KATEGÓRIE:

FILTROVAŤ PODĽA ZNAČKY:

FILTROVAŤ PODĽA ZVIERAŤA:

Vakcína LIVACOX Q

Vakcíny radu LIVACOX®  sú živé atenuované vakcíny proti kokcidióze kury domácej

LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

Vakcíny radu LIVACOX®  sú živé atenuované vakcíny proti kokcidióze kury domácej (Gallus domesticus).

Rad LIVACOX zahŕňa LIVACOX® T na kontrolu kokcidiózy vo výkrme brojlerov a vakcínu LIVACOX®Q určenú pre odchov kurčiat znáškových a mäsových plemien.

Vakcíny radu LIVACOX spĺňajú náročné požiadavky na welfare hydiny, sú bezpečné pre ľudí a zvieratá a aj životné prostredie. U vakcinovanej hydiny nezanechávajú rezíduá v mäse ani vo vajciach, čím spĺňajú požiadavky spotrebiteľov na zdravé potraviny.

 

Zvieratá:

hydina

Balenie:

10 0ml, 50 ml

Zloženie:

Eimeria acervulina, E. maxima, E. tenella, E. necatrix

Účinné látky:
Oocysty v jednej dávke:

Eimeria acervulina 3 – 5 × 102
Eimeria tenella 3 – 5 × 102
Eimeria maxima 3 – 5 × 102
Eimeria necatrix 1 × 102

Pomocné látky: Chloramin B, voda.

Popis prípravku:

Belavá suspenzia.

Charakteristika:

Perorálna živá oslabená vakcína proti kokcidióze kury domácej, kvadrivalentná.

Indikácie:

Prevencia kokcidiózy vyvolanej uvedenými druhmi kokcídií v chovoch kury domácej v klietkach a na podstielke.

Celoživotná imunita proti kokcidióze vyvolanej uvedenými druhmi kokcídií nastupuje 10 – 14 dní po podaní prípravku.

Kontraindikácie:

Podávanie antikokcidík po celý život vakcinovanej hydiny. Kŕmne zmesi podané kurčatám v dobe od 2 dní pred a do 14 dní po vakcinácií nesmú obsahovať antikokcidiká v účinných hladinách. Sulfonamidy nepodávať minimálne 2 dni pred a 14 dní po podaní prípravku.

Nežiadúce účinky:

1 – 2 týždne po podaní prípravku môže byť zaznamenaná prechodne zhoršená konverzia krmiva.

Dávkovanie a spôsob použitia:

Prípravok sa podáva jednorazovo perorálne kurčatám vo veku 1-10 dní. Odporúča sa kurčatá vakcinovať v čo najnižšom veku, aby bola minimalizovaná možnosť infekcie terénnymi kmeňmi kokcídií. Jednodňové kurčatá môžu byť vakcinované formou hrubého sprejovania predkladaného drveného granulovaného krmiva alebo môžu byť jednodenné kurčatá vakcinované hrubým sprejovaním na povrch tela. Na podávanie vakcíny v napájacej vode je doporučený vek kurčiat 2-5 dní, kedy je potrebné dôsledne dbať na kontrolu príjmu vakcíny kurčatami. V prípade vakcinácie kurčiat starších ako 5 dní je potrebné brať do úvahy aktuálnu mieru výskytu patogénnych kokcídií na farme, ktoré môžu spôsobovať skoré infekcie a ovplyvňovať tak účinnosť následnej vakcinácie.

V pitnej vode:
Vakcinovať je možné iba zdravé zvieratá. Pred použitím je potrebné prípravok poriadne pretrepať. Zvieratá musia prípravok spotrebovať približne do 2 hodín, čomu sa dá pomôcť prerušením napájania 2 hodiny pred podaním prípravku.

Riedenie je treba prispôsobiť aktuálnej spotrebe vody, ktorá býva ovplyvnená predovšetkým vekom kurčiat, plemenom, teplotou prostredia a ďalšími faktormi.

1 ml prípravku = 100 dávok

Orientačne je možné stanoviť spotrebu vody na vakcináciu podľa vzorca:

1 l vody / 1 deň veku kurčiat / 1000 kurčiat

 

Pri použití dávkovacích zariadení sa vakcína pridáva k pitnej vode v pomere 1:100. Preto je potrebné vakcínu vopred nariediť iba čiastočne.

Príklad:

Pre vakcináciu 10 000 štvordňových kurčiat potrebujeme vakcínu podať v 40 l pitnej vody, ktorú kurčatá vypijú za cca 2 hodiny. Potrebných 10 000 dávok vakcíny je obsiahnutých v 100 ml vakcíny. Týchto 100 ml musíme nariediť na 400 ml, ktoré sú potom pomocou dávkovacieho zariadenia riedené pitnou vodou v pomere 1:100, takže konečný objem pitnej vody s vakcínou je 40 l.

Desaťnásobné predávkovanie nespôsobí žiadne negatívne príznaky. Pri náhodnom požití vakcíny inými druhmi zvierat nehrozí žiadne nebezpečenstvo.

Sprejová aplikácia v liahniach:

Vhodnosť zvoleného sprejovacieho zariadenia konzultujte s výrobcom vakcíny! Pri sprejovaní sa vakcína riedi pitnou vodou obsahujúcou potravinárske farbivo (na zaistenie optickej kontroly aplikácie) a nasprejuje na jednodňové kurčatá priamo v prepravke. Kurčatá by mali zostať v prepravke po dobu najmenej 3 hodín.

Sprejová aplikácia na krmivo:

Vhodnosť zvoleného sprejovacieho zariadenia konzultujte s výrobcom vakcíny!

Drvené granulované krmivo (s minimálne 80% podielom častíc väčších ako 1 mm) v doporučenom množstve pre mäsové plemená 20-25 g na kus rozostrieť na plochu 30-70 cm2 tak, aby bola dosiahnutá optimálna výška vrstvy krmiva 0,75-1,0 cm. Pre ľahké plemená hydiny dávku predpokladaného krmiva úmerne znížiť. Riadne pretrepaný prípravok riediť pitnou vodou 1:50 a rovnomerne aplikovať na krmivo (0,5 ml riedenej vakcíny zodpovedá jednej vakcinačnej dávke).

Na aplikáciu vakcíny sa odporúča použiť tlakové sprejovacie zariadenie vybavené postrekovacou tryskou s dutým kužeľom (napr. ConeJet VisiFlo S, TXVK-18) a postrek realizovať pri tlaku 2 bary z takej výšky, aby bola sprejom pokrytá rovnomerne celá plocha vrstvy krmiva. Teplota priestoru pri sprejovaní krmiva by nemala prekročiť 32 st. C.

Je potrebné zabezpečiť kurčatám dobrý prístup k ošetrenému krmivu a obmedziť rozhrabávanie. Kurčatá by ošetrené krmivo mali spotrebovať do 24 hodín.

Doporučené riedenie:

  • Celkový objem tekutiny na sprejovanie (1 prepravka/100 kurčiat) je 20 ml, tzn. že vakcinačná dávka je obsiahnutá v 20 ml roztoku (1 ml vakcíny (=100 dávok) + 19 ml pitnej vody s farbivom).
  • Kurčatá sa sprejujú v prepravke dávkou 1 ml vakcíny vždy pre 100 kurčiat, a to aj v prípade, že v prepravke je menej než 100 kurčiat.

Ochranná lehota:

Bez ochrannej lehoty.

Spôsob skladovania:

Skladovať mimo dosahu detí v suchu a prítmí pri teplote +2 až +8 °C, chráňte pred mrazom. Krátkodobé zvýšenie teploty počas prepravy (max. do 40 °C) neznižuje účinnosť vakcíny.

Doba spotreby:

9 mesiacov od mesiaca výroby v originálnych obaloch pri dodržaní pravidiel na uchovávanie. Po nariedení ihneď spotrebovať.

KATEGÓRIE:

FILTROVAŤ PODĽA ZNAČKY:

FILTROVAŤ PODĽA ZVIERAŤA:

Vakcína LIVACOX Q

Vakcíny radu LIVACOX®  sú živé atenuované vakcíny proti kokcidióze kury domácej

LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

Vakcíny radu LIVACOX®  sú živé atenuované vakcíny proti kokcidióze kury domácej (Gallus domesticus).

Rad LIVACOX zahŕňa LIVACOX® T na kontrolu kokcidiózy vo výkrme brojlerov a vakcínu LIVACOX®Q určenú pre odchov kurčiat znáškových a mäsových plemien.

Vakcíny radu LIVACOX spĺňajú náročné požiadavky na welfare hydiny, sú bezpečné pre ľudí a zvieratá a aj životné prostredie. U vakcinovanej hydiny nezanechávajú rezíduá v mäse ani vo vajciach, čím spĺňajú požiadavky spotrebiteľov na zdravé potraviny.

 

Zvieratá:

hydina

Balenie:

10 0ml, 50 ml

Zloženie:

Eimeria acervulina, E. maxima, E. tenella, E. necatrix

Účinné látky:
Oocysty v jednej dávke:

Eimeria acervulina 3 – 5 × 102
Eimeria tenella 3 – 5 × 102
Eimeria maxima 3 – 5 × 102
Eimeria necatrix 1 × 102

Pomocné látky: Chloramin B, voda.

Popis prípravku:

Belavá suspenzia.

Charakteristika:

Perorálna živá oslabená vakcína proti kokcidióze kury domácej, kvadrivalentná.

Indikácie:

Prevencia kokcidiózy vyvolanej uvedenými druhmi kokcídií v chovoch kury domácej v klietkach a na podstielke.

Celoživotná imunita proti kokcidióze vyvolanej uvedenými druhmi kokcídií nastupuje 10 – 14 dní po podaní prípravku.

Kontraindikácie:

Podávanie antikokcidík po celý život vakcinovanej hydiny. Kŕmne zmesi podané kurčatám v dobe od 2 dní pred a do 14 dní po vakcinácií nesmú obsahovať antikokcidiká v účinných hladinách. Sulfonamidy nepodávať minimálne 2 dni pred a 14 dní po podaní prípravku.

Nežiadúce účinky:

1 – 2 týždne po podaní prípravku môže byť zaznamenaná prechodne zhoršená konverzia krmiva.

Dávkovanie a spôsob použitia:

Prípravok sa podáva jednorazovo perorálne kurčatám vo veku 1-10 dní. Odporúča sa kurčatá vakcinovať v čo najnižšom veku, aby bola minimalizovaná možnosť infekcie terénnymi kmeňmi kokcídií. Jednodňové kurčatá môžu byť vakcinované formou hrubého sprejovania predkladaného drveného granulovaného krmiva alebo môžu byť jednodenné kurčatá vakcinované hrubým sprejovaním na povrch tela. Na podávanie vakcíny v napájacej vode je doporučený vek kurčiat 2-5 dní, kedy je potrebné dôsledne dbať na kontrolu príjmu vakcíny kurčatami. V prípade vakcinácie kurčiat starších ako 5 dní je potrebné brať do úvahy aktuálnu mieru výskytu patogénnych kokcídií na farme, ktoré môžu spôsobovať skoré infekcie a ovplyvňovať tak účinnosť následnej vakcinácie.

V pitnej vode:
Vakcinovať je možné iba zdravé zvieratá. Pred použitím je potrebné prípravok poriadne pretrepať. Zvieratá musia prípravok spotrebovať približne do 2 hodín, čomu sa dá pomôcť prerušením napájania 2 hodiny pred podaním prípravku.

Riedenie je treba prispôsobiť aktuálnej spotrebe vody, ktorá býva ovplyvnená predovšetkým vekom kurčiat, plemenom, teplotou prostredia a ďalšími faktormi.

1 ml prípravku = 100 dávok

Orientačne je možné stanoviť spotrebu vody na vakcináciu podľa vzorca:

1 l vody / 1 deň veku kurčiat / 1000 kurčiat

 

Pri použití dávkovacích zariadení sa vakcína pridáva k pitnej vode v pomere 1:100. Preto je potrebné vakcínu vopred nariediť iba čiastočne.

Príklad:

Pre vakcináciu 10 000 štvordňových kurčiat potrebujeme vakcínu podať v 40 l pitnej vody, ktorú kurčatá vypijú za cca 2 hodiny. Potrebných 10 000 dávok vakcíny je obsiahnutých v 100 ml vakcíny. Týchto 100 ml musíme nariediť na 400 ml, ktoré sú potom pomocou dávkovacieho zariadenia riedené pitnou vodou v pomere 1:100, takže konečný objem pitnej vody s vakcínou je 40 l.

Desaťnásobné predávkovanie nespôsobí žiadne negatívne príznaky. Pri náhodnom požití vakcíny inými druhmi zvierat nehrozí žiadne nebezpečenstvo.

Sprejová aplikácia v liahniach:

Vhodnosť zvoleného sprejovacieho zariadenia konzultujte s výrobcom vakcíny! Pri sprejovaní sa vakcína riedi pitnou vodou obsahujúcou potravinárske farbivo (na zaistenie optickej kontroly aplikácie) a nasprejuje na jednodňové kurčatá priamo v prepravke. Kurčatá by mali zostať v prepravke po dobu najmenej 3 hodín.

Sprejová aplikácia na krmivo:

Vhodnosť zvoleného sprejovacieho zariadenia konzultujte s výrobcom vakcíny!

Drvené granulované krmivo (s minimálne 80% podielom častíc väčších ako 1 mm) v doporučenom množstve pre mäsové plemená 20-25 g na kus rozostrieť na plochu 30-70 cm2 tak, aby bola dosiahnutá optimálna výška vrstvy krmiva 0,75-1,0 cm. Pre ľahké plemená hydiny dávku predpokladaného krmiva úmerne znížiť. Riadne pretrepaný prípravok riediť pitnou vodou 1:50 a rovnomerne aplikovať na krmivo (0,5 ml riedenej vakcíny zodpovedá jednej vakcinačnej dávke).

Na aplikáciu vakcíny sa odporúča použiť tlakové sprejovacie zariadenie vybavené postrekovacou tryskou s dutým kužeľom (napr. ConeJet VisiFlo S, TXVK-18) a postrek realizovať pri tlaku 2 bary z takej výšky, aby bola sprejom pokrytá rovnomerne celá plocha vrstvy krmiva. Teplota priestoru pri sprejovaní krmiva by nemala prekročiť 32 st. C.

Je potrebné zabezpečiť kurčatám dobrý prístup k ošetrenému krmivu a obmedziť rozhrabávanie. Kurčatá by ošetrené krmivo mali spotrebovať do 24 hodín.

Doporučené riedenie:

  • Celkový objem tekutiny na sprejovanie (1 prepravka/100 kurčiat) je 20 ml, tzn. že vakcinačná dávka je obsiahnutá v 20 ml roztoku (1 ml vakcíny (=100 dávok) + 19 ml pitnej vody s farbivom).
  • Kurčatá sa sprejujú v prepravke dávkou 1 ml vakcíny vždy pre 100 kurčiat, a to aj v prípade, že v prepravke je menej než 100 kurčiat.

Ochranná lehota:

Bez ochrannej lehoty.

Spôsob skladovania:

Skladovať mimo dosahu detí v suchu a prítmí pri teplote +2 až +8 °C, chráňte pred mrazom. Krátkodobé zvýšenie teploty počas prepravy (max. do 40 °C) neznižuje účinnosť vakcíny.

Doba spotreby:

9 mesiacov od mesiaca výroby v originálnych obaloch pri dodržaní pravidiel na uchovávanie. Po nariedení ihneď spotrebovať.

Title

Go to Top