Strach je  prirodzená  obranná reakcia organizmu.  Je to emócia, ktorá vzniká ako reakcia na hroziace nebezpečenstvo. Máva  neurovegetatívne prejavy, ktoré úzko súvisia s vrodenými vlastnosťami, odchovom, výchovou a často aj s  negatívnou skúsenosťou jedinca. Niektoré zvieratá sú len opatrné – prirodzene plaché, iné  strach ohromuje – v tomto prípade ide o paralyzujúci strach v istých situáciách aj keď skutočná hrozba neexistuje alebo prehnaný strach len pri malom náznaku situácie, ktorej sa zviera bojí. U psov a mačiek ide hlavne o strach zo samoty – odlúčenia, z búrky,  ohňostroja,  z cestovania, z iných zvierat, z cudzích ľudí, z veterinára… U zvierat sa strach môže prejaviť  rôznymi spôsobmi napr. agresivitou, deštruktívnym správaním k sebe, prehnaným štekaním, nevhodným značkovaním, schovávaním sa, triaškou, kňučaním, hnačkou, nechutenstvom a podobne.  Môže byť príčinou aj rôznych zdravotných problémov.

Paralyzujúci strach, ktorým trpia niektoré veľmi citlivé jedince  možno odlíšiť od situácie keď je zviera vystavené dlhšie trvajúcemu silnému stresu, ktorý je aj pre inak pokojné zviera zaťažujúci. Tiež to býva strach zo samoty, ohňostroja, výstav, cestovania….  Prejavovať sa to môže rovnako nervozitou, bojazlivosťou, agresivitou, depresiami, poruchami spánku, zlozvykmi, tráviacimi ťažkosťami… Pri  takýchto situáciách, kde je potrebné zvládnuť strach sa prirodzene v organizme tvorí a  uplatňuje  hormón serotonin – neurotransmiter (prenášač nervových vzruchov). Je to biologicky aktívna látka, ktorá v organizme vzniká z aminokyseliny tryptofánu. Nachádza sa  v centrálnom nervovom systéme, v krvných doštičkách a bunkách tráviaceho systému. Ako prenášač nervových vzruchov ovplyvňuje náladu, pamäť, vnímanie bolesti, spánok, chuť k jedlu, napätie hladkého svalstva. Jeho nedostatok zapríčiňuje vyššiu citlivosť  na vonkajšie podnety. Správnou výživou s dostatkom  esenciálnyh aminokylselín hlavne L-tryptofánu, vitamínov skupiny B, antioxidantov  a podporou minerálneho metabolizmu je možné predchádzať nadmernému dráždeniu nervovej sústavy,  a s tým spojenými nežiaducimi  reakciami zvierat.

Ďalšími ukľudňujúcimi prirodzene pôsobiacimi látkami u zvierat  sú feromóny. Feromón je prchavá chemická látka, ktorá spúšťa prirodzené reakciu jedinca toho istého biologického druhu. Produkujú ich všetky zvieratá  aj ľudia. Zvieratá majú veľmi citlivý čuch a feromóny u nich slúžia aj na dorozumievanie. V rôznych situáciách sa prirodzene spúšťa tvorba rôznych feromónov, ktoré spôsobia zmeny správania zvierat toho istého druhu.  Mláďa sa pod ochranou svojej matky učí  čo je pre neho dobré a čo nie.  Skúša, spoznáva svet. Matka je jeho istotou, zdrojom výživy, ochranou. Spokojná matka produkuje feromóny, ktoré  mláďa  upokojujú.    Šťastné mláďatá  starostlivo odchované svojimi mamami  bývajú aj v dospelosti psychicky vyrovnané, menej bojácne, ľahšie sa prispôsobujú zmeneným situáciám. Pach feromónu  spokojnej mami aj v dospelosti upokojí jedinca rovnakého druhu.

Spoločenské zvieratá ukľudňuje vôňa domova, kde sú v bezpečí.  Majiteľ pre nich znamená istotu. Radi odpočívajú na topánkach a oblečení svojho pána. Preto ponechanie časti noseného oblečenia majiteľa psíkovi  či mačke môže im pomôcť prekonať strach zo samoty, či pri cestovaní.

Strach je dobrý sluha ale zlý pán a platí to aj u zvierat. Kľudné, pokojné, sebavedomé zviera býva zdravé,  prináša majiteľovi veľa radosti. Podporou prirodzených procesov môžeme pomôcť zvieraťu prekonať obdobia, keď je vystavené väčšej záťaži a stresu ako je zvyknuté.