KATEGÓRIE:

FILTROVAŤ PODĽA ZNAČKY:

FILTROVAŤ PODĽA ZVIERAŤA:

Vakcína LIVACOX T

Vakcíny radu LIVACOX®  sú živé atenuované vakcíny proti kokcidióze kury domácej

LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

Vakcíny radu LIVACOX®  sú živé atenuované vakcíny proti kokcidióze kury domácej (Gallus domesticus).

Rad LIVACOX zahŕňa LIVACOX® T na kontrolu kokcidiózy vo výkrme brojlerov a vakcínu LIVACOX®Q určenú pre odchov kurčiat znáškových a mäsových plemien.

Vakcíny radu LIVACOX spĺňajú náročné požiadavky na welfare hydiny, sú bezpečné pre ľudí a zvieratá a aj životné prostredie. U vakcinovanej hydiny nezanechávajú rezíduá v mäse ani vo vajciach, čím spĺňajú požiadavky spotrebiteľov na zdravé potraviny.

 

Zvieratá:

brojlery, hydina

Balenie:

10ml, 50 ml

Zloženie:

Eimeria acervulina, E. maxima, E. tenella

Účinné látky:
Oocysty v 1 dávke
Eimeria acervulina 3 – 5 × 102
Eimeria tenella 3 – 5 × 102
Eimeria maxima 3 – 5 × 102

Popis prípravku:

Belavá suspenzia.

Charakteristika:

Perorálna živá oslabená vakcína proti kokcidióze kury domácej, trivalentná.

Indikácie:

Prevencia kokcidiózy vyvolanej uvedenými druhmi kokcídií v chovoch kury domácej v klietkach a na podstielke.

Celoživotná imunita proti kokcidióze vyvolanej uvedenými druhmi kokcídií nastupuje 10 – 14 dní po podaní prípravku.

Kontraindikácie:

Podávanie antikokcidík po celý život vakcinovanej hydine. Kŕmne zmesi podané kurčatám v dobe od 2 dní pred a do 14 dní po vakcinácií nesmú obsahovať antikokcidiká v účinných hladinách. Sulfonamidy nepodávať minimálne 2 dni pred a 14 dní po podaní prípravku.

Nežiaduce účinky:

1 – 2 týždne po podaní prípravku môže byť zaznamenaná prechodne zhoršená konverzia krmiva.

Dávkovanie a spôsob použitia:

V pitnej vode:
Prípravok sa podáva jednorazovo kurčatám vo veku 1 – 10 dní, je možné však vakcinovať v akomkoľvek  veku počas odchovu. Vakcinovať sa môžu iba zdravé zvieratá. Pred použitím je potrebné prípravok poriadne pretrepať. Zvieratá musia prípravok spotrebovať približne do 2 hodín, čomu sa dá  dopomôcť prerušením napájania 2 hodiny pred podaním prípravku.

Riedenie treba prispôsobiť aktuálnej spotrebe vody, ktorá býva ovplyvnená predovšetkým vekom kurčiat, plemenom, teplotou prostredia a ďalšími faktormi.

Veľkochovy (1 ml prípravku = 100 dávok): 
Orientačne je možné stanoviť spotrebu vody pri vakcinácií podľa vzorca: 1 l vody/1 deň veku kurčiat/1000 kurčiat.

Pri použití dávkovacích zariadení sa vakcína pridáva k pitnej vode v pomere 1:100. Preto je potrebné vakcínu vopred nariediť iba čiastočne.

Príklad:
Na vakcináciu 10 000 štvordňových kurčiat potrebujeme vakcínu podať v 40 l pitnej vody, ktorú kurčatá vypijú za cca 2 hodiny. Potrebných 10 000 dávok vakcíny je obsiahnutých v 100 ml vakcíny. Týchto 100 ml musíme nariediť na 400 ml, ktoré sú potom pomocou dávkovacieho zariadenia riedené pitnou vodou v pomere 1:100, takže konečný objem pitnej vody s vakcínou je 40 l.

Malochovy (1 ml prípravku pre malochovy = 1 dávka):
1 ml prípravku sa nariedi max. 10 ml pitnej vody a dávkuje sa ručne do napájačiek.
Vakcínu je možné podávať aj individuálne a to neriedenú priamo sondou do hrvoľa.

Desaťnásobné predávkovanie nespôsobí žiadne negatívne príznaky. Pri náhodnom požití vakcíny inými druhmi zvierat nehrozí žiadne nebezpečenstvo.

Sprejová aplikácia v liahniach:
Vhodnosť zvoleného sprejovacieho zariadenia konzultujte s výrobcom vakcíny! Pri sprejovaní sa vakcína riedi pitnou vodou obsahujúcou potravinárske farbivo (na zaistenie optickej kontroly aplikácie) a nasprejuje na jednodňové kurčatá priamo v prepravke. Kurčatá by mali zostať v prepravke po dobu najmenej 3 hodín.

Doporučené riedenie:

  • Celkový objem tekutiny ku sprejovaniu (1 prepravka/100 kurčiat) je 20 ml, tzn. že vakcinačná dávka je obsiahnutá v 20 ml roztoku (1 ml vakcíny (=100 dávok) + 19 ml pitnej vody s farbivom).
  • Kurčatá sa sprejujú v prepravke dávkou 1 ml vakcíny vždy pre 100 kurčiat, a to aj v prípade, že v prepravke je menej než 100 kurčiat.

Ochranná lehota:

Bez ochrannej lehoty.

Spôsob skladovania:

Skladovať mimo dosahu detí v suchu a prítmí pri teplote +2 až +8 °C, chráňte pred mrazom. Krátkodobé zvýšenie teploty počas prepravy (max. do 40 °C) neznižuje účinnosť vakcíny.

Doba spotreby:

9 mesiacov od mesiaca výroby v originálnych obaloch pri dodržaní pravidiel na uchovávanie. Po nariedení ihneď spotrebovať.

KATEGÓRIE:

FILTROVAŤ PODĽA ZNAČKY:

FILTROVAŤ PODĽA ZVIERAŤA:

Vakcína LIVACOX T

Vakcíny radu LIVACOX®  sú živé atenuované vakcíny proti kokcidióze kury domácej

LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

Vakcíny radu LIVACOX®  sú živé atenuované vakcíny proti kokcidióze kury domácej (Gallus domesticus).

Rad LIVACOX zahŕňa LIVACOX® T na kontrolu kokcidiózy vo výkrme brojlerov a vakcínu LIVACOX®Q určenú pre odchov kurčiat znáškových a mäsových plemien.

Vakcíny radu LIVACOX spĺňajú náročné požiadavky na welfare hydiny, sú bezpečné pre ľudí a zvieratá a aj životné prostredie. U vakcinovanej hydiny nezanechávajú rezíduá v mäse ani vo vajciach, čím spĺňajú požiadavky spotrebiteľov na zdravé potraviny.

 

Zvieratá:

brojlery, hydina

Balenie:

10ml, 50 ml

Zloženie:

Eimeria acervulina, E. maxima, E. tenella

Účinné látky:
Oocysty v 1 dávke
Eimeria acervulina 3 – 5 × 102
Eimeria tenella 3 – 5 × 102
Eimeria maxima 3 – 5 × 102

Popis prípravku:

Belavá suspenzia.

Charakteristika:

Perorálna živá oslabená vakcína proti kokcidióze kury domácej, trivalentná.

Indikácie:

Prevencia kokcidiózy vyvolanej uvedenými druhmi kokcídií v chovoch kury domácej v klietkach a na podstielke.

Celoživotná imunita proti kokcidióze vyvolanej uvedenými druhmi kokcídií nastupuje 10 – 14 dní po podaní prípravku.

Kontraindikácie:

Podávanie antikokcidík po celý život vakcinovanej hydine. Kŕmne zmesi podané kurčatám v dobe od 2 dní pred a do 14 dní po vakcinácií nesmú obsahovať antikokcidiká v účinných hladinách. Sulfonamidy nepodávať minimálne 2 dni pred a 14 dní po podaní prípravku.

Nežiaduce účinky:

1 – 2 týždne po podaní prípravku môže byť zaznamenaná prechodne zhoršená konverzia krmiva.

Dávkovanie a spôsob použitia:

V pitnej vode:
Prípravok sa podáva jednorazovo kurčatám vo veku 1 – 10 dní, je možné však vakcinovať v akomkoľvek  veku počas odchovu. Vakcinovať sa môžu iba zdravé zvieratá. Pred použitím je potrebné prípravok poriadne pretrepať. Zvieratá musia prípravok spotrebovať približne do 2 hodín, čomu sa dá  dopomôcť prerušením napájania 2 hodiny pred podaním prípravku.

Riedenie treba prispôsobiť aktuálnej spotrebe vody, ktorá býva ovplyvnená predovšetkým vekom kurčiat, plemenom, teplotou prostredia a ďalšími faktormi.

Veľkochovy (1 ml prípravku = 100 dávok): 
Orientačne je možné stanoviť spotrebu vody pri vakcinácií podľa vzorca: 1 l vody/1 deň veku kurčiat/1000 kurčiat.

Pri použití dávkovacích zariadení sa vakcína pridáva k pitnej vode v pomere 1:100. Preto je potrebné vakcínu vopred nariediť iba čiastočne.

Príklad:
Na vakcináciu 10 000 štvordňových kurčiat potrebujeme vakcínu podať v 40 l pitnej vody, ktorú kurčatá vypijú za cca 2 hodiny. Potrebných 10 000 dávok vakcíny je obsiahnutých v 100 ml vakcíny. Týchto 100 ml musíme nariediť na 400 ml, ktoré sú potom pomocou dávkovacieho zariadenia riedené pitnou vodou v pomere 1:100, takže konečný objem pitnej vody s vakcínou je 40 l.

Malochovy (1 ml prípravku pre malochovy = 1 dávka):
1 ml prípravku sa nariedi max. 10 ml pitnej vody a dávkuje sa ručne do napájačiek.
Vakcínu je možné podávať aj individuálne a to neriedenú priamo sondou do hrvoľa.

Desaťnásobné predávkovanie nespôsobí žiadne negatívne príznaky. Pri náhodnom požití vakcíny inými druhmi zvierat nehrozí žiadne nebezpečenstvo.

Sprejová aplikácia v liahniach:
Vhodnosť zvoleného sprejovacieho zariadenia konzultujte s výrobcom vakcíny! Pri sprejovaní sa vakcína riedi pitnou vodou obsahujúcou potravinárske farbivo (na zaistenie optickej kontroly aplikácie) a nasprejuje na jednodňové kurčatá priamo v prepravke. Kurčatá by mali zostať v prepravke po dobu najmenej 3 hodín.

Doporučené riedenie:

  • Celkový objem tekutiny ku sprejovaniu (1 prepravka/100 kurčiat) je 20 ml, tzn. že vakcinačná dávka je obsiahnutá v 20 ml roztoku (1 ml vakcíny (=100 dávok) + 19 ml pitnej vody s farbivom).
  • Kurčatá sa sprejujú v prepravke dávkou 1 ml vakcíny vždy pre 100 kurčiat, a to aj v prípade, že v prepravke je menej než 100 kurčiat.

Ochranná lehota:

Bez ochrannej lehoty.

Spôsob skladovania:

Skladovať mimo dosahu detí v suchu a prítmí pri teplote +2 až +8 °C, chráňte pred mrazom. Krátkodobé zvýšenie teploty počas prepravy (max. do 40 °C) neznižuje účinnosť vakcíny.

Doba spotreby:

9 mesiacov od mesiaca výroby v originálnych obaloch pri dodržaní pravidiel na uchovávanie. Po nariedení ihneď spotrebovať.

Title

Go to Top