrolu účinnosti vakcinačných a medikačných programov pri tlmení nákaz

Autogénne vakcíny sú inaktivované vakcíny špecifické pre určité stádo či farmu. Vakcíny AUTODYN ponúkajú individuálny prístup a riešenie nepriaznivej zdravotnej situácie tam, kde nie sú k dispozícií účinné registrované vakcíny.

Celý proces výroby prebieha v súlade s požiadavkami Správnej výrobnej praxe (GLP).

Účinnú zložku (antigén) prípravku predstavujú inaktivované imunogény príslušných izolátov, ktoré aktivujú obranné mechanizmy (makrofágy, opsoníny, B a T lymfocyty) a tam dochádza k vytvoreniu solídnej imunity proti jednotlivým infekčným agens. Jednotlivé zložky vakcíny sú v organizme postupne degradované a spracované imunitným systémom. Tým dochádza k vytvoreniu špecifických protilátok proti jednotlivým zložkám.

Na základe našich skúseností sú antigény šetrne inaktivované, vysoko purifikované a koncentrované. Na dosiahnutie vysokej imunogenity sa používajú kvalitné adjuvans vhodné pre dané druhy zvierat a antigénov.

Aktuálnosť antigénov obsiahnutých v autogénnych vakcínach je dosiahnutá pravidelnou aktualizáciou na základe laboratórnych vyšetrení minimálne raz za 6 mesiacov.

Vakcína je vhodná spravidla pre chovy, v ktorých je potrebné minimalizovať záťaž organizmu pri imunizácii. Vymeňte liečbu za vakcináciu! Vakcíny sú životne dôležité pre welfare zvierat, prevenciu ochorení a ochranu zdravia spotrebiteľa.

Poradenský a konzultačný servis

Na dosiahnutie očakávaného efektu autogénnych vakcín pre Vás zabezpečíme komplexný poradenský a konzultačný servis v chove:

 • Izoláciu a identifikáciu pôvodcov ochorení
 • Stanovenie citlivosti na antibiotiká
 • Sérologické stanovenie úrovne protilátok (PI3, BRSV, BVD, IBR)
 • Virologické vyšetrenie (Rotavírusy, Coronavírusy)
 • Dlhodobú kontrolu účinnosti vakcinačných a medikačných programov pri tlmení nákaz

Autogénne vakcíny sú inaktivované vakcíny špecifické pre určité stádo či farmu. Vakcíny AUTODYN ponúkajú individuálny prístup a riešenie nepriaznivej zdravotnej situácie tam, kde nie sú k dispozícií účinné registrované vakcíny.

Celý proces výroby prebieha v súlade s požiadavkami Správnej výrobnej praxe (GLP).

Účinnú zložku (antigén) prípravku predstavujú inaktivované imunogény príslušných izolátov, ktoré aktivujú obranné mechanizmy (makrofágy, opsoníny, B a T lymfocyty) a tam dochádza k vytvoreniu solídnej imunity proti jednotlivým infekčným agens. Jednotlivé zložky vakcíny sú v organizme postupne degradované a spracované imunitným systémom. Tým dochádza k vytvoreniu špecifických protilátok proti jednotlivým zložkám.

Na základe našich skúseností sú antigény šetrne inaktivované, vysoko purifikované a koncentrované. Na dosiahnutie vysokej imunogenity sa používajú kvalitné adjuvans vhodné pre dané druhy zvierat a antigénov.

Aktuálnosť antigénov obsiahnutých v autogénnych vakcínach je dosiahnutá pravidelnou aktualizáciou na základe laboratórnych vyšetrení minimálne raz za 6 mesiacov.

Vakcína je vhodná spravidla pre chovy, v ktorých je potrebné minimalizovať záťaž organizmu pri imunizácii. Vymeňte liečbu za vakcináciu! Vakcíny sú životne dôležité pre welfare zvierat, prevenciu ochorení a ochranu zdravia spotrebiteľa.

Máte otázku?

Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom alebo telefonicky

Máte otázku?

Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom alebo telefonicky