RÝCHLA A PRESNÁ LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA

Rýchla a presná diagnostika je základom dôležitých rozhodnutí a následne účinnej liečby. Preto sa zameriavame výlučne na moderné metódy diagnostiky súčasných štandardov pre poskytovanie čo najkvalitenjších a najrýchlejších služieb, pomocou moderného technického vybavenia a odborného dohľadu lekárov.

Rýchla a presná laboratórna diagnostika

Rýchla a presná diagnostika je základom dôležitých rozhodnutí a následne účinnej liečby. Preto sa zameriavame výlučne na moderné metódy diagnostiky súčasných štandardov pre poskytovanie čo najkvalitenjších a najrýchlejších služieb, pomocou moderného technického vybavenia a odborného dohľadu lekárov.

RÝCHLOSŤ

Rýchla a presná diagnostika je základom dôležitých rozhodnutí a následne účinnej liečby

PRESNOSŤ

Zameriavame sa výlučne na moderné metódy diagnostikyna základe  súčasných štandardov

SPOĽAHLIVOSŤ

Našim cieľom je poskytovanie čo najkvalitnejších a najrýchlejších služieb, pomocou moderného technického vybavenia a odborného dohľadu lekárov

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

ŽIADANKY

Žiadanky sú vo forme editovateľných PDF súborov (možnosť vyplnenia priamo v PDF dokumente online alebo po stiahnutí).

ODBER VZORIEK

Predpokladom správneho výsledku laboratórneho testu, správneho stanovenia pôvodcu ochorenia ale tiež cielenej antimikrobiálnej terapie je správny odber vzoriek a ich správny transport do laboratória.

CENNÍKY LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ

 Cenníky sú platné od 1. marca 2024.

CENNÍKY V TABUĽKÁCH

CENNÍKY V TABUĽKÁCH

Kód
Metóda vyšetrenia
Vyšetrovaný materiál
Cena bez DPH v €Cena s DPH v €
B1

Základné bakteriologické vyšetrenie
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia
punktát, ster, trus, moč


8,009,60
B2
Základné bakteriologické vyšetrenie
anaeróbna kultivácia
punktát, ster, trus
9,0010,80
B4
Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma
16,8320,20
B6
Dôkaz Salmonella spp.
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním
krmivo
12,9215,50
B7
Dôkaz Salmonella spp.
trus, rektálny výter
8,009,60
B8A
Antibiogram (6 diskov)rastovo nenáročné MO6,007,20
B8B
Antibiogram na anaeróbnu kultiváciuanaeróbne MO7,008,40
B10
Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa
15,0018,00
B19
Campylobacter spp.trus, rektálny výter
11,2513,50
B21
Kontrola účinnosti dezinfekcie
ster
15,9219,10
M1
Mykologické vyšetrenie - kultivácia
zoškrab, výter, ster
7,008,40
M2
Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu
krmivo
13,0815,70
M3
Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa
kmene mikromycét
7,509,00
S28Herpes vírus psovnatívna krv, sérum
dôkaz protilátok - ELISA test15,0018,00
Stanovenie titra
39,2547,10
S29

Leptospiry (5 antigénov)
dôkaz protilátok - MAL
natívna krv, sérum
15,0018,00
S30
Leptospiry
dôkaz protilátok - MAL (titer)
natívna krv, sérum
16,0019,20
S32Toxoplasma gondii
dôkaz protilátok - RVK
natívna krv, sérum
20,0024,00
S34Chlamydophila spp.
dôkaz protilátok - RVK
natívna krv, sérum
20,0024,00
S35Dôkaz coronavírusu u psov (CCV Ag)
imunochromatografia
trus

11,8314,20
S36Parvovírusu psov (CPV AG)
imunochromatografia
trus

11,8314,20
S37Dôkaz Dirofilaria immitis u psov (CHW Ag)
imunochromatografia
natívna krv, sérum
11,8314,20
S38Dôkaz vírusu psinky u psov (CDV Ag)
imunochromatografia
natívna krv, sérum
11,8314,20
S39
Dôkaz giardií (Giardia Ag)
imunochromatografia
trus
14,0016,80
S40
Dôkaz vírusu leukémie u mačiek (FeLV Ag)
imunochromatografia
natívna krv, sérum
11,8314,20
S41
Dôkaz vírusu panleukopénie u mačiek (FPV Ag)
imunochromatografia
trus
11,8314,20
S60
Borrelia burgdorferi,
B. garinii a B. afzelii
dôkaz IgG a IgM protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum,
plazma
19,6723,60
V1
Dôkaz Chlamydophila spp.
metóda PCR
trus

31,4237,70
V15
Dôkaz herpes vírusu u psov
metóda PCR
krv, orgány

31,4237,70
P1

Parazitologické vyšetrenie
flotačná metóda
trus
36,0043,20
H1
Histologické vyšetrenie jedného materiálu
tkanivo
37,3344,80
H3
Špeciálne histologické farbenie
tkanivo
18,0021,60
H4Imunohistochemické vyšetrenie tumoru
tkanivo
33,6740,40
H5Dekalcifikácia - príprava kostného tkaniva
tkanivo
6,758,10
H6Cytologické vyšetrenie materiálu
tkanivo, punktát
28,0033,60
PA2Pitva uhynutých a usmrtených zvierat
kadáver
30,0036,00
X1
Likvidácia patologického materiálu - za 1 kg
biologický materiál
1,251,50
Q1Manipulačný poplatok2,002,40
Q2
Veterinárne poradenstvo
33,6740,40
Q3
Interpretácia výsledkov20,0024,00
Kód
Metóda vyšetrenia
Vyšetrovaný materiál
Cena bez DPH v €Cena s DPH v €
B1Základné bakteriologické vyšetrenievýter, trus, moč, punktát8.009.60
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia
B2Základné bakteriologické vyšetrenievýter, trus, punktát9.0010.80
anaeróbna kultivácia
B4Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma16.8320.20
B6Salmonella spp.krmivo12.9215.50
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním
B7Salmonella spp.trus, výter8.009.60
B8AAntibiogram (6 diskov)rastovo nenáročné MO6.007.20
B8BAntibiogram na anaeróbnu kultiváciuanaeróbne MO7.008.40
B10Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa15.0018.00
B11Stanovenie bakteriálnych toxínov (C. perfringes)bakteriálny kmeň33.6740.40
B13Stanovenie celkového počtu mikroorganizmovster, trus15.9219.10
B15Stanovenie počtu Stanovenie počtuster, trus17.7521.30
anaeróbnych spórotvorných baktérií
B20Taylorella equigenitalisvýter, výplašok6.758.10
B21Kontrola účinnosti dezinfekciester15.9219.10
B22Uchovávanie bakteriálneho kmeňa 20,0024,00
M1Mykologické vyšetrenie - kultiváciazoškrab, srsť, výplašok7.008.40
M2Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtukrmivo13.0815.70
M3Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňakmene mikromycét7.509.00
S42Infekčná anémianatívna krv, sérum9.0010.80
dôkaz protilátok - imunodifúzny test
S43Žrebčia nákazanatívna krv, sérum20.0024.00
dôkaz protilátok - RVK
S44Malleusnatívna krv, sérum14.0016.80
dôkaz protilátok - RVK
S45Infekčná arteritídanatívna krv, sérum9.0010.80
dôkaz protilátok - ELISA test
S29Leptospiry (5 antigénov)natívna krv, sérum15.0018.00
dôkaz protilátok - MAL
S30Leptospirynatívna krv, sérum16.0019.20
dôkaz protilátok - MAL (titer)
S55Influenza Anatívna krv, sérum10.5812.70
dôkaz protilátok - ELISA test
V34Herpes virus 1krv31.4237.70
metóda PCR
P1Parazitologické vyšetrenietrus9,0010,80
flotačná metóda
P3Parazitologické vyšetrenietrus8,5010,20
larvoskopická metóda
H1Histologické vyšetrenie jedného materiálutkanivo37.3344.80
H3Špeciálne histologické farbenietkanivo18.0021.60
H4Imunohistochemické vyšetrenie tumorutkanivo33.6740.40
H5Dekalcifikácia - príprava kostného tkanivatkanivo6.758.10
H6Cytologické vyšetrenie materiálutkanivo, punktát28.0033.60
PA4Pitva uhynutých a usmrtených zvieratkadáver100.00120.00
Q1Manipulačný poplatok2,002,40
Q2Veterinárne poradenstvo33,6740,40
Q3Interpretácia výsledkov20,0024,00
Kód
Metóda vyšetrenia
Vyšetrovaný materiál
Cena bez DPH v €Cena s DPH v €
B1Základné bakteriologické vyšetreniepunktát, ster, moč,8.009.60
aeróbna, mikroaerofilná kultiváciatrus, orgány
B2Základné bakteriologické vyšetreniepunktát, ster, trus,9.0010.80
anaeróbna kultiváciaorgány
B4Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma16.8320.20
B6Salmonella spp.krmivo11.5015.50
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním
B7Salmonella spp.mekónium, trus,8.009.60
kloakálny výter, ster
B8AAntibiogram (6 diskov)rastovo nenáročné MO6.007.20
B8BAntibiogram (6 diskov)anaeróbne MO7.008.40
B10Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa15.0018.00
B13Stanovenie celkového počtu mikroorganizmovster, trus15.9219.10
B14Stanovenie počtu - enterokokov, koliformnýchster, trus15.9219.10
baktérií, enterobaktérií a laktobacilov
B15Stanovenie počtu Stanovenie počtuster, trus17.7521.30
anaeróbnych spórotvorných baktérií
B19Campylobacter spp.kloakálny výter, trus11.2513.50
B21Kontrola účinnosti dezinfekciester15.9219.10
B22Uchovávanie bakteriálneho kmeňa (1 mesiac)20,0024,00
B33Rozlíšenie terénneho a vakcinačného kmeňa Salmonella enteritidis10,0013,50
M1Mykologické vyšetrenie - kultiváciaorgány, výter, ster7.008.40
M2Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtukrmivo13.0815.70
M3Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňakmene mikromycét7.509.00
M4Deoxynivalenol (DON)krmivo, žlč51.3361.60
ELISA test
M5Zearalenonkrmivo, žlč55.0866.10
ELISA test
S1Mykoplazmy (MG, MS, MM)natívna krv, sérum2.002.70
dôkaz protilátok - rýchla sklíčková aglutinácia dôkaz protilátok - rýchla sklíčková aglutinácia
S2Infekčná bronchitída (IBV)natívna krv, sérum7.008.40
dôkaz protilátok - ELISA test dôkaz protilátok - ELISA test
S3Infekčná burzitída (IBD)natívna krv, sérum7.008.40
dôkaz protilátok - ELISA test dôkaz protilátok - ELISA test
S4Reovírus (REO)natívna krv, sérum7.008.40
dôkaz protilátok - ELISA test dôkaz protilátok - ELISA test
S5Syndróm poklesu znášky (EDS)natívna krv, sérum7.008.40
dôkaz protilátok - ELISA test dôkaz protilátok - ELISA test
S6Pseudomor (NDV)natívna krv, sérum7.008.40
dôkaz protilátok - ELISA test
S7Vírus anémie kurčiat (CAV)natívna krv, sérum8.4210.10
dôkaz protilátok - ELISA test
S8Infekčná laryngotracheitída (ILT)natívna krv, sérum7.008.40
dôkaz protilátok - ELISA test
S9Aviárna encefalomyelitída (AE)natívna krv, sérum7.008.40
dôkaz protilátok - ELISA test
S10Salmonella skup. B a Dnatívna krv, sérum7.008.40
dôkaz protilátok - ELISA test
S11Mykoplazmy (M. gallisepticum/M. synoviae)natívna krv, sérum7.008.40
dôkaz protilátok - ELISA test
S12Ornitobacterium rhinotracheale (ORT)natívna krv, sérum7.008.40
dôkaz protilátok - ELISA test
S13Aviárna rhinotracheitída (ART)natívna krv, sérum7.008.40
dôkaz protilátok - ELISA test
S14Adenovírusy skup. 1 (FAV)natívna krv, sérum8.4210.10
dôkaz protilátok - ELISA test
S34Chlamydophila spp.natívna krv, sérum20.0024.00
dôkaz protilátok - RVK
S55Influenza Anatívna krv, sérum10.3312.40
dôkaz protilátok - ELISA test
S72Pasteurella multocidanatívna krv, sérum8.4210.10
dôkaz protilátok - ELISA test
V1Chlamydophila psittacitrus, ster zo spojivky31.4237.70
metóda PCR
V3Určenie pohlavia vtákovkrvná škvrna, pierko10.6712.80
metóda PCR metóda PCR
V4Polyomavíruskrv32.0038.40
metóda PCR
V5Circovírus (PBFD)krv32.0038.40
metóda PCR
V6Určenie pohlavia, cirkovíruskrv39.0846.90
metóda PCR
V7Určenie pohlavia, polyomavírus, circovíruskrv47.0056.40
metóda PCR
V22Určenie pohlavia, polyomavíruskrv39.0846.90
metóda PCR
V23Circovírus, polyomavíruskrv42.5851.10
metóda PCR
V41Markova chorobaperie, krv, orgány (slezina, obličky)80.0096.00
metóda RT PCR, rozlíšenie terénneho a vakcinačného kmeňa
V44Avian Bornaviruskrv36.0043.20
RT-PCR
V45Herpesvirus (Pacheco a iné)krv orgány36.0043.20
Real Time PCR
V20 INFLUENZA skup.Aster, tkanivo, orgány36,2543,50
metóda Real Time RT PCR
V8Vystavenie certifikátu (pohlavie)2.002.40
P1Parazitologické vyšetrenietrus9,0010,80
flotačná metóda
P6Kvantitatívne stanovenie počtu oocýst/vajíčok (OPG/EPG)trus15,0018,00
MC MASTER
H1Histologické vyšetrenie jedného materiálutkanivo37,3344,80
H3Špeciálne histologické farbenietkanivo18,0021,60
H4Imunohistochemické vyšetrenie tumorutkanivo33,7540,50
H5Dekalcifikácia - príprava kostného tkanivatkanivo6,758,10
H6Cytologické vyšetrenie materiálutkanivo, punktát28,0033,60
PA1Pitva uhynutých a usmrtených zvieratkadáver10,0012,00
X1Likvidácia patologického materiálu - za 1 kgbiologický materiál1,251,50
Q1Manipulačný poplatok2,002,40
Q2Veterinárne poradenstvo33,7540,50
Q3Interpretácia výsledkov20,0024,00
Kód
Metóda vyšetrenia
Vyšetrovaný materiál
Cena bez DPH v €Cena s DPH v €
B1Základné bakteriologické vyšetreniester, trus, moč, punktát8.009.60
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia
B2Základné bakteriologické vyšetreniester, trus, punktát9.0010.80
anaeróbna kultivácia
B4Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma16.8320.20
B6Salmonella spp.krmivo12.9215.50
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním
B7Salmonella spp.orgány, trus, rektálny výter8.009.60
B8AAntibiogram (6 diskov)rastovo nenáročné MO6.007.20
B8BAntibiogram (6 diskov)anaeróbne MO7.008.40
B10Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa15.0018.00
B11Stanovenie bakteriálnych toxínovbakteriálny kmeň33.6740.40
(C. perfringes)
B12Stanovenie bakteriálnych toxínovbakteriálny kmeň33.6740.40
a faktorov virulencie (E. coli)
B13Stanovenie celkového počtu mikroorganizmovster, trus15.9219.10
B14Stanovenie počtu - enterokokov, koliformnýchster, trus15.9219.10
baktérií, enterobaktérií a laktobacilov
B15Stanovenie počtuster, trus17.7521.30
anaeróbnych spórotvorných baktérií
B19Campylobacter spp.trus, rektálny výter11.2513.50
B21Kontrola účinnosti dezinfekciester15.9219.10
B22Uchovávanie bakteriálneho kmeňa 20,0024,00
M1Mykologické vyšetrenie - kultiváciazoškrab, orgány7.008.40
M2Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtukrmivo13.0815.70
M3Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňakmene mikromycét7.509.00
M4Deoxynivalenol (DON)krmivo, žlč51.3361.60
ELISA test
M5Zearalenonkrmivo, žlč55.0066.00
ELISA test
S16PCV 2 - (IgG, IgM)natívna krv, sérum12.5015.00
dôkaz IgG, IgM - ELISA test
S17PRRS (Európsky, Americký kmeň)natívna krv, sérum9.5811.50
dôkaz protilátok - ELISA test
S70Mycoplasma hyopneumoniaenatívna krv, sérum9.5811.50
dôkaz protilátok - ELISA test
S29Leptospiry (5 antigénov)natívna krv, sérum15.0018.00
dôkaz protilátok - MAL
S30Leptospirynatívna krv, sérum16.0019.20
dôkaz protilátok - MAL (titer)
S52Actinobacillus pleuropneumoniaenatívna krv, sérum10.5012.60
dôkaz protilátok - ELISA test
S55Influenza Anatívna krv, sérum10.5012.60
dôkaz protilátok - ELISA test
S71Salmonella spp.natívna krv, sérum7.509.00
dôkaz protilátok - ELISA test
S31Parvovírusnatívna krv, sérum9,5011,40
dôkaz protilátok - HIT (titer)
S76Hemophillus parasuisnatívna krv, sérum15,0018,00
dôkaz protilátok - ELISA test
V1Chlamydophila spp.natívna krv, sérum31.4237.70
metóda PCR
V35Brachyspira hyodysenteriaetrus, hrubé črevo36.2543.50
metóda Real Time PCR
V36Brachyspira pilosicolitrus, hrubé črevo36.2543.50
metóda Real Time PCR
V37Brachyspira hyodysenteriae + Brachyspira pilosicolitrus, hrubé črevo58.2569.90
metóda Real Time PCR
V38Mycoplasma hyorhinisster, tkanivo,36.2543.50
metóda Real Time PCRorgány
V39Mycoplasma synoviaester, tkanivo,36.2543.50
metóda Real Time PCRorgány
V40Mycoplasma hyorhinis + Mycoplasma hyosynoviaester, tkanivo,58.2569.90
metóda Real Time PCRorgány
V9Lawsonia intracellularistrus, ileum, caecum36.2543.50
metóda Real Time PCR
V13PCV 2uzliny, slezina, pečeň29.1735.00
metóda PCR
V47Mycoplasma suiskrv-EDTA36.0043.20
metóda PCR
V48Streptococcus suisbakteriálny kmeň20.0024.00
metóda PCR
V14PRRSV (Európsky, Americký kmeň)pľúca, uzliny, krv50.4260.50
metóda Real Time PCRBAL, semeno
P1Parazitologické vyšetrenietrus9,0010,80
flotačná metóda
H1Histologické vyšetrenie jedného materiálutkanivo37.3344.80
H3Špeciálne histologické farbenietkanivo18.0021.60
H4Imunohistochemické vyšetrenie tumorutkanivo33.6740.40
H5Dekalcifikácia - príprava kostného tkanivatkanivo6.758.10
H6Cytologické vyšetrenie materiálutkanivo, punktát28.0033.60
PA3Pitva uhynutých a usmrtených zvieratkadáver20.0024.00
X1Likvidácia patologického materiálu - za 1 kgbiologický materiál1.251.50
Q1Manipulačný poplatok2,002,40
Q2Veterinárne poradenstvo33,6740,40
Q3Interpretácia výsledkov20,0024,00
Kód
Metóda vyšetrenia
Vyšetrovaný materiál
Cena bez DPH v €Cena s DPH v €
B1Základné bakteriologické vyšetreniester, trus, moč, punktát8.009.60
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia
B2Základné bakteriologické vyšetreniester, trus, punktát9.0010.80
anaeróbna kultivácia
B4Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma16.8320.20
B5Vyšetrenie mlieka na pôvodcov mastitídmlieko7.679.20
B6Salmonella spp.krmivo12.9215.50
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním
B7Salmonella spp.trus, rektálny výter8.009.60
B8AAntibiogram (6 diskov)rastovo nenáročné MO6.007.20
B8BAntibiogram (6 diskov)anaeróbne MO7.008.40
B10Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa15.0018.00
B11Stanovenie bakteriálnych toxínov (C. perfringes)bakteriálny kmeň33.6740.40
B12Stanovenie bakteriálnych toxínovbakteriálny kmeň33.6740.40
a faktorov virulencie (E. coli)
B13Stanovenie celkového počtu mikroorganizmovster, trus, mlieko15.9219.10
B14Stanovenie počtu - enterokokov, koliformnýchster, mlieko15.9219.10
baktérií, enterobaktérií a laktobacilov
B15Stanovenie počtuster, mlieko17.7521.30
anaeróbnych spórotvorných baktérií
B19Campylobacter spp.trus, rektálny výter11.2513.50
B21Kontrola účinnosti dezinfekciester15.9219.10
B22Uchovávanie bakteriálneho kmeňa 20,0024,00
M1Mykologické vyšetrenie - kultiváciaster, zoškrab, orgány7.008.40
M2Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtukrmivo13.0815.70
M3Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňakmene mikromycét7.509.00
S18Rotavírus a coronavírustrus15.9219.10
dôkaz antigénu - ELISA test dôkaz antigénu - ELISA test
S51Cryptosporidium parvumtrus9.0010.80
dôkaz antigénu - ELISA test
S75DIArGNOSE - 4trus24.0028.80
(C.parvum, Rota, Corona, E.Coli F5)
imunochromatografia
S22PI3, BRSV, Mycoplasma bovisnatívna krv, sérum22.4226.90
dôkaz protilátok - ELISA test
S23Mycobacterium avium subsp. paratuberculosisnatívna krv, sérum8.009.60
dôkaz protilátok - ELISA test
dôkaz protilátok - ELISA test
S26BVDVnatívna krv, sérum13.0815.70
dôkaz protilátok - ELISA testmlieko
S53BVDVnatívna krv, sérum13.0815.70
dôkaz antigénu - ELISA testplazma, ušný štep
S27Neospora caninumnatívna krv, sérum15.7518.90
dôkaz protilátok - ELISA test
S29Leptospiry (5 antigénov)natívna krv, sérum15.0018.00
dôkaz protilátok - MAL
S30Leptospirynatívna krv, sérum16.0019.20
dôkaz protilátok - MAL (titer)
S33Coxiella burnettinatívna krv, sérum20.0024.00
dôkaz protilátok - RVK
S34Chlamydophila spp.natívna krv, sérum20.0024.00
dôkaz protilátok - RVK
S25IBRgEnatívna krv, sérum10.0012.00
dôkaz protilátok - ELISA test
S74IBRnatívna krv, sérum12.0014.40
dôkaz protilátok - ELISA test
S65Maedi-Visna/CEAVnatívna krv, sérum12.0014.40
dôkaz protilátok - ELISA test
S73ADiagnostika graviditymlieko, krv5.837.00
dôkaz proteínu PAG - 1 - 9 vzoriek
S73BDiagnostika graviditymlieko, krv4.585.50
dôkaz proteínu PAG - 10 a viac vzoriek
V1Chlamydophila spp.trus31.4237.70
metóda PCR
V12Mycobacterium avium subsp. paratuberculosistrus31.4237.70
metóda PCR
V18BVDVkrv, mlieko, ušné štepy36.2543.50
metóda Real Time PCR
V24Mycoplasma bovismlieko26.9232.30
metóda PCR
V 32BRSVpľúca, BAL, spútum36.0043.20
metóda Real Time PCRstery
V33Pathoproofmlieko56.0067.20
metóda Real Time PCR
V43PI3orgány36.0043.20
metóda Real Time PCR(pľúca, lymfatické uzliny)
V53Mannheimia haemolytica a Pasteurella multocidaorgány, výter58,2569,90
metóda Real Time PCR
V54Mycoplasma bovis a Histophilus somniorgány, výter58,2569,90
metóda Real Time PCR
V55BoRSV a PI3orgány, výter58,2569,90
metóda Real Time PCR RT-PCR
V56Bovine Coronavirus a Influenza D V2orgány, výter58,2569,90
metóda Real Time PCR RT-PCR
P1Parazitologické vyšetrenietrus9,0010,80
flotačná metóda
P2Parazitologické vyšetrenietrus8,5010,20
sedimentačná metóda
P3Parazitologické vyšetrenietrus8,5010,20
larvoskopická metóda
H1Histologické vyšetrenie jedného materiálutkanivo37.3344.80
H3Špeciálne histologické farbenietkanivo18.0021.60
H4Imunohistochemické vyšetrenie tumorutkanivo33.6740.40
H6Cytologické vyšetrenie materiálutkanivo, punktát28.0033.60
PA4Pitva uhynutých a usmrtených zvieratkadáver80.0096.00
X1Likvidácia patologického materiálu - za 1 kgbiologický materiál1.251.50
Q1Manipulačný poplatok2,002,40
Q2Veterinárne poradenstvo33.6740.40
Q3Interpretácia výsledkov20.0024.00

CENNÍKY LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ

 Cenníky sú platné od 1. decembra 2022.

CENNÍKY V TABUĽKÁCH

CENNÍKY V TABUĽKÁCH

Kód
Metóda vyšetrenia
Vyšetrovaný materiál
Cena bez DPH v €Cena s DPH v €
B1Základné bakteriologické vyšetreniester, trus, moč, punktát8.009.60
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia
B2Základné bakteriologické vyšetreniester, trus, punktát9.0010.80
anaeróbna kultivácia
B4Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma16.8320.20
B6Salmonella spp.krmivo12.9215.50
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním
B7Salmonella spp.trus, rektálny výter8.009.60
B8AAntibiogram (6 diskov)rastovo nenáročné MO6.007.20
B8BAntibiogram na anaeróbnu kultiváciuanaeróbne MO7.008.40
B10Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa15.0018.00
B19Campylobacter spp.trus, rektálny výter11.2513.50
B21Kontrola účinnosti dezinfekciester15.9219.10
M1Mykologické vyšetrenie - kultiváciazoškrab, srsť, výter7.008.40
M2Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtukrmivo13.0815.70
M3Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňakmene mikromycét7.509.00
S28Herpes vírus psovnatívna krv, sérum
dôkaz protilátok - ELISA test15.0018.00
Stanovenie titra39.2547.10
S29Leptospiry (5 antigénov)natívna krv, sérum15.0018.00
dôkaz protilátok - MAL
S30Leptospirynatívna krv, sérum16.0019.20
dôkaz protilátok - MAL (titer)
S32Toxoplasma gondiinatívna krv, sérum20.0024.00
dôkaz protilátok - RVK
S34Chlamydophila spp.natívna krv, sérum20.0024.00
dôkaz protilátok - RVK
S35Coronavírus (CCV Ag)trus11.8314.20
imunochromatografia
S36Parvovírus psov (CPV Ag)trus11.8314.20
imunochromatografia
S37Dirofilaria immitis (CHW Ag)natívna krv, sérum11.8314.20
imunochromatografia
S38Vírus psinky (CDV Ag)natívna krv, sérum11.8314.20
imunochromatografia
S39Giardia (Giardia Ag)trus14.0016.80
imunochromatografia
S40Vírus leukémie mačiek (FeLV Ag)natívna krv, sérum11.8314.20
imunochromatografia
S41Vírus panleukopénie mačiek (FPV Ag)trus11.8314.20
imunochromatografia
S60Borrelia burgdorferi,natívna krv, sérum,19.6723.60
B. garinii a B. afzeliiplazma
dôkaz IgG a IgM - ELISA test
V1Chlamydophila spp.trus31.4237.70
metóda PCR
V15Herpes vírus psovkrv, orgány31.4237.70
metóda PCR
V49Streptococus canisster36.0043.20
metóda PCR
V50Mycoplasma spp.ster36.0043.20
metóda PCR
V51Feline herpesviruskrv, ster36.0043.20
metóda PCR
V52Chlamidophila feliskrv, ster36.0043.20
metóda PCR
P1Parazitologické vyšetrenietrus8.5010.20
flotačná metóda
P4Parazitologické vyšetrenie -ektoparazitykoža, chlpy8.009.60
mikroskopia
P5Parazitologické vyšetrenie - endoparazitykoža, chlpy8.009.60
mikroskopia
H1Histologické vyšetrenie jedného materiálutkanivo37.3344.80
H3Špeciálne histologické farbenietkanivo18.0021.60
H4Imunohistochemické vyšetrenie tumorutkanivo33.6740.40
H5Dekalcifikácia - príprava kostného tkanivatkanivo6.758.10
H6Cytologické vyšetrenie materiálutkanivo, punktát28.0033.60
PA2Pitva uhynutých a usmrtených zvieratkadáver30.0036.00
X1Likvidácia patologického materiálu - za 1 kgbiologický materiál1.251.50
Q1Manipulačný poplatok1.171.40
Q2Veterinárne poradenstvo33.6740.40
Q3Interpretácia výsledkov20.0024.00
Kód
Metóda vyšetrenia
Vyšetrovaný materiál
Cena bez DPH v €Cena s DPH v €
B1Základné bakteriologické vyšetrenievýter, trus, moč, punktát8.009.60
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia
B2Základné bakteriologické vyšetrenievýter, trus, punktát9.0010.80
anaeróbna kultivácia
B4Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma16.8320.20
B6Salmonella spp.krmivo12.9215.50
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním
B7Salmonella spp.trus, výter8.009.60
B8AAntibiogram (6 diskov)rastovo nenáročné MO6.007.20
B8BAntibiogram na anaeróbnu kultiváciuanaeróbne MO7.008.40
B10Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa15.0018.00
B11Stanovenie bakteriálnych toxínov (C. perfringes)bakteriálny kmeň33.6740.40
B13Stanovenie celkového počtu mikroorganizmovster, trus15.9219.10
B15Stanovenie počtu Stanovenie počtuster, trus17.7521.30
anaeróbnych spórotvorných baktérií
B20Taylorella equigenitalisvýter, výplašok6.758.10
B21Kontrola účinnosti dezinfekciester15.9219.10
B22Uchovávanie bakteriálneho kmeňa (1 mesiac)4.675.60
M1Mykologické vyšetrenie - kultiváciazoškrab, srsť, výplašok7.008.40
M2Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtukrmivo13.0815.70
M3Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňakmene mikromycét7.509.00
S42Infekčná anémianatívna krv, sérum9.0010.80
dôkaz protilátok - imunodifúzny test
S43Žrebčia nákazanatívna krv, sérum20.0024.00
dôkaz protilátok - RVK
S44Malleusnatívna krv, sérum14.0016.80
dôkaz protilátok - RVK
S45Infekčná arteritídanatívna krv, sérum9.0010.80
dôkaz protilátok - ELISA test
S29Leptospiry (5 antigénov)natívna krv, sérum15.0018.00
dôkaz protilátok - MAL
S30Leptospirynatívna krv, sérum16.0019.20
dôkaz protilátok - MAL (titer)
S55Influenza Anatívna krv, sérum10.5812.70
dôkaz protilátok - ELISA test
V34Herpes virus 1krv31.4237.70
metóda PCR
P1Parazitologické vyšetrenietrus8.009.60
flotačná metóda
P3Parazitologické vyšetrenietrus8.5010.20
larvoskopická metóda
H1Histologické vyšetrenie jedného materiálutkanivo37.3344.80
H3Špeciálne histologické farbenietkanivo18.0021.60
H4Imunohistochemické vyšetrenie tumorutkanivo33.6740.40
H5Dekalcifikácia - príprava kostného tkanivatkanivo6.758.10
H6Cytologické vyšetrenie materiálutkanivo, punktát28.0033.60
PA4Pitva uhynutých a usmrtených zvieratkadáver100.00120.00
Q1Manipulačný poplatok1.171.40
Q2Veterinárne poradenstvo33.6740.40
Q3Interpretácia výsledkov20.0024.00
Kód
Metóda vyšetrenia
Vyšetrovaný materiál
Cena bez DPH v €Cena s DPH v €
B1Základné bakteriologické vyšetreniepunktát, ster, moč,8.009.60
aeróbna, mikroaerofilná kultiváciatrus, orgány
B2Základné bakteriologické vyšetreniepunktát, ster, trus,9.0010.80
anaeróbna kultiváciaorgány
B4Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma16.8320.20
B6Salmonella spp.krmivo11.5015.50
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním
B7Salmonella spp.mekónium, trus,8.009.60
kloakálny výter, ster
B8AAntibiogram (6 diskov)rastovo nenáročné MO6.007.20
B8BAntibiogram (6 diskov)anaeróbne MO7.008.40
B10Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa15.0018.00
B13Stanovenie celkového počtu mikroorganizmovster, trus15.9219.10
B14Stanovenie počtu - enterokokov, koliformnýchster, trus15.9219.10
baktérií, enterobaktérií a laktobacilov
B15Stanovenie počtu Stanovenie počtuster, trus17.7521.30
anaeróbnych spórotvorných baktérií
B19Campylobacter spp.kloakálny výter, trus11.2513.50
B21Kontrola účinnosti dezinfekciester15.9219.10
B22Uchovávanie bakteriálneho kmeňa (1 mesiac)4.675.60
B33Rozlíšenie terénneho a vakcinačného kmeňa Salmonella enteritidis10.0013.50
M1Mykologické vyšetrenie - kultiváciaorgány, výter, ster7.008.40
M2Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtukrmivo13.0815.70
M3Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňakmene mikromycét7.509.00
M4Deoxynivalenol (DON)krmivo, žlč51.3361.60
ELISA test
M5Zearalenonkrmivo, žlč55.0866.10
ELISA test
S1Mykoplazmy (MG, MS, MM)natívna krv, sérum2.002.70
dôkaz protilátok - rýchla sklíčková aglutinácia dôkaz protilátok - rýchla sklíčková aglutinácia
S2Infekčná bronchitída (IBV)natívna krv, sérum7.008.40
dôkaz protilátok - ELISA test dôkaz protilátok - ELISA test
S3Infekčná burzitída (IBD)natívna krv, sérum7.008.40
dôkaz protilátok - ELISA test dôkaz protilátok - ELISA test
S4Reovírus (REO)natívna krv, sérum7.008.40
dôkaz protilátok - ELISA test dôkaz protilátok - ELISA test
S5Syndróm poklesu znášky (EDS)natívna krv, sérum7.008.40
dôkaz protilátok - ELISA test dôkaz protilátok - ELISA test
S6Pseudomor (NDV)natívna krv, sérum7.008.40
dôkaz protilátok - ELISA test
S7Vírus anémie kurčiat (CAV)natívna krv, sérum8.4210.10
dôkaz protilátok - ELISA test
S8Infekčná laryngotracheitída (ILT)natívna krv, sérum7.008.40
dôkaz protilátok - ELISA test
S9Aviárna encefalomyelitída (AE)natívna krv, sérum7.008.40
dôkaz protilátok - ELISA test
S10Salmonella skup. B a Dnatívna krv, sérum7.008.40
dôkaz protilátok - ELISA test
S11Mykoplazmy (M. gallisepticum/M. synoviae)natívna krv, sérum7.008.40
dôkaz protilátok - ELISA test
S12Ornitobacterium rhinotracheale (ORT)natívna krv, sérum7.008.40
dôkaz protilátok - ELISA test
S13Aviárna rhinotracheitída (ART)natívna krv, sérum7.008.40
dôkaz protilátok - ELISA test
S14Adenovírusy skup. 1 (FAV)natívna krv, sérum8.4210.10
dôkaz protilátok - ELISA test
S34Chlamydophila spp.natívna krv, sérum20.0024.00
dôkaz protilátok - RVK
S55Influenza Anatívna krv, sérum10.3312.40
dôkaz protilátok - ELISA test
S72Pasteurella multocidanatívna krv, sérum8.4210.10
dôkaz protilátok - ELISA test
V1Chlamydophila psittacitrus, ster zo spojivky31.4237.70
metóda PCR
V3Určenie pohlavia vtákovkrvná škvrna, pierko10.6712.80
metóda PCR metóda PCR
V4Polyomavíruskrv32.0038.40
metóda PCR
V5Circovírus (PBFD)krv32.0038.40
metóda PCR
V6Určenie pohlavia, cirkovíruskrv39.0846.90
metóda PCR
V7Určenie pohlavia, polyomavírus, circovíruskrv47.0056.40
metóda PCR
V22Určenie pohlavia, polyomavíruskrv39.0846.90
metóda PCR
V23Circovírus, polyomavíruskrv42.5851.10
metóda PCR
V41Markova chorobaperie, krv, orgány (slezina, obličky)80.0096.00
metóda RT PCR, rozlíšenie terénneho a vakcinačného kmeňa
V44Avian Bornaviruskrv36.0043.20
RT-PCR
V45Herpesvirus (Pacheco a iné)krv orgány36.0043.20
Real Time PCR
V8Vystavenie certifikátu (pohlavie)2.002.40
P1Parazitologické vyšetrenietrus8.009.60
flotačná metóda
H1Histologické vyšetrenie jedného materiálutkanivo37.3344.80
H3Špeciálne histologické farbenietkanivo18.0021.60
H4Imunohistochemické vyšetrenie tumorutkanivo33.7540.50
H5Dekalcifikácia - príprava kostného tkanivatkanivo6.758.10
H6Cytologické vyšetrenie materiálutkanivo, punktát28.0033.60
PA1Pitva uhynutých a usmrtených zvieratkadáver10.0012.00
X1Likvidácia patologického materiálu - za 1 kgbiologický materiál1.251.50
Q1Manipulačný poplatok1.171.40
Q2Veterinárne poradenstvo33.7540.50
Q3Interpretácia výsledkov20.0024.00
Kód
Metóda vyšetrenia
Vyšetrovaný materiál
Cena bez DPH v €Cena s DPH v €
B1Základné bakteriologické vyšetreniester, trus, moč, punktát8.009.60
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia
B2Základné bakteriologické vyšetreniester, trus, punktát9.0010.80
anaeróbna kultivácia
B4Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma16.8320.20
B6Salmonella spp.krmivo12.9215.50
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním
B7Salmonella spp.orgány, trus, rektálny výter8.009.60
B8AAntibiogram (6 diskov)rastovo nenáročné MO6.007.20
B8BAntibiogram (6 diskov)anaeróbne MO7.008.40
B10Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa15.0018.00
B11Stanovenie bakteriálnych toxínovbakteriálny kmeň33.6740.40
(C. perfringes)
B12Stanovenie bakteriálnych toxínovbakteriálny kmeň33.6740.40
a faktorov virulencie (E. coli)
B13Stanovenie celkového počtu mikroorganizmovster, trus15.9219.10
B14Stanovenie počtu - enterokokov, koliformnýchster, trus15.9219.10
baktérií, enterobaktérií a laktobacilov
B15Stanovenie počtuster, trus17.7521.30
anaeróbnych spórotvorných baktérií
B19Campylobacter spp.trus, rektálny výter11.2513.50
B21Kontrola účinnosti dezinfekciester15.9219.10
B22Uchovávanie bakteriálneho kmeňa (1 mesiac)4.675.60
M1Mykologické vyšetrenie - kultiváciazoškrab, orgány7.008.40
M2Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtukrmivo13.0815.70
M3Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňakmene mikromycét7.509.00
M4Deoxynivalenol (DON)krmivo, žlč51.3361.60
ELISA test
M5Zearalenonkrmivo, žlč55.0066.00
ELISA test
S16PCV 2 - (IgG, IgM)natívna krv, sérum12.5015.00
dôkaz IgG, IgM - ELISA test
S17PRRS (Európsky, Americký kmeň)natívna krv, sérum9.5811.50
dôkaz protilátok - ELISA test
S70Mycoplasma hyopneumoniaenatívna krv, sérum9.5811.50
dôkaz protilátok - ELISA test
S29Leptospiry (5 antigénov)natívna krv, sérum15.0018.00
dôkaz protilátok - MAL
S30Leptospirynatívna krv, sérum16.0019.20
dôkaz protilátok - MAL (titer)
S52Actinobacillus pleuropneumoniaenatívna krv, sérum10.5012.60
dôkaz protilátok - ELISA test
S55Influenza Anatívna krv, sérum10.5012.60
dôkaz protilátok - ELISA test
S71Salmonella spp.natívna krv, sérum7.509.00
dôkaz protilátok - ELISA test
V1Chlamydophila spp.natívna krv, sérum31.4237.70
metóda PCR
V35Brachyspira hyodysenteriaetrus, hrubé črevo36.2543.50
metóda Real Time PCR
V36Brachyspira pilosicolitrus, hrubé črevo36.2543.50
metóda Real Time PCR
V37Brachyspira hyodysenteriae + Brachyspira pilosicolitrus, hrubé črevo58.2569.90
metóda Real Time PCR
V38Mycoplasma hyorhinisster, tkanivo,36.2543.50
metóda Real Time PCRorgány
V39Mycoplasma synoviaester, tkanivo,36.2543.50
metóda Real Time PCRorgány
V40Mycoplasma hyorhinis + Mycoplasma hyosynoviaester, tkanivo,58.2569.90
metóda Real Time PCRorgány
V9Lawsonia intracellularistrus, ileum, caecum36.2543.50
metóda Real Time PCR
V13PCV 2uzliny, slezina, pečeň29.1735.00
metóda PCR
V47Mycoplasma suiskrv-EDTA36.0043.20
metóda PCR
V48Streptococcus suisbakteriálny kmeň20.0024.00
metóda PCR
V14PRRSV (Európsky, Americký kmeň)pľúca, uzliny, krv50.4260.50
metóda Real Time PCRBAL, semeno
P1Parazitologické vyšetrenietrus8.009.60
flotačná metóda
H1Histologické vyšetrenie jedného materiálutkanivo37.3344.80
H3Špeciálne histologické farbenietkanivo18.0021.60
H4Imunohistochemické vyšetrenie tumorutkanivo33.6740.40
H5Dekalcifikácia - príprava kostného tkanivatkanivo6.758.10
H6Cytologické vyšetrenie materiálutkanivo, punktát28.0033.60
PA3Pitva uhynutých a usmrtených zvieratkadáver20.0024.00
X1Likvidácia patologického materiálu - za 1 kgbiologický materiál1.251.50
Q1Manipulačný poplatok1.171.40
Q2Veterinárne poradenstvo33.6740.40
Q3Interpretácia výsledkov20.0024.00
Kód
Metóda vyšetrenia
Vyšetrovaný materiál
Cena bez DPH v €Cena s DPH v €
B1Základné bakteriologické vyšetreniester, trus, moč, punktát8.009.60
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia
B2Základné bakteriologické vyšetreniester, trus, punktát9.0010.80
anaeróbna kultivácia
B4Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma16.8320.20
B5Vyšetrenie mlieka na pôvodcov mastitídmlieko7.679.20
B6Salmonella spp.krmivo12.9215.50
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním
B7Salmonella spp.trus, rektálny výter8.009.60
B8AAntibiogram (6 diskov)rastovo nenáročné MO6.007.20
B8BAntibiogram (6 diskov)anaeróbne MO7.008.40
B10Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa15.0018.00
B11Stanovenie bakteriálnych toxínov (C. perfringes)bakteriálny kmeň33.6740.40
B12Stanovenie bakteriálnych toxínovbakteriálny kmeň33.6740.40
a faktorov virulencie (E. coli)
B13Stanovenie celkového počtu mikroorganizmovster, trus, mlieko15.9219.10
B14Stanovenie počtu - enterokokov, koliformnýchster, mlieko15.9219.10
baktérií, enterobaktérií a laktobacilov
B15Stanovenie počtuster, mlieko17.7521.30
anaeróbnych spórotvorných baktérií
B19Campylobacter spp.trus, rektálny výter11.2513.50
B21Kontrola účinnosti dezinfekciester15.9219.10
B22Uchovávanie bakteriálneho kmeňa (1 mesiac)4.675.60
M1Mykologické vyšetrenie - kultiváciaster, zoškrab, orgány7.008.40
M2Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtukrmivo13.0815.70
M3Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňakmene mikromycét7.509.00
S18Rotavírus a coronavírustrus15.9219.10
dôkaz antigénu - ELISA test dôkaz antigénu - ELISA test
S51Cryptosporidium parvumtrus9.0010.80
dôkaz antigénu - ELISA test
S75DIArGNOSE - 4trus24.0028.80
(C.parvum, Rota, Corona, E.Coli F5)
imunochromatografia
S22PI3, BRSV, Mycoplasma bovisnatívna krv, sérum22.4226.90
dôkaz protilátok - ELISA test
S23Mycobacterium avium subsp. paratuberculosisnatívna krv, sérum8.009.60
dôkaz protilátok - ELISA test
S24BHV4natívna krv, sérum10.6712.80
dôkaz protilátok - ELISA test
S26BVDVnatívna krv, sérum13.0815.70
dôkaz protilátok - ELISA testmlieko
S53BVDVnatívna krv, sérum13.0815.70
dôkaz antigénu - ELISA testplazma, ušný štep
S27Neospora caninumnatívna krv, sérum15.7518.90
dôkaz protilátok - ELISA test
S29Leptospiry (5 antigénov)natívna krv, sérum15.0018.00
dôkaz protilátok - MAL
S30Leptospirynatívna krv, sérum16.0019.20
dôkaz protilátok - MAL (titer)
S33Coxiella burnettinatívna krv, sérum20.0024.00
dôkaz protilátok - RVK
S34Chlamydophila spp.natívna krv, sérum20.0024.00
dôkaz protilátok - RVK
S25IBRgEnatívna krv, sérum10.0012.00
dôkaz protilátok - ELISA test
S74IBRnatívna krv, sérum12.0014.40
dôkaz protilátok - ELISA test
S65Maedi-Visna/CEAVnatívna krv, sérum12.0014.40
dôkaz protilátok - ELISA test
S73ADiagnostika graviditymlieko, krv5.837.00
dôkaz proteínu PAG - 1 - 9 vzoriek
S73BDiagnostika graviditymlieko, krv4.585.50
dôkaz proteínu PAG - 10 a viac vzoriek
V1Chlamydophila spp.trus31.4237.70
metóda PCR
V12Mycobacterium avium subsp. paratuberculosistrus31.4237.70
metóda PCR
V18BVDVkrv, mlieko, ušné štepy36.2543.50
metóda Real Time PCR
V24Mycoplasma bovismlieko26.9232.30
metóda PCR
V 32BRSVpľúca, BAL, spútum36.0043.20
metóda Real Time PCRstery
V33Pathoproofmlieko56.0067.20
metóda Real Time PCR
V43PI3orgány36.0043.20
metóda Real Time PCR(pľúca, lymfatické uzliny)
P1Parazitologické vyšetrenietrus8.009.60
flotačná metóda
P2Parazitologické vyšetrenietrus7.509.00
sedimentačná metóda
P3Parazitologické vyšetrenietrus7.509.00
larvoskopická metóda
H1Histologické vyšetrenie jedného materiálutkanivo37.3344.80
H3Špeciálne histologické farbenietkanivo18.0021.60
H4Imunohistochemické vyšetrenie tumorutkanivo33.6740.40
H5Dekalcifikácia - príprava kostného tkanivatkanivo6.007.20
H6Cytologické vyšetrenie materiálutkanivo, punktát28.0033.60
PA4Pitva uhynutých a usmrtených zvieratkadáver80.0096.00
X1Likvidácia patologického materiálu - za 1 kgbiologický materiál1.251.50
Q1Manipulačný poplatok1.171.40
Q2Veterinárne poradenstvo33.6740.40
Q3Interpretácia výsledkov20.0024.00

Máte otázku?

Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom alebo telefonicky