KATEGÓRIE:

FILTROVAŤ PODĽA ZNAČKY:

FILTROVAŤ PODĽA ZVIERAŤA:

Khei DRY 500g/1000g/3kg/25kg

KheiDRY je prírodný produkt, ktorý účinkuje ako absorbent vlhkosti vhodný pre všetky druhy zvierat

Hmotnosť -
VARIANTA:

500g, 1000g, 3kg, 25kg

6.95 86.50 

PODSTIELKA, INSEKTICÍD, ABSORBENT VLHKOSTI A PLYNOV – AMONIAKU

KheiDRY je prírodný produkt, ktorý účinkuje ako absorbent vlhkosti vhodný pre všetky druhy zvierat. Skladá sa z dvoch základných zložiek: Diatomeceus Earth (Kremelína) a Eukalyptovej esencie.

Kremelina je čisto prírodný zvlašť jemný amorfný oxid kremičitý (SiO2) – je to špeciálna kombinácia prírodných kremičitanových pevných a zároveň dutých častíc, ktoré sa vytvorili ukladaním kyseliny kremičitej do schránok jednobunkových mikroskopických rias. Ich pozostatky tvoria fosílne sedimentárne vrstvy drobného fytoplanktónu nazývané diatomy. Vďaka svojej štruktúre je kremelina veľmi dobrý ekologický absorbent – účinne absorbuje vlhkosť:
• Tlmí množenie mikroorganizmov v prostredí
• Vysušuje larvy aj dospelé parazity – redukuje množenie roztočov, Dermanyssus gallinae, kliešťov, vší, múch…
• Nie je toxická, môže sa použiť do krmiva aj ako ochranný prostriedok na zrno E-551c
• Zvyšuje absorbciu živín
• Zmierňuje poruchy trávenia
• Redukuje množstvo tekutého trusu
• Absorbuje mykotoxíny
• Zlepšuje sypkosť práškového krmiva
• Znižuje množstvo amoniaku, zápach a škodlivé častice vo vzduchu
• V podstielke zvyšuje rýchlosť rozkladu močoviny

Eukalyptovej esencia – príjemne vonia
• Podporuje dýchanie
• Pôsobí repelentne

Testovanie účinnosti prípravku NUFODRY(KheiDRY) na farme brojlerov (6 hál po 5000 ks brojlerov, Toledo, Španielsko december 2011) celkové trvanie cyklu 38 dní. Vonkajšia teplota prostredia počas pokusu sa pohybovala -50C až + 50C, hala uzatvorená, ventilácia minimálna, teplota vo všetkých halách 320C. Pred použitím NUFODRY (KheiDRY) bola vo všetkých halách nameraná hodnota amoniaku okolo 40ppm.

Hodnoty amoniaku v 6 halách na začiatku testovania

Vakcinácia, kŕmenie a voda boli aplikované vo všetkých halách rovnako. Kontrolná skupina – haly 1,2,3 (ako podstielka aplikovaný piesok) NUFODRY (KheiDRY) – haly 4,5,6 (ako podstielka aplikácia len NUFODRY (KheiDRY) 100g/m2) Každý týždeň (v priebehu cyklu 38dní) bola podstielka NUFODRY(KheiDRY) opätovne aplikovaná – resp. doplnená podľa potreby, a tak isto bol doplnený piesok v kontrolných halách 1,2,3. Úmrtnosť v priebehu týchto prvých troch týždňov bola o 3% vyššia v kontrolnej skupine ako v skupinách s podstielkou NUFODRY(KheiDRY). Rovnaké množstvo brojlerov malo v kontrolnej skupine respiračné problémy.

Výsledok testovania amoniaku na konci cyklu (po 38 dňoch) v jednotlivých halách

Z výsledkov vyplýva, že pri použití NUFODRY(KheiDRY) bol obsah amioniaku znížený na viac ako polovičnú hodnotu oproti
kontrolnej skupine. Zvieratá trpeli v menšom množstve na respiračné ochorenia, FCRbolo oveľa lepšie v NUFODRY(KheiDRY)
halách, nebol spozorovaný žiadny hmyz ani roztoče (vďaka insekticídnym účinnkom kremeliny) a ošetrovatelia pracovali radšej
v NUFODRY(KheiDRY) halách ako v kontrolných halách. Po týchto výsledkoch prešla farma v Tolede kompletne vo všetkých
halách na podstielku NUFODRY(KheiDRY).

KheiDRY JE URČENÝ NA POUŽITIE V CHOVOCH HYDINY,KONÍ, KRÁLIKOV, OŠÍPANÝCH A PREŽÚVAVCOV.

Použitie posypom (50 – 100 g / m2 ) alebo vo forme postreku zmiešané s vodou 30 – 50 g / l vody.
• Na všetky vonkajšie a vnútorné zariadenia
• Do podstielky,na podlahy , steny, klietky, znáškové hniezda… (údržba podstielky v suchom a hygienickom stave)
• Footbath (ponorenie topánok pred vstupom do zariadenia)
• Do krmiva (pridať v dávke 0,1-1%) ako doplnenie kremičitanu do organizmu a ako prostriedok na zlepšenie nutričných a fyzikálnych vlastností krmiva
• Priama aplikácia na zvieratá
• Znižovanie vlhkosti v liahňach
• Pri teplotnom strese
• Kontrola vonkajších parazitov (významne potlačuje množenie a výskyt vonkajších parazitov)

KATEGÓRIE:

FILTROVAŤ PODĽA ZNAČKY:

FILTROVAŤ PODĽA ZVIERAŤA:

Khei DRY 500g/1000g/3kg/25kg

KheiDRY je prírodný produkt, ktorý účinkuje ako absorbent vlhkosti vhodný pre všetky druhy zvierat

Hmotnosť -
VARIANTA:

500g, 1000g, 3kg, 25kg

6.95 86.50 

PODSTIELKA, INSEKTICÍD, ABSORBENT VLHKOSTI A PLYNOV – AMONIAKU

KheiDRY je prírodný produkt, ktorý účinkuje ako absorbent vlhkosti vhodný pre všetky druhy zvierat. Skladá sa z dvoch základných zložiek: Diatomeceus Earth (Kremelína) a Eukalyptovej esencie.

Kremelina je čisto prírodný zvlašť jemný amorfný oxid kremičitý (SiO2) – je to špeciálna kombinácia prírodných kremičitanových pevných a zároveň dutých častíc, ktoré sa vytvorili ukladaním kyseliny kremičitej do schránok jednobunkových mikroskopických rias. Ich pozostatky tvoria fosílne sedimentárne vrstvy drobného fytoplanktónu nazývané diatomy. Vďaka svojej štruktúre je kremelina veľmi dobrý ekologický absorbent – účinne absorbuje vlhkosť:
• Tlmí množenie mikroorganizmov v prostredí
• Vysušuje larvy aj dospelé parazity – redukuje množenie roztočov, Dermanyssus gallinae, kliešťov, vší, múch…
• Nie je toxická, môže sa použiť do krmiva aj ako ochranný prostriedok na zrno E-551c
• Zvyšuje absorbciu živín
• Zmierňuje poruchy trávenia
• Redukuje množstvo tekutého trusu
• Absorbuje mykotoxíny
• Zlepšuje sypkosť práškového krmiva
• Znižuje množstvo amoniaku, zápach a škodlivé častice vo vzduchu
• V podstielke zvyšuje rýchlosť rozkladu močoviny

Eukalyptovej esencia – príjemne vonia
• Podporuje dýchanie
• Pôsobí repelentne

Testovanie účinnosti prípravku NUFODRY(KheiDRY) na farme brojlerov (6 hál po 5000 ks brojlerov, Toledo, Španielsko december 2011) celkové trvanie cyklu 38 dní. Vonkajšia teplota prostredia počas pokusu sa pohybovala -50C až + 50C, hala uzatvorená, ventilácia minimálna, teplota vo všetkých halách 320C. Pred použitím NUFODRY (KheiDRY) bola vo všetkých halách nameraná hodnota amoniaku okolo 40ppm.

Hodnoty amoniaku v 6 halách na začiatku testovania

Vakcinácia, kŕmenie a voda boli aplikované vo všetkých halách rovnako. Kontrolná skupina – haly 1,2,3 (ako podstielka aplikovaný piesok) NUFODRY (KheiDRY) – haly 4,5,6 (ako podstielka aplikácia len NUFODRY (KheiDRY) 100g/m2) Každý týždeň (v priebehu cyklu 38dní) bola podstielka NUFODRY(KheiDRY) opätovne aplikovaná – resp. doplnená podľa potreby, a tak isto bol doplnený piesok v kontrolných halách 1,2,3. Úmrtnosť v priebehu týchto prvých troch týždňov bola o 3% vyššia v kontrolnej skupine ako v skupinách s podstielkou NUFODRY(KheiDRY). Rovnaké množstvo brojlerov malo v kontrolnej skupine respiračné problémy.

Výsledok testovania amoniaku na konci cyklu (po 38 dňoch) v jednotlivých halách

Z výsledkov vyplýva, že pri použití NUFODRY(KheiDRY) bol obsah amioniaku znížený na viac ako polovičnú hodnotu oproti
kontrolnej skupine. Zvieratá trpeli v menšom množstve na respiračné ochorenia, FCRbolo oveľa lepšie v NUFODRY(KheiDRY)
halách, nebol spozorovaný žiadny hmyz ani roztoče (vďaka insekticídnym účinnkom kremeliny) a ošetrovatelia pracovali radšej
v NUFODRY(KheiDRY) halách ako v kontrolných halách. Po týchto výsledkoch prešla farma v Tolede kompletne vo všetkých
halách na podstielku NUFODRY(KheiDRY).

KheiDRY JE URČENÝ NA POUŽITIE V CHOVOCH HYDINY,KONÍ, KRÁLIKOV, OŠÍPANÝCH A PREŽÚVAVCOV.

Použitie posypom (50 – 100 g / m2 ) alebo vo forme postreku zmiešané s vodou 30 – 50 g / l vody.
• Na všetky vonkajšie a vnútorné zariadenia
• Do podstielky,na podlahy , steny, klietky, znáškové hniezda… (údržba podstielky v suchom a hygienickom stave)
• Footbath (ponorenie topánok pred vstupom do zariadenia)
• Do krmiva (pridať v dávke 0,1-1%) ako doplnenie kremičitanu do organizmu a ako prostriedok na zlepšenie nutričných a fyzikálnych vlastností krmiva
• Priama aplikácia na zvieratá
• Znižovanie vlhkosti v liahňach
• Pri teplotnom strese
• Kontrola vonkajších parazitov (významne potlačuje množenie a výskyt vonkajších parazitov)

Title

Go to Top