KATEGÓRIE:

FILTROVAŤ PODĽA ZNAČKY:

FILTROVAŤ PODĽA ZVIERAŤA:

SUIVAC APP 100 ml a 500 ml

Inaktivovaná purifikovaná subjednotková vakcína proti aktinobacilovej pleuropneumónii na klasickú intramuskulárnu alebo bezihlovú intradermálnu aplikáciu

LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

Inaktivovaná purifikovaná subjednotková vakcína proti aktinobacilovej pleuropneumónii na klasickú intramuskulárnu alebo bezihlovú intradermálnu aplikáciu

Voľby aplikácie: injekčne i.m. alebo bezihlovo i.d.

Charakteristika:
vakcína SUIVAC APP chráni všetky kategórie výkrmových a chovných ošípaných proti aktinobacilovej pleuropneumónii.
indukuje tvorbu APX protilátok, ktorých hladina rozhoduje o imunite proti všetkým sérotypom Actinobacillus pleuropneumoniae.
SUIVAC APP navyše obsahuje membránové lipopolysacharidy a vonkajšie membránové proteíny, ktoré synergicky zvyšujú rezistenciu proti Actinobacillus pleuropneumoniae.

Vakcinačná schéma:
Vakcináciu prasiat možno zahájiť v závislosti od úrovne kolostrálnych protilátok od 6. týždňa veku s revakcináciou o 3–4 týždne.
Prasničky sa vakcinujú po zaradení do plemenitby s následnou revakcináciou o 4 týždne. Ďalšie vakcinácie prasníc sa vykonávajú 2–4 týždne pred každým pôrodom.

V silno zamorených chovoch odporúčame u prasníc vakcináciu 5 týždňov pred pôrodom s následnou revakcináciou do 2 týždňov pred pôrodom.
U prasiat od vakcinovaných matiek sa odporúča zahájiť vakcináciu od veku 8–10 týždňov s revakcináciou o 3–4 týždne.

Zloženie: Actinobacillus pleuropneumoniae inact. sérotypov 2 a 9 ≥ IU* produkujúci APX toxoidy (I, II a III),
(*IU: množstvo protilátok interpretované počtom IU referenčného séra podľa monografie Ph. Eur. Obsahuje olejové adjuvans.)
Dávkovanie: Prasatá od 6 týždňov, prasnice a kance bez ohľadu na vek: 2 ml intramuskulárne (SUIVAC APP i.m.); 0,2 ml intradermálne (SUIVAC APP i.d.)
Výrobca: DYNTEC Terezín, CZ

KATEGÓRIE:

FILTROVAŤ PODĽA ZNAČKY:

FILTROVAŤ PODĽA ZVIERAŤA:

SUIVAC APP 100 ml a 500 ml

Inaktivovaná purifikovaná subjednotková vakcína proti aktinobacilovej pleuropneumónii na klasickú intramuskulárnu alebo bezihlovú intradermálnu aplikáciu

LIEK NA VETERINÁRNY PREDPIS

Je možné objednať len u Vášho veterinárneho lekára

Inaktivovaná purifikovaná subjednotková vakcína proti aktinobacilovej pleuropneumónii na klasickú intramuskulárnu alebo bezihlovú intradermálnu aplikáciu

Voľby aplikácie: injekčne i.m. alebo bezihlovo i.d.

Charakteristika:
vakcína SUIVAC APP chráni všetky kategórie výkrmových a chovných ošípaných proti aktinobacilovej pleuropneumónii.
indukuje tvorbu APX protilátok, ktorých hladina rozhoduje o imunite proti všetkým sérotypom Actinobacillus pleuropneumoniae.
SUIVAC APP navyše obsahuje membránové lipopolysacharidy a vonkajšie membránové proteíny, ktoré synergicky zvyšujú rezistenciu proti Actinobacillus pleuropneumoniae.

Vakcinačná schéma:
Vakcináciu prasiat možno zahájiť v závislosti od úrovne kolostrálnych protilátok od 6. týždňa veku s revakcináciou o 3–4 týždne.
Prasničky sa vakcinujú po zaradení do plemenitby s následnou revakcináciou o 4 týždne. Ďalšie vakcinácie prasníc sa vykonávajú 2–4 týždne pred každým pôrodom.

V silno zamorených chovoch odporúčame u prasníc vakcináciu 5 týždňov pred pôrodom s následnou revakcináciou do 2 týždňov pred pôrodom.
U prasiat od vakcinovaných matiek sa odporúča zahájiť vakcináciu od veku 8–10 týždňov s revakcináciou o 3–4 týždne.

Zloženie: Actinobacillus pleuropneumoniae inact. sérotypov 2 a 9 ≥ IU* produkujúci APX toxoidy (I, II a III),
(*IU: množstvo protilátok interpretované počtom IU referenčného séra podľa monografie Ph. Eur. Obsahuje olejové adjuvans.)
Dávkovanie: Prasatá od 6 týždňov, prasnice a kance bez ohľadu na vek: 2 ml intramuskulárne (SUIVAC APP i.m.); 0,2 ml intradermálne (SUIVAC APP i.d.)
Výrobca: DYNTEC Terezín, CZ

Title

Go to Top