Črevné prvoky sú malé jednobunkové organizmy mikroskopických rozmerov, ktorých telo tvorí jedna bunka. V tráviacom systéme zvierat aj človeka je ich pomerne veľké množstvo. Mnohé z nich sú zdravotne neškodné, ale niektoré môžu zapríčiniť ochorenie. U zvierat sa najčastejšie diagnostikujú kokcídie, giardie, kryptosporídie. Môžu spôsobovať hnačky, zlé využitie krmiva a u mláďat aj úhyn.

Kryptosporídie sú veľmi malé, obligátne intracelulárne protozoárne organizmy, patriace medzi kokcídie. Do organizmu prenikajú oocysty (vajíčka) parazita fekálno-orálnou cestou. V tenkom čreve sa sporozoity uvoľnené z oocýst prichytia na membránu črevných epiteliálnych buniek.  Spôsobujú zmeny mikroklkov hostiteľskej bunky a  vytvorenie záhybu cytoplazmatickej membrány, ktorý postupne obrastá parazita a následne vytvára parazitoformný vak. Nedochádza ku skutočnému zanoreniu parazita pod cytoplazmatickú membránu hostiteľa, ani k vytvoreniu priameho kontaktu parazita s cytoplazmou hostiteľskej bunky. Parazit akoby bol v uzavretý v krypte „obklopený hostiteľom“. V čreve dochádza k sexuálnej a asexuálnej reprodukcii.

Vývoj parazita má viac štádií: sporozoity, trofozoity, merozoity, mikrogaméty, makrogaméty, zygoty a oocysty. Sporulované oocysty sú jediným štádiom, ktoré  sa dostáva trusom do vonkajšieho prostredia. Oocysty obsahujú štyri sporozoity uzavreté v dvojitom obale, ktorý ich veľmi dobre chráni voči vplyvom vonkajšieho prostredia. Oocysty kryptosporídií môžu prežiť v rôznom prostredí aj niekoľko mesiacov, pri rôzne vysokých teplotách alebo pod bodom mrazu. Sú odolné voči chemickým dezinfekčným prostriedkom. Môžu kontaminovať pitnú vodu, krmivo. Je ťažké odstrániť ich v pitnej vode, pretože sú odolné voči dezinfekčným prostriedkom na báze chlóru a nemusia byť účinne odstránené ani filtrami. Kryptosporidióza je zoonóza – infikovať sa môže aj človek.

Jedným z najčastejších druhov kryptosporídií u cicavcov je Cryptosporidium parvum. V rámci tohto rodu existuje niekoľko molekulárne biologicky diferencovaných genotypov (ľudský, myší, dobytčí).

U hovädzieho dobytka je kryptosporidióza veľmi častou endoparazitózou. V chovoch hovädzieho dobytka býva 25-100% teliat infikovaných C. parvum. Klinicky zjavný priebeh majú infekcie predovšetkým u teliat do 3. týždňa veku, často spojené s  rotavírusovou, koronavírusovou či E.coli infekciou. Postihnuté bývajú aj jahňatá, prasiatka a žriebätá. Vylučovať oocysty parazita trusom môžu zvieratá v každom veku pri imunitnom oslabení organizmuPrenos sa uskutočňuje hlavne znečistenou vodou ale aj priamym kontaktom. Infekčná dávka je veľmi nízka, stačí asi 100 oocýst. Postihnuté teľa vylučuje priemerne 90 oocýst v 1 g trusu.  Teľatá bývajú infikované už v prvých hodinách či dňoch života. Klinické príznaky sa môžu objaviť už za 3 až 6 dní. Prejavujú sa slabosťou, žltavou hnačkou, depresiou, bolesťami brucha, môže dôjsť aj k úhynu teľaťa.

Liečba:

Doposiaľ nie je známy liek, ktorý by mal kryptosporidocídne účinky. V popredí boja s kryptosporídiami preto stojí symptomatická terapia a manažment hygieny. Pre teľatá, ktoré ešte pijú mlieko a nemajú vyvinutý bachor sú v EU povolené lieky na báze halofuginónu, ktorý má kryptosporidostatický účinok. Pôsobí hlavne na sporozoity a merozoity parazita, potláča jeho množenie v črevách, zmierňuje hnačky, významne znižuje množstvo oocýst v truse, a tak minimalizuje riziko vzniku nových infekcií a kontamináciu prostredia. Prevencia je najdôležitejšia v boji proti infekcii. Infikované prostredie a následne pitná voda a krmivo je najväčším zdrojom infekcie pre vnímavých jedincov – mláďatá a imunitne oslabených jedincov. Spôsob dezinfekcie je komplikovaný nakoľko prostriedky vhodné na dezinfekciu pitnej vody sú na oocysty kryptosporídií neúčinné. Preto prevencia spočíva hlavne v minimalizovaní možností kontaminácie prostredia, v kvalitnej zoohygiene, dôslednej asanácií a kompostovaní trusu zvierat, v podpore celkovej odolnosti zvierat, množenia symbiotických mikroorganizmov a dobrého trávenia.

Pri laboratórnej diagnostike sa používa  mikroskopické vyšetrenie trusu po špecifickej koncentračnej metóde MIFC. Pri všetkých parazitologických vyšetreniach trusu je senzitivita vyšetrenia cca 60%.
U hovädzieho dobytka sa odporúča ELISA vyšetrenie na detekciu C.parvum.