KATEGÓRIE:

FILTROVAŤ PODĽA ZNAČKY:

FILTROVAŤ PODĽA ZVIERAŤA:

 • CANVAC® 8 DHPPiL 6×1 dávka, 30×1 dávka

  LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

  Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

  Vakcína na aktívnu imunizáciu psov
 • CANVAC® DHP 6×1 dávka

  LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

  Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

  Vakcína na aktívnu imunizáciu psov proti psinke, infekčnej laryngotracheitíde, infekčnej hepatitíde a parvoviróze
 • CANVAC® P-IN 12 x 1 dávka

  LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

  Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

  Využitie unikátnej inaktivovanej vakcíny proti parvoviróze
 • CANVAC® R 5×10 dávok, 12×1 dávka

  LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

  Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

  Vakcína na aktívnu imunizáciu mäsožravcov, párnokopytníkov a nepárnokopytníkov proti besnote
 • MM-VAC 6×40 ml

  LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

  Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

  Bivalentná vakcína proti moru a myxomatóze králikov na intradermálnu aplikáciu bezihlovým automatom

 • SUIVAC APP 100 ml a 500 ml

  LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

  Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

  Inaktivovaná purifikovaná subjednotková vakcína proti aktinobacilovej pleuropneumónii na klasickú intramuskulárnu alebo bezihlovú intradermálnu aplikáciu

 • SUIVAC EDT 100 dávok

  LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

  Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

  Unikátna toxoidová vakcína proti edémovej chorobe ošípaných

 • SUIVAC PARVOERY-IN 50 ml a 100 ml

  LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

  Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

  Kombinovaná vakcína proti červienke a parvoviróze ošípaných

 • SUIVAC PRRS-IN 50 ml a 100 ml

  LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

  Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

  Inaktivovaná vakcína proti reprodukčnému a respiratórnemu syndrómu ošípaných (PRRS)

 • Vakcína LIVACOX Q

  LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

  Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

  Vakcíny radu LIVACOX®  sú živé atenuované vakcíny proti kokcidióze kury domácej

 • Vakcína LIVACOX T

  LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

  Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

  Vakcíny radu LIVACOX®  sú živé atenuované vakcíny proti kokcidióze kury domácej

KATEGÓRIE:

FILTROVAŤ PODĽA ZNAČKY:

FILTROVAŤ PODĽA ZVIERAŤA:

 • CANVAC® 8 DHPPiL 6×1 dávka, 30×1 dávka

  LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

  Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

  Vakcína na aktívnu imunizáciu psov
 • CANVAC® DHP 6×1 dávka

  LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

  Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

  Vakcína na aktívnu imunizáciu psov proti psinke, infekčnej laryngotracheitíde, infekčnej hepatitíde a parvoviróze
 • CANVAC® P-IN 12 x 1 dávka

  LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

  Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

  Využitie unikátnej inaktivovanej vakcíny proti parvoviróze
 • CANVAC® R 5×10 dávok, 12×1 dávka

  LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

  Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

  Vakcína na aktívnu imunizáciu mäsožravcov, párnokopytníkov a nepárnokopytníkov proti besnote
 • MM-VAC 6×40 ml

  LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

  Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

  Bivalentná vakcína proti moru a myxomatóze králikov na intradermálnu aplikáciu bezihlovým automatom

 • SUIVAC APP 100 ml a 500 ml

  LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

  Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

  Inaktivovaná purifikovaná subjednotková vakcína proti aktinobacilovej pleuropneumónii na klasickú intramuskulárnu alebo bezihlovú intradermálnu aplikáciu

 • SUIVAC EDT 100 dávok

  LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

  Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

  Unikátna toxoidová vakcína proti edémovej chorobe ošípaných

 • SUIVAC PARVOERY-IN 50 ml a 100 ml

  LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

  Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

  Kombinovaná vakcína proti červienke a parvoviróze ošípaných

 • SUIVAC PRRS-IN 50 ml a 100 ml

  LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

  Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

  Inaktivovaná vakcína proti reprodukčnému a respiratórnemu syndrómu ošípaných (PRRS)

 • Vakcína LIVACOX Q

  LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

  Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

  Vakcíny radu LIVACOX®  sú živé atenuované vakcíny proti kokcidióze kury domácej

 • Vakcína LIVACOX T

  LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

  Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

  Vakcíny radu LIVACOX®  sú živé atenuované vakcíny proti kokcidióze kury domácej