Prípravok určený na liečbu a profylaxiu psov proti psinke, infekčnej hepatitíde, infekčnej laryngotracheitíde, parvoviróze a parainfluenze. Prípravok prvej voľby vo včasnej liečbe, kedy ešte nie je stanovený pôvodca ochorenia.

1 ml prípravku obsahuje:
Immunoglobulinum anti febris contagiosae canis minimálne 160 VNAb50, Immunoglobulinum anti laryngotracheitis et hepatitis contagiosae canis min. 160 VNAb50, Immunoglobulinum anti parvovirosis canis min.1 024 HIU, Immunoglobulinum anti parainfluensis canis min. 64 HIU

Výrobca: DYNTEC, Terezín