KATEGÓRIE:

FILTROVAŤ PODĽA ZNAČKY:

FILTROVAŤ PODĽA ZVIERAŤA:

Dezalgyn® sprej 500ml / roztok 3000ml/5000ml/10L

NIČÍ VÍRUSY,BAKTÉRIE, PLESNE A SPÓRY

Hmotnosť -
VARIANTA:

sprej 500ml, roztok 3000ml, roztok 5000ml, roztok 10L

10.20 90.00 

NIČÍ VÍRUSY,BAKTÉRIE, PLESNE A SPÓRY

Dezinfekčný prostriedok určený na osobnú hygienu. Ničí baktérie, plesne, vírusy, spóry.

Osobná hygiena človeka – dezinfekcia časti dolných aj horných končatín, kde nie je narušená celistvosť pokožky.

Návod na použitie: Roztok sa používa neriedený, s ohľadom na záťažovú situáciu. Nanášanie je možné rozotieraním, ponorením, rozprašovaním (mechanickým
rozprašovačom) alebo naliatím. Aplikovať dezinfekciu na pokožku v dostatočnom množstve, (aby bola celá ošetrovaná plocha pokrytá roztokom) a nechať pôsobiť do zaschnutia.

Frekvencia použitia – bez obmedzenia.

Pokyny pre prvú pomoc: Pri požití menšieho množstva nie sú potrebné žiadne opatrenia. Pri požití väčšieho množstva vypláchnite ústa vodou, nevyvolávajte zvracanie.

Zloženie: voda, aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej, chlórnan sodný, chlórdioxid, chlorid sodný.

Upozornenie: Skladovať na suchom a tmavom mieste pri teplote 5°C – 30°C. Produkt je stabilný. Nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu. Slabý chlórový zápach. Uchovávať mimo dosahu detí. Malé množstvo roztoku je možné po zriedení vodou spláchnuť do odpadovej kanalizácie. Úplne vyprázdnené obaly môžu byť recyklované.

Č. reg. biocídneho prípravku: bio/1606/D/20/CCHLP.

Výrobca: Athol, s.r.o.
Hviezdoslavova 106
026 01 Vyšný Kubí n,
Slovenská republika

KATEGÓRIE:

FILTROVAŤ PODĽA ZNAČKY:

FILTROVAŤ PODĽA ZVIERAŤA:

Dezalgyn® sprej 500ml / roztok 3000ml/5000ml/10L

NIČÍ VÍRUSY,BAKTÉRIE, PLESNE A SPÓRY

Hmotnosť -
VARIANTA:

sprej 500ml, roztok 3000ml, roztok 5000ml, roztok 10L

10.20 90.00 

NIČÍ VÍRUSY,BAKTÉRIE, PLESNE A SPÓRY

Dezinfekčný prostriedok určený na osobnú hygienu. Ničí baktérie, plesne, vírusy, spóry.

Osobná hygiena človeka – dezinfekcia časti dolných aj horných končatín, kde nie je narušená celistvosť pokožky.

Návod na použitie: Roztok sa používa neriedený, s ohľadom na záťažovú situáciu. Nanášanie je možné rozotieraním, ponorením, rozprašovaním (mechanickým
rozprašovačom) alebo naliatím. Aplikovať dezinfekciu na pokožku v dostatočnom množstve, (aby bola celá ošetrovaná plocha pokrytá roztokom) a nechať pôsobiť do zaschnutia.

Frekvencia použitia – bez obmedzenia.

Pokyny pre prvú pomoc: Pri požití menšieho množstva nie sú potrebné žiadne opatrenia. Pri požití väčšieho množstva vypláchnite ústa vodou, nevyvolávajte zvracanie.

Zloženie: voda, aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej, chlórnan sodný, chlórdioxid, chlorid sodný.

Upozornenie: Skladovať na suchom a tmavom mieste pri teplote 5°C – 30°C. Produkt je stabilný. Nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu. Slabý chlórový zápach. Uchovávať mimo dosahu detí. Malé množstvo roztoku je možné po zriedení vodou spláchnuť do odpadovej kanalizácie. Úplne vyprázdnené obaly môžu byť recyklované.

Č. reg. biocídneho prípravku: bio/1606/D/20/CCHLP.

Výrobca: Athol, s.r.o.
Hviezdoslavova 106
026 01 Vyšný Kubí n,
Slovenská republika

Title

Go to Top