RÝCHLA A PRESNÁ LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA

Rýchla a presná diagnostika je základom dôležitých rozhodnutí a následne účinnej liečby. Preto sa zameriavame výlučne na moderné metódy diagnostiky súčasných štandardov pre poskytovanie čo najkvalitenjších a najrýchlejších služieb, pomocou moderného technického vybavenia a odborného dohľadu lekárov.

Rýchla a presná laboratórna diagnostika

Rýchla a presná diagnostika je základom dôležitých rozhodnutí a následne účinnej liečby. Preto sa zameriavame výlučne na moderné metódy diagnostiky súčasných štandardov pre poskytovanie čo najkvalitenjších a najrýchlejších služieb, pomocou moderného technického vybavenia a odborného dohľadu lekárov.

RÝCHLOSŤ

Rýchla a presná diagnostika je základom dôležitých rozhodnutí a následne účinnej liečby

PRESNOSŤ

Zameriavame sa výlučne na moderné metódy diagnostikyna základe  súčasných štandardov

SPOĽAHLIVOSŤ

Našim cieľom je poskytovanie čo najkvalitnejších a najrýchlejších služieb, pomocou moderného technického vybavenia a odborného dohľadu lekárov

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Žiadanky sú vo forme editovateľných PDF súborov (možnosť vyplnenia priamo v PDF dokumente online alebo po stiahnutí).

CENNÍKY LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ

 Cenníky sú platné od 1. februára 2021.

CENNÍKY V TABUĽKÁCH

CENNÍKY V TABUĽKÁCH

Kód
Metóda vyšetrenia
Vyšetrovaný materiál
Cena bez DPH v €Cena s DPH v €
B1

Základné bakteriologické vyšetrenie
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia
punktát, ster, trus, moč


7,088,50
B2
Základné bakteriologické vyšetrenie
anaeróbna kultivácia
punktát, ster, trus
7,929,50
B4
Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma
15,0018,00
B6
Dôkaz Salmonella spp.
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním
krmivo
11,5013,80
B7
Dôkaz Salmonella spp.
trus, rektálny výter
7,088,50
B8A
Antibiogram (6 diskov)rastovo nenáročné MO4,175,00
B8B
Antibiogram na anaeróbnu kultiváciuanaeróbne MO6,007,20
B10
Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa
13,3316,00
B19
Campylobacter spp.trus, rektálny výter
10,0012,00
B21
Kontrola účinnosti dezinfekcie
ster
14,1717,00
M1
Mykologické vyšetrenie - kultivácia
zoškrab, výter, ster
5,837,00
M2
Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu
krmivo
11,6714,00
M3
Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa
kmene mikromycét
6,678,00
S28Herpes vírus psovnatívna krv, sérum
dôkaz protilátok - ELISA test12,5015,00
Stanovenie titra
35,0042,00
S29

Leptospiry (5 antigénov)
dôkaz protilátok - MAL
natívna krv, sérum
11,6714,00
S30
Leptospiry
dôkaz protilátok - MAL (titer)
natívna krv, sérum
12,5015,00
S32Toxoplasma gondii
dôkaz protilátok - RVK
natívna krv, sérum
12,50
15,00
S34Chlamydophila spp.
dôkaz protilátok - RVK
natívna krv, sérum
16,6720,00
S35Dôkaz coronavírusu u psov (CCV Ag)
imunochromatografia
trus

10,5012,60
S36Parvovírusu psov (CPV AG)
imunochromatografia
trus

10,5012,60
S37Dôkaz Dirofilaria immitis u psov (CHW Ag)
imunochromatografia
natívna krv, sérum
10,5012,60
S38Dôkaz vírusu psinky u psov (CDV Ag)
imunochromatografia
natívna krv, sérum
10,5012,60
S39
Dôkaz giardií (Giardia Ag)
imunochromatografia
trus
12,5015,00
S40
Dôkaz vírusu leukémie u mačiek (FeLV Ag)
imunochromatografia
natívna krv, sérum
10,5012,60
S41
Dôkaz vírusu panleukopénie u mačiek (FPV Ag)
imunochromatografia
trus
10,5012,60
S60
Borrelia burgdorferi,
B. garinii a B. afzelii
dôkaz IgG a IgM protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum,
plazma
17,5021,00
V1
Dôkaz Chlamydophila spp.
metóda PCR
trus

28,0033,60
V15
Dôkaz herpes vírusu u psov
metóda PCR
krv, orgány

28,0033,60
P1

Parazitologické vyšetrenie
flotačná metóda
trus
7,509,00
H1
Histologické vyšetrenie jedného materiálu
tkanivo
H3
Špeciálne histologické farbenie
tkanivo
33,3340,00
H4Imunohistochemické vyšetrenie tumoru
tkanivo
16,0019,20
H5Dekalcifikácia - príprava kostného tkaniva
tkanivo
6,007,20
H6Cytologické vyšetrenie materiálu
tkanivo, punktát
25,0030,00
PA2Pitva uhynutých a usmrtených zvierat
kadáver
15,0018,00
X1
Likvidácia patologického materiálu - za 1 kg
biologický materiál
1,081,30
Q2
Veterinárne poradenstvo
30,0036,00
Q3
Interpretácia výsledkov15,0018,00
Kód
Metóda vyšetrenia
Vyšetrovaný materiál
Cena bez DPH v €Cena s DPH v €
B1

Základné bakteriologické vyšetrenie
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia
výter, trus, moč, punktát

7,088,50
B2
Základné bakteriologické vyšetrenie
anaeróbna kultivácia
punktát, výter, trus
7,929,50
B4
Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma
15,0018,00
B6
Dôkaz Salmonella spp.
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním
krmivo
11,5013,80
B7
Dôkaz Salmonella spp.
trus, výter
7,088,50
B8A
Antibiogram (6 diskov)rastovo nenáročné MO4,175,00
B8B
Antibiogram na anaeróbnu kultiváciuanaeróbne MO6,007,20
B10
Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa
13,3316,00
B11
Stanovenie bakter. toxínov (C. perfringes)
bakteriálny kmeň
30,0036,00
B13
Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov
ster, trus
14,1717,00
B15
Stanovenie počtu
anaeróbnych spórotvorných baktérií
ster, trus
15,8319,00
B20
Dôkaz Taylorella equigenitalis

výter, výplašok

6,007,20
B21
Kontrola účinnosti dezinfekcie
ster
14,1717,00
B22
Uchovávanie bakteriálneho kmeňa (1 mesiac)
4,175,00
M1
Mykologické vyšetrenie - kultivácia
zoškrab, srsť, výplašok
5,837,00
M2
Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu
krmivo
11,6714,00
M3
Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa
kmene mikromycét
6,678,00
S42
Infekčná anémia
dôkaz protilátok - imunodifúzny test
natívna krv, sérum
8,009,60
S43
Žrebčia nákaza
dôkaz protilátok - RVK
natívna krv, sérum
10,0012,00
S44
Malleus
dôkaz protilátok - RVK

natívna krv, sérum
10,0012,00
S45
Infekčná arteritída
dôkaz protilátok - ELISA test

natívna krv, sérum
8,009,60
S29Leptospiry (5 antigénov)
dôkaz protilátok - MAL

natívna krv, sérum
11,6714,00
S30Leptospiry
dôkaz protilátok - MAL (titer)

natívna krv, sérum
12,5015,00
S54
West Nile vírus IgM
dôkaz IgM protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
16,0019,20
S55
Influenza A
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
9,1711,00
P1

Parazitologické vyšetrenie
flotačná metóda
trus
6,257,50
P3
Parazitologické vyšetrenie
larvoskopická metóda
trus
6,678,00
H1
Histologické vyšetrenie jedného materiálu
tkanivo
33,3340,00
H3
Špeciálne histologické farbenie
tkanivo
16,0019,20
H4Imunohistochemické vyšetrenie tumoru
tkanivo
30,0036,00
H5Dekalcifikácia - príprava kostného tkaniva
tkanivo
6,007,20
H6Cytologické vyšetrenie materiálu
tkanivo, punktát
25,0030,00
PA4
Pitva uhynutých a usmrtených zvierat

kadáver

30,0036,00
Q2
Veterinárne poradenstvo
30,0036,00
Q3
Interpretácia výsledkov15,0018,00
Kód
Metóda vyšetrenia
Vyšetrovaný materiál
Cena bez DPH v €Cena s DPH v €
B1

Základné bakteriologické vyšetrenie
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia
punktát, ster, trus,
orgány, moč

7,088,50
B2
Základné bakteriologické vyšetrenie
anaeróbna kultivácia
punktát, ster, trus,
orgány
7,929,50
B4
Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma
15,0018,00
B6
Dôkaz Salmonella spp.
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním
krmivo
11,5013,80
B7
Dôkaz Salmonella spp.
mekónium, trus,
kloakálny výter, ster
7,088,50
B8A
Antibiogram (6 diskov)rastovo nenáročné MO4,175,00
B8B
Antibiogram na anaeróbnu kultiváciuanaeróbne MO6,007,20
B10
Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa
13,3316,00
B13
Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov
ster, trus
14,1717,00
B14
Stanovenie počtu - enterokokov, koliformných
baktérií, enterobaktérií a laktobacilov
ster, trus
14,1717,00
B15
Stanovenie počtu
anaeróbnych spórotvorných baktérií
ster, trus
15,8319,00
B19
Dôkaz rodu Campylobacter
kloakálny výter, trus
10,0012,00
B21
Kontrola účinnosti dezinfekcie
ster
14,1717,00
B22
Uchovávanie bakteriálneho kmeňa (1 mesiac)
4,175,00
M1
Mykologické vyšetrenie - kultivácia
orgány, výter, ster
5,837,00
M2
Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu
krmivo
11,6714,00
M3
Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa
kmene mikromycét
6,678,00
M4
Deoxynivalenol (DON)
ELISA test
krmivo, žlč
45,8355,00
M5
Zearalenon
ELISA test
krmivo, žlč
49,1759,00
S1
Mykoplazmy hydiny (MG, MS, MM)
dôkaz protilátok - rýchla sklíčková aglutinácia
natívna krv, sérum
2,002,40
S2
Infekčná bronchitída hydiny (IBV)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
6,257,50
S3
Infekčná burzitída hydiny (IBD)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
6,257,50
S4
Reovírus hydiny (REO)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
6,257,50
S5Syndróm poklesu znášky hydiny (EDS)
natívna krv, sérum
6,257,50
S6Pseudomor hydiny (NDV)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
6,257,50
S7Infekčná anémia kurčiat (CAV)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
7,509,00
S8Infekčná laryngotracheitída hydiny (ILT)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
6,257,50
S9Infekčná encefalomyelitída hydiny (AE)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
6,257,50
S10Salmonella skup. D
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
6,257,50
S11
Mykoplazmy hydiny (MG/MS)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
6,257,50
S12
Ornitobacterium rhinotracheale (ORT)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
6,257,50
S13
Rhinotracheitída hydiny (ART)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
6,257,50
S14
Adenovírusy hydiny
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
7,509,00
S34
Chlamydophila spp.
dôkaz protilátok - RVK
natívna krv, sérum
16,6720,00
S55
Influenza A
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
9,1711,00
S72Pasteurella multocida
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum7,509,00
V1
Dôkaz Chlamydophila spp.
metóda PCR
trus, ster zo spojivky
28,0033,60
V3
Určenie pohlavia vtákov
metóda PCR
krvná škvrna, pierko9,5011,40
V4
Dôkaz polyomavírusu
metóda PCR
krv28,0033,60
V5
Dôkaz circovírusu
metóda PCR
krv28,0033,60
V6
Určenie pohlavia, dôkaz cirkovírusu
metóda PCR
krv34,8341,80
V7
Urč. pohlavia, dôkaz polyomavírusu a circovírusu
metóda PCR
krv41,9250,30
V22
Určenie pohlavia, dôkaz polyomavírusu
metóda PCR
krv34,8341,80
V23
Dôkaz circovírusu a polyomavírusu
metóda PCR
krv38,0045,60
V8
Vystavenie certifikátu (pohlavie)
1,001,20
V41Markova choroba
metóda RT PCR, rozlíšenie terénneho a vakcinačného kmeňa(CVI988)
perie, krv,orgány(slezina, obličky)
75,0090,00
P1

Parazitologické vyšetrenie
flotačná metóda
trus
6,257,50
H1
Histologické vyšetrenie jedného materiálu
tkanivo
33,3340,00
H3
Špeciálne histologické farbenie
tkanivo
16,0019,20
H4Imunohistochemické vyšetrenie tumoru
tkanivo
30,0036,00
H5Dekalcifikácia - príprava kostného tkaniva
tkanivo
6,007,20
H6Cytologické vyšetrenie materiálu
tkanivo, punktát
25,0030,00
PA1Pitva uhynutých a usmrtených zvierat
kadáver
8,009,60
X1
Likvidácia patologického materiálu - za 1 kg
biologický materiál
1,081,30
X2
Eutanázia jednodňových kurčiat - za 5 kusov
30,0036,00
Q2
Veterinárne poradenstvo
15,0012,00
Kód
Metóda vyšetrenia
Vyšetrovaný materiál
Cena bez DPH v €Cena s DPH v €
B1

Základné bakteriologické vyšetrenie
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia
punktát, trus, moč, ster

7,088,50
B2
Základné bakteriologické vyšetrenie
anaeróbna kultivácia
punktát, ster, trus,

7,929,50
B4
Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma
15,0018,00
B6
Dôkaz Salmonella spp.
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním
krmivo
11,5013,80
B7
Dôkaz Salmonella spp.
orgány, trus, rektálny výter
7,088,50
B8A
Antibiogram (6 diskov)rastovo nenáročné MO4,175,00
B8B
Antibiogram na anaeróbnu kultiváciuanaeróbne MO6,007,20
B10
Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa
13,3316,00
B11
Stanovenie bakter. toxínov (C. perfringes)
bakteriálny kmeň
30,0036,00
B13
Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov
ster, trus
14,1717,00
B14
Stanovenie počtu - enterokokov, koliformných
baktérií, enterobaktérií a laktobacilov
ster, trus
14,1717,00
B15
Stanovenie počtu
anaeróbnych spórotvorných baktérií
ster, trus
15,8319,00
B19
Dôkaz rodu Campylobacter
rektálny výter, trus
10,0012,00
B21
Kontrola účinnosti dezinfekcie
ster
14,1717,00
B22
Uchovávanie bakteriálneho kmeňa (1 mesiac)
4,175,00
M1
Mykologické vyšetrenie - kultivácia
orgány, zoškrab
5,837,00
M2
Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu
krmivo
11,6714,00
M3
Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa
kmene mikromycét
6,678,00
M4
Deoxynivalenol (DON)
ELISA test
krmivo, žlč45,8355,00
M5
Zearalenon
ELISA test
krmivo, žlč
49,1759,00
S16
PCV 2 - (IgG, IgM)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
10,8313,00
S17
PRRS (európsky, americký kmeň)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
8,3310,00
S29
Leptospiry (5 antigénov)
dôkaz protilátok - MAL
natívna krv, sérum
11,6714,00
S30
Leptospiry
dôkaz protilátok - MAL (titer)
natívna krv, sérum
12,5015,00
S70Mycoplasma hyopneumoniae
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum8,3310,00
S71Salmonella spp.
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum6,678,00
S52Actinobacillus pleuropneumoniae
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
9,1711,00
S55
Influenza A
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
9,1711,00
V1
Dôkaz Chlamydophila spp.
metóda PCR
natívna krv, sérum
28,0033,60
V9
Dôkaz Lawsonia intracellularis
metóda Real Time PCR
trus, ileum, caecum

36,0043,20
V13
Dôkaz PCV 2
metóda PCR
uzliny, slezina, pečeň
26,0031,20
V14
Dôkaz PRRSV (EU,NA)
metóda RT-qPCR

pľúca, uzliny, krv BAL, semeno
45,0054,00
V35
Dôkaz Brachyspira hyodysenteriae
metóda Real Time PCR
trus, hrubé črevo36,0043,20
V36
Dôkaz Brachyspira pilosicoli
metóda Real Time PCR
trus, hrubé črevo36,0043,20
V37
Združené vyš. Brachyspira hyodysenteriae + Brachyspira pilosicoli
metóda Real Time PCR
trus, hrubé črevo58,0069,60
V38
Dôkaz Mycoplasma hyorhinis
metóda Real Time PCR
stery, tkanivo, orgány36,0043,20
V39
Dôkaz Mycoplasma synoviae
metóda Real Time PCR
stery, tkanivo, orgány36,0043,20
V40
Združené vyš. Mycoplasma hyorhinis + Mycoplasma hyosynoviae
metóda Real Time PCR
stery, tkanivo, orgány58,0069,60
P1

Parazitologické vyšetrenie
flotačná metóda
trus
6,257,50
H1
Histologické vyšetrenie jedného materiálu
tkanivo
33,3340,00
H3
Špeciálne histologické farbenie
tkanivo
16,0019,20
H4Imunohistochemické vyšetrenie tumoru
tkanivo
30,0036,00
H5Dekalcifikácia - príprava kostného tkaniva
tkanivo
6,007,20
H6Cytologické vyšetrenie materiálu
tkanivo, punktát
25,0030,00
PA3Pitva uhynutých a usmrtených zvierat
kadáver
15,0018,00
X1
Likvidácia patologického materiálu - za 1 kg
biologický materiál
1,081,30
Q2
Veterinárne poradenstvo
30,0036,00
Q3
Interpretácia výsledkov15,0018,00
Kód
Metóda vyšetrenia
Vyšetrovaný materiál
Cena bez DPH v €Cena s DPH v €
B1

Základné bakteriologické vyšetrenie
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia
punktát, ster, trus,
moč

7,088,50
B2
Základné bakteriologické vyšetrenie
anaeróbna kultivácia
punktát, ster, trus,

7,929,50
B5Vyšetrenie mlieka na pôvodcov mastitídmlieko6,838,20
B4
Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma
15,0018,00
B6
Dôkaz Salmonella spp.
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním
krmivo
11,5013,80
B7
Dôkaz Salmonella spp.
trus, rektálny výter
7,088,50
B8A
Stanovenie citlivosti na ATB (6 diskov)
rastovo nenáročné MO4,175,00
B8B
Antibiogram (6 diskov)anaeróbne MO6,007,20
B10
Antibiogram na anaeróbnu kultiváciu13,3316,00
B11
Stanovenie bakter. toxínov (C. perfringes)
bakteriálny kmeň
30,0036,00
B12Stanovenie bakteriálnych toxínov
a faktorov virulencie (E. coli)
bakteriálny kmeň30,0036,00
B13
Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov
ster, trus, mlieko
14,1717,00
B14
Stanovenie počtu - enterokokov, koliformných
baktérií, enterobaktérií a laktobacilov
ster, mlieko
14,1717,00
B15
Stanovenie počtu
anaeróbnych spórotvorných baktérií
ster, trus
15,8319,00
B19
Dôkaz rodu Campylobacter
rektálny výter, trus
10,0012,00
B21
Kontrola účinnosti dezinfekcie
ster
14,1717,00
B22
Uchovávanie bakteriálneho kmeňa (1 mesiac)
4,175,00
M1
Mykologické vyšetrenie - kultivácia
ster, zoškrab, orgány
5,837,00
M2
Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu
krmivo
11,6714,00
M3
Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa
kmene mikromycét
6,678,00
S18
Rotavírus a coronavírus
dôkaz antigénu - ELISA test
trus

14,1717,00
S22
PI3, BRSV, Mycoplasma bovis
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
20,0024,00
S23
Mycobacterium paratuberculosis
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
7,088,50
S24
BHV4
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
9,5011,40
S25IBRgE
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
7,509,00
S26BVD
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
mlieko

11,6714,00
S27Neospora caninum
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum


14,0016,80
S29Leptospiry (5 antigénov)
dôkaz protilátok - MAL
natívna krv, sérum
11,6714,00
S30Leptospiry
dôkaz protilátok - MAL (titer)
natívna krv, sérum
12,5015,00
S33Coxiella burnetti
dôkaz protilátok - RVK
natívna krv, sérum
16,6720,00
S34Chlamydophila spp.
dôkaz protilátok - RVK
natívna krv, sérum
16,6720,00
S51
Cryptosporidium parvum
dôkaz antigénu - ELISA test
trus
8,009,60
S53BVD
dôkaz antigénu - ELISA test
celá krv, sérum
plazma, ušný štep
11,6714,00
S65
Maedi-Visna/CEAV
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
9,5011,40
S67
Schmallenberg vírus
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
8,009,60
S73A
Diagnostika gravidity u prežúvavcov
dôkaz proteínu PAG - do 10ks vzoriek
mlieko, krv4,835,80
S73B
Diagnostika gravidity u prežúvavcov
dôkaz proteínu PAG - nad 10ks vzoriek
mlieko, krv3,834,60
V1
Dôkaz Chlamydophila spp.
metóda PCR
trus
28,0033,60
V12
Dôkaz Mycobac. avium subsp. paratuberculosis
metóda PCR
trus
28,0033,60
V18
Dôkaz BVDV
metóda RT-qPCR
krv, mlieko, ušný štep
33,0039,60
V24
Dôkaz Mycoplasma bovis
metóda PCR
mlieko24,0028,80
V32
Dôkaz BRSV
metóda PCR
pľúca, BAL, spútum stery
38,0045,60
V33Pathoproofmetóda Real Time PCR
mlieko50,0060,00
V43
PI3
metóda Real Time PCR
orgány, (pľúca, lymfatické uzliny)38,0045,60
P1Parazitologické vyšetrenie
flotačná metóda
trus6,257,50
P2
Parazitologické vyšetrenie
sedimentačná metóda
trus6,678,00
P3
Parazitologické vyšetrenie
larvoskopická metóda

trus6,678,00
H1
Histologické vyšetrenie jedného materiálu
tkanivo
33,3340,00
H3
Špeciálne histologické farbenie
tkanivo
16,0019,20
H4Imunohistochemické vyšetrenie tumoru
tkanivo
30,0036,00
H5Dekalcifikácia - príprava kostného tkaniva
tkanivo
H6Cytologické vyšetrenie materiálu
tkanivo, punktát
25,0030,00
PA4Pitva uhynutých a usmrtených zvierat
kadáver
30,0036,00
X1
Likvidácia patologického materiálu - za 1 kg
biologický materiál
1,081,30
Q2
Veterinárne poradenstvo
30,0036,00
Q3
Interpretácia výsledkov15,0018,00

CENNÍKY LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ

 Cenníky sú platné od 1. februára 2021.

CENNÍKY V TABUĽKÁCH

CENNÍKY V TABUĽKÁCH

Kód
Metóda vyšetrenia
Vyšetrovaný materiál
Cena bez DPH v €Cena s DPH v €
B1

Základné bakteriologické vyšetrenie
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia
punktát, ster, trus, moč


7,088,50
B2
Základné bakteriologické vyšetrenie
anaeróbna kultivácia
punktát, ster, trus
7,929,50
B4
Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma
15,0018,00
B6
Dôkaz Salmonella spp.
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním
krmivo
11,5013,80
B7
Dôkaz Salmonella spp.
trus, rektálny výter
7,088,50
B8A
Antibiogram (6 diskov)rastovo nenáročné MO4,175,00
B8B
Antibiogram na anaeróbnu kultiváciuanaeróbne MO6,007,20
B10
Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa
13,3316,00
B19
Campylobacter spp.trus, rektálny výter
10,0012,00
B21
Kontrola účinnosti dezinfekcie
ster
14,1717,00
M1
Mykologické vyšetrenie - kultivácia
zoškrab, výter, ster
5,837,00
M2
Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu
krmivo
11,6714,00
M3
Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa
kmene mikromycét
6,678,00
S28Herpes vírus psovnatívna krv, sérum
dôkaz protilátok - ELISA test12,5015,00
Stanovenie titra
35,0042,00
S29

Leptospiry (5 antigénov)
dôkaz protilátok - MAL
natívna krv, sérum
11,6714,00
S30
Leptospiry
dôkaz protilátok - MAL (titer)
natívna krv, sérum
12,5015,00
S32Toxoplasma gondii
dôkaz protilátok - RVK
natívna krv, sérum
12,50
15,00
S34Chlamydophila spp.
dôkaz protilátok - RVK
natívna krv, sérum
16,6720,00
S35Dôkaz coronavírusu u psov (CCV Ag)
imunochromatografia
trus

10,5012,60
S36Parvovírusu psov (CPV AG)
imunochromatografia
trus

10,5012,60
S37Dôkaz Dirofilaria immitis u psov (CHW Ag)
imunochromatografia
natívna krv, sérum
10,5012,60
S38Dôkaz vírusu psinky u psov (CDV Ag)
imunochromatografia
natívna krv, sérum
10,5012,60
S39
Dôkaz giardií (Giardia Ag)
imunochromatografia
trus
12,5015,00
S40
Dôkaz vírusu leukémie u mačiek (FeLV Ag)
imunochromatografia
natívna krv, sérum
10,5012,60
S41
Dôkaz vírusu panleukopénie u mačiek (FPV Ag)
imunochromatografia
trus
10,5012,60
S60
Borrelia burgdorferi,
B. garinii a B. afzelii
dôkaz IgG a IgM protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum,
plazma
17,5021,00
V1
Dôkaz Chlamydophila spp.
metóda PCR
trus

28,0033,60
V15
Dôkaz herpes vírusu u psov
metóda PCR
krv, orgány

28,0033,60
P1

Parazitologické vyšetrenie
flotačná metóda
trus
7,509,00
H1
Histologické vyšetrenie jedného materiálu
tkanivo
H3
Špeciálne histologické farbenie
tkanivo
33,3340,00
H4Imunohistochemické vyšetrenie tumoru
tkanivo
16,0019,20
H5Dekalcifikácia - príprava kostného tkaniva
tkanivo
6,007,20
H6Cytologické vyšetrenie materiálu
tkanivo, punktát
25,0030,00
PA2Pitva uhynutých a usmrtených zvierat
kadáver
15,0018,00
X1
Likvidácia patologického materiálu - za 1 kg
biologický materiál
1,081,30
Q2
Veterinárne poradenstvo
30,0036,00
Q3
Interpretácia výsledkov15,0018,00
Kód
Metóda vyšetrenia
Vyšetrovaný materiál
Cena bez DPH v €Cena s DPH v €
B1

Základné bakteriologické vyšetrenie
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia
výter, trus, moč, punktát

7,088,50
B2
Základné bakteriologické vyšetrenie
anaeróbna kultivácia
punktát, výter, trus
7,929,50
B4
Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma
15,0018,00
B6
Dôkaz Salmonella spp.
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním
krmivo
11,5013,80
B7
Dôkaz Salmonella spp.
trus, výter
7,088,50
B8A
Antibiogram (6 diskov)rastovo nenáročné MO4,175,00
B8B
Antibiogram na anaeróbnu kultiváciuanaeróbne MO6,007,20
B10
Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa
13,3316,00
B11
Stanovenie bakter. toxínov (C. perfringes)
bakteriálny kmeň
30,0036,00
B13
Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov
ster, trus
14,1717,00
B15
Stanovenie počtu
anaeróbnych spórotvorných baktérií
ster, trus
15,8319,00
B20
Dôkaz Taylorella equigenitalis

výter, výplašok

6,007,20
B21
Kontrola účinnosti dezinfekcie
ster
14,1717,00
B22
Uchovávanie bakteriálneho kmeňa (1 mesiac)
4,175,00
M1
Mykologické vyšetrenie - kultivácia
zoškrab, srsť, výplašok
5,837,00
M2
Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu
krmivo
11,6714,00
M3
Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa
kmene mikromycét
6,678,00
S42
Infekčná anémia
dôkaz protilátok - imunodifúzny test
natívna krv, sérum
8,009,60
S43
Žrebčia nákaza
dôkaz protilátok - RVK
natívna krv, sérum
10,0012,00
S44
Malleus
dôkaz protilátok - RVK

natívna krv, sérum
10,0012,00
S45
Infekčná arteritída
dôkaz protilátok - ELISA test

natívna krv, sérum
8,009,60
S29Leptospiry (5 antigénov)
dôkaz protilátok - MAL

natívna krv, sérum
11,6714,00
S30Leptospiry
dôkaz protilátok - MAL (titer)

natívna krv, sérum
12,5015,00
S54
West Nile vírus IgM
dôkaz IgM protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
16,0019,20
S55
Influenza A
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
9,1711,00
P1

Parazitologické vyšetrenie
flotačná metóda
trus
6,257,50
P3
Parazitologické vyšetrenie
larvoskopická metóda
trus
6,678,00
H1
Histologické vyšetrenie jedného materiálu
tkanivo
33,3340,00
H3
Špeciálne histologické farbenie
tkanivo
16,0019,20
H4Imunohistochemické vyšetrenie tumoru
tkanivo
30,0036,00
H5Dekalcifikácia - príprava kostného tkaniva
tkanivo
6,007,20
H6Cytologické vyšetrenie materiálu
tkanivo, punktát
25,0030,00
PA4
Pitva uhynutých a usmrtených zvierat

kadáver

30,0036,00
Q2
Veterinárne poradenstvo
30,0036,00
Q3
Interpretácia výsledkov15,0018,00
Kód
Metóda vyšetrenia
Vyšetrovaný materiál
Cena bez DPH v €Cena s DPH v €
B1

Základné bakteriologické vyšetrenie
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia
punktát, ster, trus,
orgány, moč

7,088,50
B2
Základné bakteriologické vyšetrenie
anaeróbna kultivácia
punktát, ster, trus,
orgány
7,929,50
B4
Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma
15,0018,00
B6
Dôkaz Salmonella spp.
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním
krmivo
11,5013,80
B7
Dôkaz Salmonella spp.
mekónium, trus,
kloakálny výter, ster
7,088,50
B8A
Antibiogram (6 diskov)rastovo nenáročné MO4,175,00
B8B
Antibiogram na anaeróbnu kultiváciuanaeróbne MO6,007,20
B10
Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa
13,3316,00
B13
Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov
ster, trus
14,1717,00
B14
Stanovenie počtu - enterokokov, koliformných
baktérií, enterobaktérií a laktobacilov
ster, trus
14,1717,00
B15
Stanovenie počtu
anaeróbnych spórotvorných baktérií
ster, trus
15,8319,00
B19
Dôkaz rodu Campylobacter
kloakálny výter, trus
10,0012,00
B21
Kontrola účinnosti dezinfekcie
ster
14,1717,00
B22
Uchovávanie bakteriálneho kmeňa (1 mesiac)
4,175,00
M1
Mykologické vyšetrenie - kultivácia
orgány, výter, ster
5,837,00
M2
Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu
krmivo
11,6714,00
M3
Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa
kmene mikromycét
6,678,00
M4
Deoxynivalenol (DON)
ELISA test
krmivo, žlč
45,8355,00
M5
Zearalenon
ELISA test
krmivo, žlč
49,1759,00
S1
Mykoplazmy hydiny (MG, MS, MM)
dôkaz protilátok - rýchla sklíčková aglutinácia
natívna krv, sérum
2,002,40
S2
Infekčná bronchitída hydiny (IBV)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
6,257,50
S3
Infekčná burzitída hydiny (IBD)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
6,257,50
S4
Reovírus hydiny (REO)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
6,257,50
S5Syndróm poklesu znášky hydiny (EDS)
natívna krv, sérum
6,257,50
S6Pseudomor hydiny (NDV)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
6,257,50
S7Infekčná anémia kurčiat (CAV)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
7,509,00
S8Infekčná laryngotracheitída hydiny (ILT)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
6,257,50
S9Infekčná encefalomyelitída hydiny (AE)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
6,257,50
S10Salmonella skup. D
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
6,257,50
S11
Mykoplazmy hydiny (MG/MS)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
6,257,50
S12
Ornitobacterium rhinotracheale (ORT)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
6,257,50
S13
Rhinotracheitída hydiny (ART)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
6,257,50
S14
Adenovírusy hydiny
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
7,509,00
S34
Chlamydophila spp.
dôkaz protilátok - RVK
natívna krv, sérum
16,6720,00
S55
Influenza A
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
9,1711,00
S72Pasteurella multocida
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum7,509,00
V1
Dôkaz Chlamydophila spp.
metóda PCR
trus, ster zo spojivky
28,0033,60
V3
Určenie pohlavia vtákov
metóda PCR
krvná škvrna, pierko9,5011,40
V4
Dôkaz polyomavírusu
metóda PCR
krv28,0033,60
V5
Dôkaz circovírusu
metóda PCR
krv28,0033,60
V6
Určenie pohlavia, dôkaz cirkovírusu
metóda PCR
krv34,8341,80
V7
Urč. pohlavia, dôkaz polyomavírusu a circovírusu
metóda PCR
krv41,9250,30
V22
Určenie pohlavia, dôkaz polyomavírusu
metóda PCR
krv34,8341,80
V23
Dôkaz circovírusu a polyomavírusu
metóda PCR
krv38,0045,60
V8
Vystavenie certifikátu (pohlavie)
1,001,20
V41Markova choroba
metóda RT PCR, rozlíšenie terénneho a vakcinačného kmeňa(CVI988)
perie, krv,orgány(slezina, obličky)
75,0090,00
P1

Parazitologické vyšetrenie
flotačná metóda
trus
6,257,50
H1
Histologické vyšetrenie jedného materiálu
tkanivo
33,3340,00
H3
Špeciálne histologické farbenie
tkanivo
16,0019,20
H4Imunohistochemické vyšetrenie tumoru
tkanivo
30,0036,00
H5Dekalcifikácia - príprava kostného tkaniva
tkanivo
6,007,20
H6Cytologické vyšetrenie materiálu
tkanivo, punktát
25,0030,00
PA1Pitva uhynutých a usmrtených zvierat
kadáver
8,009,60
X1
Likvidácia patologického materiálu - za 1 kg
biologický materiál
1,081,30
X2
Eutanázia jednodňových kurčiat - za 5 kusov
30,0036,00
Q2
Veterinárne poradenstvo
15,0012,00
Kód
Metóda vyšetrenia
Vyšetrovaný materiál
Cena bez DPH v €Cena s DPH v €
B1

Základné bakteriologické vyšetrenie
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia
punktát, trus, moč, ster

7,088,50
B2
Základné bakteriologické vyšetrenie
anaeróbna kultivácia
punktát, ster, trus,

7,929,50
B4
Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma
15,0018,00
B6
Dôkaz Salmonella spp.
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním
krmivo
11,5013,80
B7
Dôkaz Salmonella spp.
orgány, trus, rektálny výter
7,088,50
B8A
Antibiogram (6 diskov)rastovo nenáročné MO4,175,00
B8B
Antibiogram na anaeróbnu kultiváciuanaeróbne MO6,007,20
B10
Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa
13,3316,00
B11
Stanovenie bakter. toxínov (C. perfringes)
bakteriálny kmeň
30,0036,00
B13
Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov
ster, trus
14,1717,00
B14
Stanovenie počtu - enterokokov, koliformných
baktérií, enterobaktérií a laktobacilov
ster, trus
14,1717,00
B15
Stanovenie počtu
anaeróbnych spórotvorných baktérií
ster, trus
15,8319,00
B19
Dôkaz rodu Campylobacter
rektálny výter, trus
10,0012,00
B21
Kontrola účinnosti dezinfekcie
ster
14,1717,00
B22
Uchovávanie bakteriálneho kmeňa (1 mesiac)
4,175,00
M1
Mykologické vyšetrenie - kultivácia
orgány, zoškrab
5,837,00
M2
Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu
krmivo
11,6714,00
M3
Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa
kmene mikromycét
6,678,00
M4
Deoxynivalenol (DON)
ELISA test
krmivo, žlč45,8355,00
M5
Zearalenon
ELISA test
krmivo, žlč
49,1759,00
S16
PCV 2 - (IgG, IgM)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
10,8313,00
S17
PRRS (európsky, americký kmeň)
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
8,3310,00
S29
Leptospiry (5 antigénov)
dôkaz protilátok - MAL
natívna krv, sérum
11,6714,00
S30
Leptospiry
dôkaz protilátok - MAL (titer)
natívna krv, sérum
12,5015,00
S70Mycoplasma hyopneumoniae
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum8,3310,00
S71Salmonella spp.
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum6,678,00
S52Actinobacillus pleuropneumoniae
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
9,1711,00
S55
Influenza A
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
9,1711,00
V1
Dôkaz Chlamydophila spp.
metóda PCR
natívna krv, sérum
28,0033,60
V9
Dôkaz Lawsonia intracellularis
metóda Real Time PCR
trus, ileum, caecum

36,0043,20
V13
Dôkaz PCV 2
metóda PCR
uzliny, slezina, pečeň
26,0031,20
V14
Dôkaz PRRSV (EU,NA)
metóda RT-qPCR

pľúca, uzliny, krv BAL, semeno
45,0054,00
V35
Dôkaz Brachyspira hyodysenteriae
metóda Real Time PCR
trus, hrubé črevo36,0043,20
V36
Dôkaz Brachyspira pilosicoli
metóda Real Time PCR
trus, hrubé črevo36,0043,20
V37
Združené vyš. Brachyspira hyodysenteriae + Brachyspira pilosicoli
metóda Real Time PCR
trus, hrubé črevo58,0069,60
V38
Dôkaz Mycoplasma hyorhinis
metóda Real Time PCR
stery, tkanivo, orgány36,0043,20
V39
Dôkaz Mycoplasma synoviae
metóda Real Time PCR
stery, tkanivo, orgány36,0043,20
V40
Združené vyš. Mycoplasma hyorhinis + Mycoplasma hyosynoviae
metóda Real Time PCR
stery, tkanivo, orgány58,0069,60
P1

Parazitologické vyšetrenie
flotačná metóda
trus
6,257,50
H1
Histologické vyšetrenie jedného materiálu
tkanivo
33,3340,00
H3
Špeciálne histologické farbenie
tkanivo
16,0019,20
H4Imunohistochemické vyšetrenie tumoru
tkanivo
30,0036,00
H5Dekalcifikácia - príprava kostného tkaniva
tkanivo
6,007,20
H6Cytologické vyšetrenie materiálu
tkanivo, punktát
25,0030,00
PA3Pitva uhynutých a usmrtených zvierat
kadáver
15,0018,00
X1
Likvidácia patologického materiálu - za 1 kg
biologický materiál
1,081,30
Q2
Veterinárne poradenstvo
30,0036,00
Q3
Interpretácia výsledkov15,0018,00
Kód
Metóda vyšetrenia
Vyšetrovaný materiál
Cena bez DPH v €Cena s DPH v €
B1

Základné bakteriologické vyšetrenie
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia
punktát, ster, trus,
moč

7,088,50
B2
Základné bakteriologické vyšetrenie
anaeróbna kultivácia
punktát, ster, trus,

7,929,50
B5Vyšetrenie mlieka na pôvodcov mastitídmlieko6,838,20
B4
Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma
15,0018,00
B6
Dôkaz Salmonella spp.
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním
krmivo
11,5013,80
B7
Dôkaz Salmonella spp.
trus, rektálny výter
7,088,50
B8A
Stanovenie citlivosti na ATB (6 diskov)
rastovo nenáročné MO4,175,00
B8B
Antibiogram (6 diskov)anaeróbne MO6,007,20
B10
Antibiogram na anaeróbnu kultiváciu13,3316,00
B11
Stanovenie bakter. toxínov (C. perfringes)
bakteriálny kmeň
30,0036,00
B12Stanovenie bakteriálnych toxínov
a faktorov virulencie (E. coli)
bakteriálny kmeň30,0036,00
B13
Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov
ster, trus, mlieko
14,1717,00
B14
Stanovenie počtu - enterokokov, koliformných
baktérií, enterobaktérií a laktobacilov
ster, mlieko
14,1717,00
B15
Stanovenie počtu
anaeróbnych spórotvorných baktérií
ster, trus
15,8319,00
B19
Dôkaz rodu Campylobacter
rektálny výter, trus
10,0012,00
B21
Kontrola účinnosti dezinfekcie
ster
14,1717,00
B22
Uchovávanie bakteriálneho kmeňa (1 mesiac)
4,175,00
M1
Mykologické vyšetrenie - kultivácia
ster, zoškrab, orgány
5,837,00
M2
Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu
krmivo
11,6714,00
M3
Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa
kmene mikromycét
6,678,00
S18
Rotavírus a coronavírus
dôkaz antigénu - ELISA test
trus

14,1717,00
S22
PI3, BRSV, Mycoplasma bovis
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
20,0024,00
S23
Mycobacterium paratuberculosis
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
7,088,50
S24
BHV4
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
9,5011,40
S25IBRgE
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
7,509,00
S26BVD
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
mlieko

11,6714,00
S27Neospora caninum
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum


14,0016,80
S29Leptospiry (5 antigénov)
dôkaz protilátok - MAL
natívna krv, sérum
11,6714,00
S30Leptospiry
dôkaz protilátok - MAL (titer)
natívna krv, sérum
12,5015,00
S33Coxiella burnetti
dôkaz protilátok - RVK
natívna krv, sérum
16,6720,00
S34Chlamydophila spp.
dôkaz protilátok - RVK
natívna krv, sérum
16,6720,00
S51
Cryptosporidium parvum
dôkaz antigénu - ELISA test
trus
8,009,60
S53BVD
dôkaz antigénu - ELISA test
celá krv, sérum
plazma, ušný štep
11,6714,00
S65
Maedi-Visna/CEAV
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
9,5011,40
S67
Schmallenberg vírus
dôkaz protilátok - ELISA test
natívna krv, sérum
8,009,60
S73A
Diagnostika gravidity u prežúvavcov
dôkaz proteínu PAG - do 10ks vzoriek
mlieko, krv4,835,80
S73B
Diagnostika gravidity u prežúvavcov
dôkaz proteínu PAG - nad 10ks vzoriek
mlieko, krv3,834,60
V1
Dôkaz Chlamydophila spp.
metóda PCR
trus
28,0033,60
V12
Dôkaz Mycobac. avium subsp. paratuberculosis
metóda PCR
trus
28,0033,60
V18
Dôkaz BVDV
metóda RT-qPCR
krv, mlieko, ušný štep
33,0039,60
V24
Dôkaz Mycoplasma bovis
metóda PCR
mlieko24,0028,80
V32
Dôkaz BRSV
metóda PCR
pľúca, BAL, spútum stery
38,0045,60
V33Pathoproofmetóda Real Time PCR
mlieko50,0060,00
V43
PI3
metóda Real Time PCR
orgány, (pľúca, lymfatické uzliny)38,0045,60
P1Parazitologické vyšetrenie
flotačná metóda
trus6,257,50
P2
Parazitologické vyšetrenie
sedimentačná metóda
trus6,678,00
P3
Parazitologické vyšetrenie
larvoskopická metóda

trus6,678,00
H1
Histologické vyšetrenie jedného materiálu
tkanivo
33,3340,00
H3
Špeciálne histologické farbenie
tkanivo
16,0019,20
H4Imunohistochemické vyšetrenie tumoru
tkanivo
30,0036,00
H5Dekalcifikácia - príprava kostného tkaniva
tkanivo
H6Cytologické vyšetrenie materiálu
tkanivo, punktát
25,0030,00
PA4Pitva uhynutých a usmrtených zvierat
kadáver
30,0036,00
X1
Likvidácia patologického materiálu - za 1 kg
biologický materiál
1,081,30
Q2
Veterinárne poradenstvo
30,0036,00
Q3
Interpretácia výsledkov15,0018,00

Máte otázku?

Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom alebo telefonicky