KATEGÓRIE:

FILTROVAŤ PODĽA ZNAČKY:

FILTROVAŤ PODĽA ZVIERAŤA:

Masterflox 40 mg/ml injekčný roztok pre ošípané

Syntetická baktericídna antimikrobiálna látka patriaca do skupiny fluorochinolónov

LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

Zloženie:

1 ml obsahuje:

Účinná látka: Marbofloxacinum 40 mg

Pomocné látky:

Dinátriumedetát, glukonolakton, manitol, voda na injekcie

Cieľové druhy:

Ošípaná (výkrmová)

Indikácia:

Liečba respiračných infekcií spôsobených kmeňmi Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae citlivými na marbofloxacín.

Kontraindikácie

Nepoužívať v prípadoch, keď je patogén odolný voči marbofloxacínu a ďalším (fluoro) chinolónom (skrížená-rezistencia).

Nepodávať zvieratám so známou precitlivenosťou na marbofloxacín, iné chinolóny alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Nežiaduce účinky

Intramuskulárne podanie môže spôsobiť prechodné lokálne reakcie, ako je opuch, bolesť a opuch v mieste vpichu a zápalové lézie, ktoré môžu pretrvávať po dobu 6 dní.

Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, informujte vášho veterinárneho lekára

Dávkovanie a spôsob podania:

Odporúčaná denná dávka je 2 mg marbofloxacínu / kg živej hmotnosti (čo zodpovedá 0,5 ml lieku/10 kg živej hmotnosti) v jednej dennej intramuskulárnej injekcii, po dobu 3-5 po sebe nasledujúcich dní.

Na zaistenie podania správnej dávky, by mala byť hmotnosť stanovená čo najpresnejšie, aby sa zabránilo podaniu nízkej dávky.

Preferovaným miestom podania je oblasť krku.

Liekovka môže byť prepichnutá až 20 krát. Užívateľ by mal zvoliť najvhodnejšie veľkosti liekoviek v závislosti na živej hmotnosti a počte zvierat, ktoré majú byť liečené.

Fluorochinolóny používať iba na liečbu klinických stavov, ktoré reagujú slabo, alebo sa očakáva ich slabá odpoveď na liečbu inými druhmi antibiotík.

Vždy keď je to možné fluorochinolóny používať len na základe testu citlivosti.

Ochranná lehota:

Mäso a vnútornosti: 6 dní

Podmienky uskladnenia:

Uchovávať v pôvodnom obale. Chrániť pred svetlom.

Tento veterinárny liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 2 roky.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného balenia: 28 dní.

Balenie: 100 ml

Výrobca: FATRO S.p.A., Via Emilia, 285, Ozzano Emilia – Bologna, Taliansko

KATEGÓRIE:

FILTROVAŤ PODĽA ZNAČKY:

FILTROVAŤ PODĽA ZVIERAŤA:

Masterflox 40 mg/ml injekčný roztok pre ošípané

Syntetická baktericídna antimikrobiálna látka patriaca do skupiny fluorochinolónov

LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

Zloženie:

1 ml obsahuje:

Účinná látka: Marbofloxacinum 40 mg

Pomocné látky:

Dinátriumedetát, glukonolakton, manitol, voda na injekcie

Cieľové druhy:

Ošípaná (výkrmová)

Indikácia:

Liečba respiračných infekcií spôsobených kmeňmi Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae citlivými na marbofloxacín.

Kontraindikácie

Nepoužívať v prípadoch, keď je patogén odolný voči marbofloxacínu a ďalším (fluoro) chinolónom (skrížená-rezistencia).

Nepodávať zvieratám so známou precitlivenosťou na marbofloxacín, iné chinolóny alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Nežiaduce účinky

Intramuskulárne podanie môže spôsobiť prechodné lokálne reakcie, ako je opuch, bolesť a opuch v mieste vpichu a zápalové lézie, ktoré môžu pretrvávať po dobu 6 dní.

Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, informujte vášho veterinárneho lekára

Dávkovanie a spôsob podania:

Odporúčaná denná dávka je 2 mg marbofloxacínu / kg živej hmotnosti (čo zodpovedá 0,5 ml lieku/10 kg živej hmotnosti) v jednej dennej intramuskulárnej injekcii, po dobu 3-5 po sebe nasledujúcich dní.

Na zaistenie podania správnej dávky, by mala byť hmotnosť stanovená čo najpresnejšie, aby sa zabránilo podaniu nízkej dávky.

Preferovaným miestom podania je oblasť krku.

Liekovka môže byť prepichnutá až 20 krát. Užívateľ by mal zvoliť najvhodnejšie veľkosti liekoviek v závislosti na živej hmotnosti a počte zvierat, ktoré majú byť liečené.

Fluorochinolóny používať iba na liečbu klinických stavov, ktoré reagujú slabo, alebo sa očakáva ich slabá odpoveď na liečbu inými druhmi antibiotík.

Vždy keď je to možné fluorochinolóny používať len na základe testu citlivosti.

Ochranná lehota:

Mäso a vnútornosti: 6 dní

Podmienky uskladnenia:

Uchovávať v pôvodnom obale. Chrániť pred svetlom.

Tento veterinárny liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 2 roky.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného balenia: 28 dní.

Balenie: 100 ml

Výrobca: FATRO S.p.A., Via Emilia, 285, Ozzano Emilia – Bologna, Taliansko

Title

Go to Top