KATEGÓRIE:

FILTROVAŤ PODĽA ZNAČKY:

FILTROVAŤ PODĽA ZVIERAŤA:

SUPERGESTRAN 0,025 mg/ml injekčný roztok

Superanalóg LH-RH s protrahovaným účinkom.

LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

Zloženie:

Účinná látka: Lecirelinum 0,025 mg

Pomocné látky: Chlorid sodný, hydrogenfosforečnan sodný dodekahydrát, chlórbutanolhemihydrát,

kyselina octová 98%, voda na injekciu

Farmakoterapeutická skupina: Gonadotropin-releasinghormóny

Cieľové druhy: hovädzí dobytok

Indikácia:

Terapeutické použitie:

Cystózna degenerácia ovárií hovädzieho dobytka so sprievodnou anestriou alebo nymfomániou ( za prítomnosti perzistujúcich folikulov alebo cystózne zmenených folikulov), prebiehavky (nepravidelné a predĺžené cykly, krátke a nevýrazné ruje, predĺžená ruja) kombinovaná terapia ovariálnych cýst.

Biotechnologické použitie:

V chovoch s vyspelou úrovňou riadenia reprodukcie – spresnenie ovulácie u jalovíc a kráv v ruji vyvolanej prostaglandínom F2 alfa ( PGF2 ) alebo jej analógom popr. pri spontánnej ruji (po predchádzajúcom zistení folikulov v ováriu) ako prevencia popr. ovulácie, prevencia syndrómu ovariálnych cýst v anamnéze, k navodeniu cyklu u kráv s ovariálnou acykliou.

Interakcie: Nie sú známe

Nežiaduce účinky: žiadne

Dávkovanie: Liek sa aplikuje jednorazovo intramuskulárne, u kráv v dávke 25-50-100 µg účinnej látky (t.j. 1-2-4 ml lieku). Vyššia dávka sa používa spravidla pri liečbe v neskoršom popôrodnom štádiu a pri ovariálnych poruchách.

Pri cystickej degenerácii ovárií je treba o 10-14 dní po aplikácii urobiť kontrolne rektálne vyšetrenie a zistiť odozvu na vaječníkoch. V prípade pretrvávania ovariálnych cýst je potrebné aplikáciu zopakovať a použiť to isté množstvo lieku.

Na spresnenie termínu inseminácie po úspešnej liečbe syndrómu ovariálnych cýst je vhodná následná aplikácia kloprostenolu (PGF2 alfa – po predchádzajúcej kontrole vaječníkov (podmienkou je prítomnosť žltého telieska). Pri tejto kombinovanej liečbe sa prostaglandín aplikuje raz za 10-14 dní po podaní Supergestranu 0,025 mg/ml injekčný roztok.

Ošetrenie prebiehavieksa robí 2-8 hodín pred insemináciou.

Na spresnenie ovulácie v ruji, ktorá je vyvolaná prostaglandínom je najvhodnejší čas na aplikáciu Supergestranu 0,025 mg/ml injekčný roztok, u kráv za 66 až 72 hodín, u jalovíc za 58 až 65 hodín.

Na prevenciu porúch ovulácie a výskytu ovariálnych cýst sa Supergestran 0,025 mg/ml injekčný roztok podáva jednorazovo intramuskulárne 14.-20.deň po pôrode.

Ochranná lehota: Bez ochrannej lehoty.

Doba spotreby: Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 2 roky.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení obalu: spotrebovať ihneď

Podmienky uskladnenia: Uchovávať pri teplote do 25°C. Chrániť pred chladom a mrazom. Chrániť pred svetlom.

Balenie: 15 x 2 ml, 1 x 10 ml, 1 x 20 ml

Výrobca: NORDIC Pharmas.r.o., K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika

KATEGÓRIE:

FILTROVAŤ PODĽA ZNAČKY:

FILTROVAŤ PODĽA ZVIERAŤA:

SUPERGESTRAN 0,025 mg/ml injekčný roztok

Superanalóg LH-RH s protrahovaným účinkom.

LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

Zloženie:

Účinná látka: Lecirelinum 0,025 mg

Pomocné látky: Chlorid sodný, hydrogenfosforečnan sodný dodekahydrát, chlórbutanolhemihydrát,

kyselina octová 98%, voda na injekciu

Farmakoterapeutická skupina: Gonadotropin-releasinghormóny

Cieľové druhy: hovädzí dobytok

Indikácia:

Terapeutické použitie:

Cystózna degenerácia ovárií hovädzieho dobytka so sprievodnou anestriou alebo nymfomániou ( za prítomnosti perzistujúcich folikulov alebo cystózne zmenených folikulov), prebiehavky (nepravidelné a predĺžené cykly, krátke a nevýrazné ruje, predĺžená ruja) kombinovaná terapia ovariálnych cýst.

Biotechnologické použitie:

V chovoch s vyspelou úrovňou riadenia reprodukcie – spresnenie ovulácie u jalovíc a kráv v ruji vyvolanej prostaglandínom F2 alfa ( PGF2 ) alebo jej analógom popr. pri spontánnej ruji (po predchádzajúcom zistení folikulov v ováriu) ako prevencia popr. ovulácie, prevencia syndrómu ovariálnych cýst v anamnéze, k navodeniu cyklu u kráv s ovariálnou acykliou.

Interakcie: Nie sú známe

Nežiaduce účinky: žiadne

Dávkovanie: Liek sa aplikuje jednorazovo intramuskulárne, u kráv v dávke 25-50-100 µg účinnej látky (t.j. 1-2-4 ml lieku). Vyššia dávka sa používa spravidla pri liečbe v neskoršom popôrodnom štádiu a pri ovariálnych poruchách.

Pri cystickej degenerácii ovárií je treba o 10-14 dní po aplikácii urobiť kontrolne rektálne vyšetrenie a zistiť odozvu na vaječníkoch. V prípade pretrvávania ovariálnych cýst je potrebné aplikáciu zopakovať a použiť to isté množstvo lieku.

Na spresnenie termínu inseminácie po úspešnej liečbe syndrómu ovariálnych cýst je vhodná následná aplikácia kloprostenolu (PGF2 alfa – po predchádzajúcej kontrole vaječníkov (podmienkou je prítomnosť žltého telieska). Pri tejto kombinovanej liečbe sa prostaglandín aplikuje raz za 10-14 dní po podaní Supergestranu 0,025 mg/ml injekčný roztok.

Ošetrenie prebiehavieksa robí 2-8 hodín pred insemináciou.

Na spresnenie ovulácie v ruji, ktorá je vyvolaná prostaglandínom je najvhodnejší čas na aplikáciu Supergestranu 0,025 mg/ml injekčný roztok, u kráv za 66 až 72 hodín, u jalovíc za 58 až 65 hodín.

Na prevenciu porúch ovulácie a výskytu ovariálnych cýst sa Supergestran 0,025 mg/ml injekčný roztok podáva jednorazovo intramuskulárne 14.-20.deň po pôrode.

Ochranná lehota: Bez ochrannej lehoty.

Doba spotreby: Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 2 roky.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení obalu: spotrebovať ihneď

Podmienky uskladnenia: Uchovávať pri teplote do 25°C. Chrániť pred chladom a mrazom. Chrániť pred svetlom.

Balenie: 15 x 2 ml, 1 x 10 ml, 1 x 20 ml

Výrobca: NORDIC Pharmas.r.o., K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika

Title

Go to Top